BIM-Training-Header_Final-Version

Szkolenia BIM

Planowanie realizacji inwestycji w BIM

Szkolenie dedykowane jest wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjno-budowlanego (inwestor, menedżer, projektant, wykonawca itp.), którzy chcą poznać zasady dobrej standaryzacji i organizacji pracy z wykorzystaniem BIM. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i zasad, związanych z organizacją pracy w BIM oraz umiejętności m. in. określenia wymagań, dotyczących stopnia szczegółowości modeli, plików, parametrów, standardów wymiany informacji, tworzenia szablonów projektowych itp.

Kluczowe tematy

 • Podstawowa zagadnienia związane z zarządzaniem procesami BIM
 • Określenie stanu dotychczasowego w firmie
 • Wymagania i struktura Planu realizacji BIM (BIM Execution Plan - BEP)
 • Podstawowe standardy projektowe BIM
 • Standardy komunikacji
 • Menadżer Informacji w Procesie BIM: Jakie umiejętności powinien posiadać.

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Następny krok - szkolenie lub konsultacje z wybranych narzędzi do projektowania i zarządzania dokumentacją, indywidualnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań klienta

Autodesk Revit dla BIM Menedżerów/ BIM Koordynatorów

Szkolenie przeznaczone jest dla BIM menedżerów, architektów, inżynierów, pracowników naukowo-dydaktycznych, chcących nabyć umiejętności zarządzania projektem w programie Autodesk Revit.
Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy zdobędą przydatne informacje, dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi i dokumentacją projektu oraz umiejętności stworzenia standaryzacji pracy w Autodesk Revit przy wykorzystywaniu zaawansowanych narzędzi programu, m.in.: ustalenie struktury i nazewnictwa plików, poznanie czynników wpływających na wydajność pliku, tworzenie własnych rodzin opisowych, tworzenie szablonów projektu i szablonu widoku, zasady efektywnej organizacji pracy współdzielonej, etapy i warianty projektu, tworzenie plików bazowych wraz z detalami i zestawieniami.

Kluczowe tematy

 • Analiza indywidualna stanu obecnego w firmie
 • Określenie podstawowych standardów BIM
 • Zarządzanie wydajnością  projektu
 • Szablon projektu
 • Zarządzanie rodzinami
 • Praca współdzielona
 • Korzystanie z narzędzi koordynacji
 • Grupy, Etapy i Warianty projektu
 • Tworzenie pliku bazowego z detalami i zestawieniami
 • Tips & Tricks

Czas trwania szkolenia - 3 dni

Następny krok - szkolenie lub konsultacje z wybranych narzędzi do projektowania i zarządzania dokumentacją, indywidualnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań klienta

Orange line_3

BIM Coordination - koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji

Szkolenie dedykowane jest projektantom różnych branż, BIM menedżerom i wykonawcom, którzy zamierzają usprawnić procesy koordynacji międzybranżowej i wykrywania kolizji, zanim problem ujawni się na budowie oraz wykorzystać rozwiązania chmurowe do mobilnego zarządzania kolizjami i ich rozwiązywania.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy kursu dowiedzą się jak w BIM Execution Plan (BEP) określić wymagania dotyczące modelowania, podziału ról i obowiązków, rodzajów zadań, spotkań koordynacyjnych oraz harmonogramów koordynacyjnych. Kursanci posiądą również umiejętności  wykorzystywania rozwiązań dostępnych w Autodesk Revit, Autodesk Navisworks oraz  BIM 360 GLUE do koordynacji międzybranżowej, wykrywania kolizji, wirtualnego spaceru po obiekcie i zarządzania procesem usuwania potencjalnych problemów.

Kluczowe tematy

 • Wymagania BIM Execution Plan (BEP) dotyczące koordynacji
 • Koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji z wykorzystaniem Navisworks Manage
 • Koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji z wykorzystaniem narzędzi wbudowanych w Autodesk Revit
 • Praca współdzielona z wykorzystaniem narzędzi wbudowanych w Autodesk Revit
 • Koordynacja międzybranżowa i wykrywanie kolizji z wykorzystaniem  BIM 360 DOCS i BIM 360 Glue

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Następny krok - szkolenie lub konsultacje z wybranych narzędzi do projektowania i zarządzania dokumentacją, indywidualnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań klienta.

