Warunki wyciągnięć złożonych w Autodesk Inventor

Warunki wyciągnięć złożonych w Autodesk Inventor

Inventor daje użytkownikom możliwość dokonywania wyciągnięć złożonych. Polecenie takie może być szczególnie przydatne przy wykonywaniu np. kształtek redukcyjnych czy przejściówek pomiędzy różnymi profilami. Kolejnym przykładem takiego zastosowania może być spłaszczona dysza wylotowa powietrza, jak na ilustracji poniżej.  

 Aby prawidłowo wykonać taki detal należy być świadomym pewnych ustawień dla polecenia Wyciągnięcie złożone

W tym przypadku chodzi o zakładkę Warunki

Spójrzmy, jak można wpływać na bryłę za ich pomocą. 

Podczas wykonywania wyciągnięcia złożonego dla omawianej dyszy, przy zastosowaniu ustawień domyślnych, przejście pomiędzy profilem okrągłym a profilem spłaszczonym jest realizowane po „najmniejszej linii oporu”, czyli patrząc na ten detal z góry widzimy, że krawędź boczna jest linią prostą. Powoduje to pewien problem, mianowicie przejście pomiędzy profilem okrągłym a geometrią wyciąganą oraz przejście pomiędzy geometrią wyciąganą a profilem spłaszczonym (miejsca oznaczone okręgami na poniższej ilustracji) jest „na ostro”. Przy przepływach płynów oraz ze względów produkcyjnych zdecydowanie chcielibyśmy uniknąć takich przejść.  

Z pomocą przyjdzie nam tu modyfikacja warunków wyciągnięcia złożonego. Spójrzmy co można uzyskać zmieniając warunek dla jednego z zestawów krawędzi z warunek swobodny (domyślny) na warunek styczności. Jak zostało to pokazane na poniższej ilustracji, krawędź boczna wyciągnięcia nie jest już linią prostą i została tak dostosowana do spłaszczonego profilu, aby przejście pomiędzy ściankami było styczne. 

Podobnie będzie idąc dalej, czyli zmieniając warunek dla drugiego zestawu krawędzi. W tym przypadku ścianki pomiędzy profilem okrągłym a wyciągnięciem będą również styczne. 

Można również manipulować „wydłużeniem styczności” wyciągnięcia zmieniając wagę. Na poniższej ilustracji jest pokazany model, w którym ustawienie wagi dla krawędzi profilu okrągłego zostało zmienione z domyślnego 1 na 2. Możemy zaobserwować, że wpłynęło to na zwiększenie udziału profilu okrągłego w wyciągnięciu.

Udanego modelowania! 

Łukasz Badowski

Inżynier aplikacji MCAD

Previous

Problemy z tworzeniem zaplanowanej kopii bezpieczeństwa

Zostań BIM Koordynatorem! KURS ON-LINE

Next

Click here to view all of our blog posts