Simulation-&-Moldflow-Training-Header_Final-Version

Szkolenia - Symulacje

Autodesk CFD - Symulacje - Szkolenie przekrojowe

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych poznaniem kluczowych aspektów w dziedzinie modelowania zagadnień mechaniki płynów w programie Autodesk CFD. Narzędzie to cechuje się bardzo intuicyjnym interfejsem dlatego nawet niedoświadczone osoby szybko odnajdą się podczas pracy w tym produkcie.
Celem kursu jest przeprowadzenie użytkownika przez proces modelowania, uruchomienia oraz interpretacji wyników analizy. W rezultacie uczestnicy szkolenia będą mogli w łatwy sposób porównywać oraz optymalizować swoje projekty pod kątem przeprowadzanych symulacji.
W czasie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę niezbędną do modelowania analiz przepływu płynów i wymiany ciepła w programie komputerowej mechaniki płynów Autodesk CFD.

Kluczowe tematy

  • Wstęp do analiz CFD
  • Geometria
  • Materiały i urządzenia
  • Warunki brzegowe
  • Generowanie siatki
  • Ustawienia solvera
  • Wizualizacja i interpretacja wyników
  • Decision Center

Czas trwania - 2 dni

Następny krok - kurs dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta

Orange line_3

Autodesk Nastran In-CAD - Symulacje - Szkolenie przekrojowe

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych poznaniem kluczowych aspektów w dziedzinie Metody Elementów Skończonych, które mają podstawową wiedzę z zakresu pracy w programie Autodesk Inventor. Środowisko Nastran In-CAD przeprowadza użytkownika przez cały proces modelowania i oceny wyników analiz w sposób intuicyjny nawet dla niedoświadczonej osoby.
Celem kursu jest poszerzenie wiedzy uczestników o zagadnienia Metody Elementów Skończonych z naciskiem na analizy statyczne, analizy statyczne nieliniowe, analizy drgań własnych oraz sposoby ich modelowania i interpretacji wyników.
W czasie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę niezbędną do modelowania analiz dla części i złożeń w module Autodesk Nastran In-CAD działającym w oparciu o środowisko graficzne Autodesk Inventor.

Kluczowe tematy

  • Wstęp do analizy ME
  • Praca z domyślną analizą
  • Praca z siatką i wizualizacja wyników
  • Ustawianie i praca z kontaktami
  • Praca z materiałami kompozytowymi
  • Nieliniowe statyczne analizy
  • Nieliniowe materiały
  • Analizy drgań własnych

Czas trwania - 2 dni

Następny krok - kurs dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta

Symulacje

Updated on 2017-07-28T12:23:51+01:00, by admin.