Szkolenia BIM

Szkolenia BIM – zapoznaj się ze szkoleniami wymienionymi poniżej. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem zdalnym, stacjonarnym, szkoleniem indywidualnym lub szkoleniem zamkniętym prosimy o kontakt: szkolenia@mum.pl,  handlowy@pl lub
tel. +48 607616969 w celu uzgodnienia terminu szkolenia.

Autodesk Build – Szkolenie podstawowe

Jest to szkolenie z obsługi produktu Autodesk Build na platformie Autodesk Construction Cloud na poziomie podstawowym. Po jego ukończeniu uczestnik szkolenia będzie posiadał umiejętność pracy z arkuszami projektu, przekazywania, przeglądania i pobierania dokumentów z platformy, będzie umiał samodzielnie zgłaszać i monitorować zagadnienia, definiować i wypełniać formularze, wysyłać i zarządzać zdjęciami i filmami projektu, generować raporty, zgłaszać i obsługiwać żądania informacji, organizować i dokumentować zebrania, zarządzać zasobami, zarządzać zgłoszeniami, zaznaczać postęp robót na arkuszach oraz tworzyć i odbierać pakiety dokumentów postaci zdefiniowanych przekazów. W części administracyjnej uczestnik zapozna się z tworzeniem szablonów projektu, administrowaniem kontem oraz administrowaniem projektami.

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje podręcznik i komplet plików ćwiczeniowych.

Kluczowe tematy

 • Rozpoczęcie pracy z projektem BUILD
 • Praca z arkuszami (Sheets)
 • Tworzenie, edytowanie i zamykanie zagadnień (Issues)
 • Zgłaszanie i zarządzanie RFIs
 • Definiowanie i zarządzanie spotkaniami (Meetings)
 • Definiowanie zasobów i śledzenie postępów (Assets)
 • Wnioski materiałowe (Submittals)
 • Pobieranie, przeglądanie, udostępnianie i eksportowanie raportów (Reports)
 • Śledzenie postępu prac (Progress tracking)
 • Struktura plików i zarządzanie plikami, przesyłanie plików, przeglądanie plików 2D i przeglądanie 3D, umieszczanie notek i komentarzy (Files)
 • Zarządzanie zdjęciami i filmami (Photos)

Czas trwania szkolenia – 3 dni (21 godzin)

Autodesk DOCS – Szkolenie podstawowe

Jest to szkolenie z obsługi produktu Autodesk Docs na platformie Autodesk Construction Cloud na poziomie podstawowym. Po jego ukończeniu uczestnik szkolenia będzie posiadał umiejętność przekazywania, przeglądania i pobierania dokumentów z platformy, jak również będzie umiał samodzielnie zgłaszać zagadnienia, generować raporty zagadnień, uczestniczyć w procesach przeglądu oraz tworzyć i odbierać pakiety dokumentów postaci zdefiniowanych przekazów.

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje podręcznik i komplet plików ćwiczeniowych.

Kluczowe tematy

 • Rozpoczęcie pracy z projektem DOCS
 • Struktura plików i zarządzanie plikami (Files)
 • Przesyłanie plików, przeglądanie plików 2D i przeglądanie 3D
 • Znaczniki i komentarze
 • Tworzenie, edytowanie i zamykanie zagadnień (Issues)
 • Tworzenie raportów (Reports)
 • Pobieranie i przeglądanie raportów
 • Udostępnianie i eksportowanie raportów
 • Przeglądanie przekazów
 • Definiowanie procesu przeglądu dokumentów (Review)
 • Inicjalizowanie recenzji i recenzowanie dokumentacji w ramach pakietu do recenzji
 • Tworzenie przekazów dokumentacji (Transmittals)

Czas trwania szkolenia – 1 dzień (7 godzin)

Szkolenie uzupełniające – Dodatkowo możliwe rozszerzenie szkolenia o omówienie zadań administracyjnych na poziomie administracji kontem i administracji projektem.

BIM Ready Modeler – Od modeli MFG do bibliotek BIM

Wprowadzenie osób z branży wytwórczej w świat modelowania BIM, udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, związane z tworzeniem i udostępnianiem bibliotek BIM oraz przekazanie wskazówek, jak należy się przygotować do utworzenia bibliotek dla projektantów Autodesk Revit z modeli mechanicznych Autodesk Inventor. Na zakończenie szkolenia proponujemy ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem obu środowisk modelowania.

Kluczowe tematy

 • Wprowadzenie – główne cechy modeli BIM i formaty BIM
 • Często zadawane pytania – mity i fakty
 • Niezbędne kroki i narzędzie do tworzenia bibliotek BIM
 • Porady ogólne
 • Warsztaty: utworzenie nowej rodziny Autodesk Revit w procesie konwersji z części uproszczonej Autodesk Inventor.

Czas trwania szkolenia – 1 dzień (6 godzin)

Szkolenie uzupełniające – BIM Readla firm, które chcą same tworzyć biblioteki BIM lub poszerzyć znajomość Revit w tym zakresie rekomendujemy odpowiednie szkolenie branżowe „Tworzenie rodzin Revit ARCH / MEP / STR / ELEC

Kurs ONLINE „Skuteczna i sprawna koordynacja międzybranżowa – Autodesk Navisworks”

Zostań skutecznym BIM Koordynatorem!

Wielogodzinna i nieskuteczna koordynacja międzybranżowa to udręka każdego inżyniera! Kurs online, to połączenie dwóch ściśle ze sobą związanych części: teoretycznej i praktycznej. Zdobywasz wiedzę, a następnie przy pomocy ćwiczeń sprawdzasz czy dobrze zrozumiałeś temat. Wydaje Ci się, że nie da rady nauczyć się nowej rzeczy, nie będąc na szkoleniu stacjonarnym z trenerem obok? Czytaj dalej!

Kurs „Sprawna i skuteczna koordynacja” składa się z 8 modułów, w których znajduje się 14 lekcji. Wykonywane krok po kroku nauczą obsługi narzędzia Autodesk Navisworks. Kursant otrzymuje 6 bonusów, 3,5h nagrań. Po ukończeniu kursu i zdaniu testu uczestnik otrzymuje dwa certyfikaty – wystawiony przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe – Man and Machine Software oraz certyfikat Autodesk. Kurs opracowany jest w oparciu o nasz autorski program BIM Ready oparty o międzynarodowe normy i standardy. Program ten skupia się na wszystkich elementach cyklu życia projektu – od jego planowania i oceny – po realizację projektów i optymalizację procesu projektowego. Uczymy tego, jak zostać skutecznym BIM Modelerem, BIM Koordynatorem i BIM Managerem oraz fundamentalnej wiedzy o BIM.

Kluczowe tematy

 • Działanie oraz wnętrze Autodesk Navisworks
 • Scalanie pracy projektantów
 • Sposoby poruszania się po modelu
 • Role i odpowiedzialności w BIM
 • Współpraca i wykrywania kolizji
 • Korzystanie z danych w modelu i komentowania
 • Generowanie widoków i analizowania modelu
 • Egzamin końcowy

BIM Fundamenty – wprowadzenie do cyfrowego budownictwa 

Szkolenie skupia się na uporządkowaniu istniejącej wiedzy o procesach BIM, tak aby każdy uczestnik procesu budowlanego mógł świadomie podejmować decyzje oraz bez obaw wejść na drogę do nowoczesnej technologii.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie posiadanej wiedzy i uporządkowanie ogromnej ilości informacji dotyczących modelowania informacji o budynku. Przedstawimy Ci BIM w odniesieniudo procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zasady implementacji. Pokażemy Ci jak wygląda stopień rozwoju BIM w innych krajach z Europy i na Świecie. Zapoznasz się z podstawami prawnymi. Dowiesz się dlaczego BIM staje się coraz ważniejszy i jak wykorzystywać przewagę środowiska BIM.

Kluczowe tematy

 • Czym jest modelowanie informacji o budynku
 • Podstawowa terminologia (pojęcia i definicje)
 • Zastosowanie oraz przeznaczenie BIM
 • Podstawowe różnice pomiędzy CAD a BIM
 • Poziom dojrzałości
 • little BIM a BIG BIM
 • Stan prawny w UE i w Polsce
 • Przykłady realizacji na świecie i w Europie
 • Inwestycje – korzyści płynące ze wdrożenia
 • Uwarunkowania prawne i certyfikaty (słowo wstępne)
 • Wymagania formalne dotyczące procesów BIM
 • Własność intelektualna w środowisku BIM
 • Współczesny proces inwestycyjny
 • BIM w odniesieniu do poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego,
 • Podstawowe dokumenty i standardy BIM,
 • Role i odpowiedzialności,
 • Wizja i Przywództwo BIM

Czas trwania szkolenia – 1 dzień (7 godzin)

Następny krok – szkolenie lub konsultacje z wybranych narzędzi do projektowania i zarządzania dokumentacją, indywidualnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań klienta.

BIM Koordynator

BIM Koordynator jest stanowiskiem, do którego przechodzisz płynnie po roliprodukcyjnej, jaką jest modeler (modelarz). Rola ta to zbiór cech i obowiązków z różnych dziedzin. Celem szkolenia jest pokazanie jak w naturalny i efektywny sposób podnieść swojekwalifikacje w procesach BIM. Zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami zobszaru BIM i zarządzania projektem. To wiedza w pigułce, tylko najważniejszeinformacje, które BIM Koordynator musi znać i rozumieć. Nauczysz się również korzystać z narzędzia przeznaczonego do koordynacjiprojektów firmy Autodesk, czyli Navisworks Manage.
Dowiesz się jak być skutecznym i efektywnym BIM Koordynatorem!

Kluczowe tematy

 • Definicja i zalety technologii dla przedstawicieli procesu inwestycyjnego
 • Rozkodowanie pojęć, które należy znać
 • Poziom dojrzałości i wymiary BIM
 • Użyteczne akty prawne
 • CDE i formaty wymiany danych
 • Role i odpowiedzialności
 • Poziomy szczegółowości
 • Implementacja wartość BIM
 • Elementy skutecznego procesu koordynacji
 • Cechy BIM Koordynatora
 • Narzędziownia
 • Dokumenty strategiczne
 • Zasady tworzenia BIM Execution
 • BIM a nowoczesne metody zarządzania projektem
 • Dlaczego warto tworzyć tabelę odpowiedzialności?
 • Co wpływa na jakość projektu?
 • Jak przeprowadzać spotkania koordynacyjne?
 • Procesy BIM
 • Typy oprogramowania i formaty natywne
 • Interface programu
 • Nawigowanie i spacer po obiekcie
 • Scalanie modeli branżowych i przekształcanie modeli
 • Analizowanie modelu
 • Dodawanie tagów i komentarzy i redlingi
 • Badanie właściwości
 • Wykrywanie kolizji i koordynowanie
 • Raporty
 • Współpraca
 • Dodatkowe możliwości oprogramowania

Czas trwania szkolenia – 2 dni (14 godzin)

Następny krok – BIM Manager – zarządzanie BIM

BIM Manager – zarządzanie BIM

Szkolenie posiada strukturę czterech niezależnych bloków, które razem składają się na BIM Managera. W trakcie tego szkolenia zapoznasz się z wymaganiami technicznymi, strategicznymi i operacyjnymi procesu BIM. Przedstawimy zasady i strategie wdrożenia BIM. Przedstawimy strukturę BIM oraz krajowe oraz międzynarodowe standardy BIM. Szkolenie zapewnia podstawowe, wspólne zrozumienie technologii BIM, komunikacji, wymagań projektowych, obowiązków i podstawowych zasad pomyślnego wdrożenia BIM. Grupą docelową są koordynatorzy BIM, kierownicy projektów i osoby decyzyjne.

Kluczowe tematy

 • Dokumentacja elektroniczna oraz odpowiedzialność i prawa autorskie
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) a EIR
 • Zawartość Planu Realizacji Inwestycji (BEP)
 • Standardy pracy BIM
 • Otwarte standardy BIM i buildingSMART
 • Role i zadania oraz zakres odpowiedzialności
 • Procesy BIM oraz rodzaje pracy współdzielonej
 • Definiowanie projektu i planowanie
 • Model: struktura, wymiana danych i kooperacja,
 • Planowanie koordynacji, monitorowanie i zarządzanie,
 • Ustawienia projektu i dostawa, plan wdrażania BIM dla projektu,
 • Określenie celów projektu (EIR), BEP przed i po ofertowy,
 • Poziomy szczegółowości modeli i dokumentacji (LOD),
 • Tworzenie harmonogramu prac poszczególnych etapów,
 • Infrastruktura technologiczna i wyznaczanie standardów komunikacji,
 • Określenie ról i zadań oraz zakresu odpowiedzialności,
 • Korzyści płynące z zastosowania BIM

Czas trwania szkolenia – 2 dni (14 godzin)

Następny krok – szkolenie lub konsultacje z wybranych narzędzi do projektowania i zarządzania dokumentacją, indywidualnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań klienta.

BIM Ready Modeler – Autodesk Navisworks w procesach BIM

Szkolenie pomaga w zrozumieniu i opanowaniu narzędzi programu Autodesk Navisworks, służących do poprawy finalnej jakości projektu, redukcji konfliktów i ilości poprawek, a także zmniejszenia ryzyka w trakcie prowadzenia procesów, związanych z BIM.

W trakcie kursu pokażemy, jak scalić modele w jeden wspólny model BIM i sprawdzić, gdzie występują między nimi kolizje. Uczestnik szkolenia pozna narzędzia do przeglądania i komentowania, w celu usprawnienia procesu przekazywania informacji między branżami. Na koniec uczestnik zapozna się z narzędziami, służącymi tworzenia symulacji procesu budowy.

Kurs jest dedykowany dla początkujących użytkowników programu Autodesk Navisworks, reprezentujących różne branże projektowe.

Kluczowe tematy

 • Nawigowanie w obszarze roboczym i w interfejsie Autodesk Navisworks
 • Tworzenie modeli połączonych
 • Pozycjonowanie modeli w celu wzajemnego wyrównania
 • Stosowanie podstawowych narzędzi przeglądania
 • Zapisywanie i odtwarzanie widoków
 • Przekroje modelu
 • Zarządzanie widocznością obiektów
 • Pomiary modelu
 • Dodawanie oznaczeń i komentarzy do komponentów modelu
 • Opisywanie i redlining modelu
 • Animowanie modelu
 • Wybieranie, wyszukiwanie i odczytywanie właściwości obiektów
 • Tworzenie testów kolizji, przeglądanie i publikowanie wyników analizy
 • Konsolidacja redliningu z innych projektów
 • Tworzenie animacji kamery i obiektów
 • Tworzenie animacji na osi czasu budowy
 • Korzyści płynące z zastosowania BIM

Czas trwania szkolenia – 9h (6h+3h) – 1,5 dnia

Szkolenie uzupełniające – BIM Koordynator

BIM Ready Modeler – Autodesk Revit Architektura Stopień I

Kurs praktyczny BIM Ready Modeler obejmuje podstawy rysowania oraz sporządzania dokumentacji niezbędne do tworzenia modeli 3D BIM, w oparciu o ideę tworzenia szablonów BIM, standardów oraz kontroli modelu. Dowiesz się, jak tworzyć przyszłe projekty w postaci wirtualnego trójwymiarowego modelu budynku przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy. Kurs oparty jest na programie Autodesk Revit, jako podstawowym programie projektowym.
Uczestnik szkolenia poznaje metody tworzenia parametrycznego modelu budynku w rozwiązaniu Autodesk Revit. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie w stanie tworzyć samodzielnie modele budynków i generować na ich podstawie dokumentację gotową do wydruku.

Kluczowe tematy

 • Nawigacja w obszarze roboczym i w interfejsie Autodesk Revit.
 • Praca z podstawowymi narzędziami rysunkowymi i edycyjnymi.
 • Tworzenie poziomów i siatek jako elementów odniesienia dla modelu.
 • Dodawanie komponentów wyposażenia.
 • Zarządzanie widocznością obiektów
 • Dodawanie stropów, sufitów i dachów.
 • Tworzenie schodów, barierek i ramp.
 • Tworzenie widoków szczegółów.
 • Tworzenie modelu budynku 3D za pomocą ścian, ścian kurtynowych, okien i drzwi
 • Definiowanie arkuszy dokumentacji
 • Dodawanie obiektów opisowych – tekstów, wymiarów, linii, kreskowania, masek, symboli i komponentów szczegółów.
 • Dodawanie oznaczeń i tworzenie zestawień ilości.

Czas trwania szkolenia – 3 dni

Szkolenie uzupełniające – BIM Ready Modeler – Stopień II, BIM Ready Modeler – Tworzenie rodzin architektonicznych.

BIM Ready Modeler – Autodesk Revit Stopień II

Kurs praktyczny BIM Modeler obejmuje podstawy rysowania oraz sporządzania dokumentacji niezbędne do tworzenia modeli 3D BIM, w oparciu o ideę tworzenia szablonów BIM, standardów oraz kontroli modelu. Dowiesz się, jak tworzyć przyszłe projekty w postaci wirtualnego trójwymiarowego modelu budynku przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy. Kurs oparty jest na programie Autodesk Revit, jako podstawowym programie projektowym. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania procesami roboczymi, pozwalającymi na pracę w grupie, tworzenie wariantów projektu, podział na fazy, wstawianie odnośników, definiowanie współrzędnych projektu, zaawansowane metody tworzenia komponentów budynku i różne narzędzia pomocnicze w pracy z programem.

Kluczowe tematy

 • Warianty projektu
 • Etapy projektu
 • Praca w grupie
 • Podłączanie danych
 • Współrzędne projektu
 • Modelowanie terenu
 • Zestawienia ilości, arkuszy, materiałów
 • Lista arkuszy
 • Rzuty i zestawienia powierzchni
 • Wizualizacja i studium oświetlenia
 • Wymiana danych

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Szkolenie uzupełniające – BIM Ready Modeler – Tworzenie rodzin architektonicznych. Konsultacje z wybranych narzędzi do projektowania i zarządzania dokumentacją, indywidualnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań klienta.

BIM Ready Modeler – Autodesk Revit – Tworzenie rodzin architektonicznych

Kurs praktyczny BIM Modeler obejmuje podstawy rysowania oraz sporządzania dokumentacji niezbędne do tworzenia modeli 3D BIM, w oparciu o ideę tworzenia szablonów BIM, standardów oraz kontroli modelu. Dowiesz się, jak tworzyć przyszłe projekty w postaci wirtualnego trójwymiarowego modelu budynku przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy. Kurs oparty jest na programie Autodesk Revit, jako podstawowym programie projektowym. Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników programu Autodesk Revit, posiadających już pewną znajomość obsługi programu z branży architektonicznej, poszukujących wskazówek w zakresie samodzielnego tworzenia rodzin systemowych, rodzin komponentów 3D oraz rodzin opisowych i tabelek rysunkowych.

Kluczowe tematy

 • Zasady edycji i tworzenia rodzin, narzędzia
 • Rodziny wczytywane na przykładzie mebli
 • Rodziny oznaczeń
 • Rodziny tabelek rysunkowych
 • Rodziny otworów na przykładzie okien
 • Rodziny profili
 • Narzędzia budowania rodzin
 • Zarządzanie widocznością
 • Tworzenie i przypisywanie materiałów
 • Komponenty zagnieżdżone i współdzielone
 • Techniki udoskonalania rodzin

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Szkolenie uzupełniające – BIM Ready Modeler – Stopień I, BIM Ready Modeler – Stopień II

BIM Ready Modeler – Autodesk Revit – Tworzenie rodzin HVAC i orurowania

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnymi zasadami tworzenia rodzin wczytywalnych. Poznają środowisko Edytora rodzin i przeróżne techniki, umożliwiające tworzenie rodzin komponentów wyposażenia, osprzętu, akcesoriów i złączek dla systemów MEP, w szczególności HVAC i orurowania. Każdy uczestnik pozna narzędzia tworzenia rodzin o stałych wymiarach, rodzin parametrycznych, opartych na typach, elastycznych rodzin parametrycznych, opartych na parametrach elementu i wzorach matematycznych, jak również rodzin, których wartości parametrów pochodzą z tabel przeglądowych lub są połączeniem dwóch ostatnich metod. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie samodzielnie tworzyć dowolne rodzaje rodzin dla systemów HVAC i orurowania.

Kluczowe tematy

 • Rodzaje rodzin i ich specyfika
 • Generalne postępowanie z rodzinami w projektach
 • Główne kroki podczas tworzenia nowych rodzin (szablony, kategoria, opcje kategorii)
 • Omówienie środowiska i narzędzi edytora rodzin
 • Rodzaje i formaty parametrów
 • Szkielet rodziny
 • Narzędzia modelowania
 • Łączniki (konektory)
 • Rodziny oparte na typach i elastyczne rodziny złączek
 • Parametry z wzorami
 • Formuły warunkowe
 • Tabele przeglądowe
 • Rodziny zagnieżdżone
 • Rodziny współdzielone

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Następny krok – BIM Ready Modeler – Stopień II , Autodesk Revit – Instalacje MEP – Stopień I.

BIM Ready Modeler – Autodesk Revit – Tworzenie rodzin konstrukcyjnych

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnymi zasadami tworzenia rodzin wczytywalnych. Poznają środowisko Edytora rodzin i przeróżne techniki, umożliwiające tworzenie podstawowych rodzin komponentów konstrukcyjnych. Każdy uczestnik pozna narzędzia tworzenia rodzin zarówno o stałych wymiarach jak i rodzin parametrycznych, opartych na typach, w tym z katalogiem typów, rodzin, korzystających z elastycznych parametrów elementu oraz pozna metody stosowania w parametrach wzorów matematycznych i formuł warunkowych. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie samodzielnie tworzyć dowolne rodzaje rodzin, potrzebnych do zamodelowania konstrukcji budynku w programie Autodesk Revit.

Kluczowe tematy

 • Rodzaje rodzin i ich specyfika
 • Zasady postępowania z rodzinami w projektach
 • Główne kroki podczas tworzenia nowych rodzin(szablony, kategoria, opcje kategorii)
 • Omówienie środowiska i narzędzi edytora rodzin
 • Rodzaje i formaty parametrów
 • Utworzenie szkieletu
 • Utworzenie komponentów bryłowych
 • Utworzenie parametrów typu i elementu
 • Utworzenie parametrów współdzielonych
 • Użycie rodziny zagnieżdżonej współdzielonej
 • Łączenie parametrów z rodzin zagnieżdżonych
 • Oznaczenia obiektów oraz tabelka rysunkowa
 • Słup stalowy i żelbetowy
 • Belka stalowa i żelbetowa
 • Stopa fundamentowa
 • Kratownica oraz Blacha z otworami
 • Rodzina otworu w stropie (przebicie)

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Następny krok – Autodesk Revit Structure – Podstawy

BIM Ready Modeler – Autodesk Revit – Tworzenie rodzin elektrycznych

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnymi zasadami tworzenia rodzin wczytywalnych. Poznają środowisko Edytora rodzin i przeróżne techniki, umożliwiające tworzenie rodzin komponentów wyposażenia elektrycznego, urządzeń danych, urządzeń oświetleniowych, osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych. Każdy uczestnik kursu pozna narzędzia tworzenia rodzin o stałych wymiarach, rodzin parametrycznych, opartych na typach, opartych na parametrach elementu, wzorach matematycznych i formułach warunkowych. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie samodzielnie tworzyć dowolne rodzaje rodzin dla instalacji systemów elektrycznych.

Kluczowe tematy

 • Generalne postępowanie z rodzinami w projektach
 • Kontrolowanie widoczności
 • Dodawanie reprezentacji symbolicznej
 • Narzędzia modelowania
 • Łączniki (konektory)
 • Źródła światła
 • Parametry z wzorami matematycznymi
 • Parametry z formułami warunkowymi
 • Rodziny zagnieżdżone
 • Rodziny współdzielone
 • Parametry współdzielone
 • Tabelka rysunkowa
 • Łącznik elektryczny
 • Oprawa oświetleniowa wisząca
 • Oprawa oświetleniowa montowana
 • Oprawa oświetleniowa z katalogiem typów
 • Gniazdo internetowe
 • Gniazdo elektryczne
 • Zasilacz 12V
 • Rozdzielnica
 • Tablica rozdzielcza

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Następny krok – Autodesk Revit Structure – Podstawy

BIM Ready Modeler – Autodesk Revit– Konstrukcje

Możliwość korzystania z  systemu BIM w Autodesk  Revit służy usprawnieniu procesu projektowania i analizy oraz usprawnia współpracę zespołów projektowych. Szkolenie Autodesk Revit Structure idealnie nadaje się, jeśli przechodzisz  z 2D CAD lub jesteś zupełnie nowym użytkownikiem CAD. Ten kompleksowy kurs obejmuje podstawowe umiejętności niezbędne do korzystania z oprogramowania Revit do projektowania i wymiany informacji pomiędzy zespołami projektów BIM. Dowiesz się, jak narysować i zmodyfikować elementy konstrukcyjne w 3D za pomocą zestawów narzędzi Revit firmy Autodesk. Po opanowaniu technik rysowania nauczymy Cię, jak wyodrębnić informacje i dane z modelu informacji o budynku, aby utworzyć zestawienia ilościowe i materiałowe.

Kluczowe tematy

 • Kontrola widoczności i kategoryzacja
 • Metodologia modelowania
 • Podstawy modelowania – ściany, belki i stężenia
 • Fundamenty i filary
 • Edycja rodzin systemowych
 • Podstawowe zestawienia i legendy
 • Tworzenie geometrii i rodzin w miejscu
 • Narzędzia stropowe i dachowe
 • Schody, rampy i balustrady
 • Systemy belkowe i kratownicowe
 • Sekwencjonowanie konstrukcji (fazy)
 • Rysowanie 2D i opisy
 • Komponowanie arkuszy i publikacja
 • Podstawowe podziały i współpraca
 • Wprowadzenie do podstaw edytowania rodzin

Czas trwania szkolenia – 3 dni

Szkolenie uzupełniające – BIM Ready Modeler – Stopień II

BIM Ready Modeler – Autodesk Revit- Instalacje MEP

Kurs przybliża interfejs użytkownika oraz specyfikę działania podstawowych komponentów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Uczestnik szkolenia zapoznaje się z narzędziami, potrzebnymi do poprawnego tworzenia, opisywania, zestawiania, analizowania i dokumentowania projektów instalacji. Przykłady i ćwiczenia są tak przemyślane, aby przeprowadzić przez tworzenie projektu różnych instalacji MEP począwszy od podłączenia modelu architektonicznego po utworzenie zestawień i dokumentacji. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie z Autodesk Revit.

Kluczowe tematy

 • Przeglądanie, rysowanie i edycja w Autodesk Revit.
 • Wstawianie i łączenie komponentów MEP.
 • Praca z podłączonymi plikami architektonicznymi.
 • Tworzenie przestrzeni i stref
 • Tworzenie systemów HVAC.
 • Tworzenie sieci wodnych i kanalizacyjnych.
 • Tworzenie obwodów elektrycznych oraz rur i drabinek kablowych.
 • Automatyczne układy kanałów i rur.
 • Modelowanie rur i drabinek kablowych
 • Dodawanie etykiet i tworzenie zestawień.
 • Tworzenie i opisywanie dokumentacji wykonawczej.
 • Dodawanie oznaczeń i tworzenie zestawień komponentów/rozdzielnic

Czas trwania szkolenia – 3 dni

Szkolenie uzupełniające – BIM Ready Modeler – Stopień II

Uczestniczenie w szkoleniach jest doskonałym sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji co niesie ze sobą szereg korzyści istotnych zarówno dla firmy jak i jej pracownika, dlatego zajrzyj już teraz do naszej oferty szkoleniowej i wybierz coś dla siebie!


Odwiedź nas też w innych miejscach! 🙂