Technologia BIM w procesie inwestycyjno-budowlanym

Szkolenie jest dedykowane wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjno-budowlanego (inwestor, menedżer, projektant, wykonawca itp), którzy chcą się zapoznać z podstawowymi informacjami, dotyczącymi technologii BIM (m.in. podstawy standaryzacji pracy w BIM) oraz poznać dostępne, bezpłatne przeglądarki, umożliwiające korzystanie z modeli oraz pozyskiwanie z nich wielu cennych informacji. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, dotyczącą podstawowych pojęć, reguł i standardów BIM, stanu wdrożeń BIM w Europie i w Polsce, dowiedzą się, jakie jest najczęściej wykorzystywane oprogramowanie BIM, jak powinien przebiegać proces wymiany informacji oraz jak efektywnie wykorzystać dostępne, bezpłatne narzędzia.

Kluczowe tematy

 • Podstawy BIM
 • Wdrożenia BIM w Polsce i Europie
 • Najczęściej wykorzystywane oprogramowanie BIM
 • Podstawy organizacji pracy w BIM
 • Wymagania formalne dotyczące inwestycji z wykorzystaniem BIM
 • Przykładowe standardy pracy
 • Uniwersalne formaty wymiany danych: IFC, BCF
 • Możliwości pozyskiwania informacji z modeli BIM przy użyciu bezpłatnych przeglądarek

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Następny krok - szkolenie lub konsultacje z wybranych narzędzi do projektowania i zarządzania dokumentacją, indywidualnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań klienta.

Orange line_3

BIM Ready Modeler - Revit Architecture - szkolenie podstawowe

Kurs praktyczny BIM Ready Modeler obejmuje podstawy rysowania oraz sporządzania dokumentacji niezbędne do tworzenia modeli 3D BIM, w oparciu o ideę tworzenia szablonów BIM, standardów oraz kontroli modelu. Dowiesz się, jak tworzyć przyszłe projekty w postaci wirtualnego trójwymiarowego modelu budynku przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy. Kurs oparty jest na programie Autodesk Revit, jako podstawowym programie projektowym.
Uczestnik szkolenia poznaje metody tworzenia parametrycznego modelu budynku w rozwiązaniu Autodesk Revit. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie w stanie tworzyć samodzielnie modele budynków i generować na ich podstawie dokumentację gotową do wydruku.

Kluczowe tematy

 • Nawigacja w obszarze roboczym i w interfejsie Autodesk Revit.
 • Praca z podstawowymi narzędziami rysunkowymi i edycyjnymi.
 • Tworzenie poziomów i siatek jako elementów odniesienia dla modelu.
 • Tworzenie modelu budynku 3D za pomocą ścian, ścian kurtynowych, okien i drzwi.
 • Dodawanie komponentów wyposażenia.
 • Zarządzanie widocznością obiektów
 • Dodawanie stropów, sufitów i dachów.
 • Tworzenie schodów, barierek i ramp.
 • Definiowanie arkuszy dokumentacji
 • Dodawanie obiektów opisowych - tekstów, wymiarów, linii, kreskowania, masek, symboli i komponentów szczegółów.
 • Dodawanie oznaczeń i tworzenie zestawień ilości.
 • Tworzenie widoków szczegółów.

Czas trwania szkolenia - 3 dni

Następny krok - BIM Ready Modeler - szkolenie zaawansowane

BIM Ready Modeler - szkolenie zaawansowane

Kurs praktyczny BIM Modeler obejmuje podstawy rysowania oraz sporządzania dokumentacji niezbędne do tworzenia modeli 3D BIM, w oparciu o ideę tworzenia szablonów BIM, standardów oraz kontroli modelu. Dowiesz się, jak tworzyć przyszłe projekty w postaci wirtualnego trójwymiarowego modelu budynku przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy. Kurs oparty jest na programie Autodesk Revit, jako podstawowym programie projektowym. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania procesami roboczymi, pozwalającymi na pracę w grupie, tworzenie wariantów projektu, podział na fazy, wstawianie odnośników, definiowanie współrzędnych projektu, zaawansowane metody tworzenia komponentów budynku i różne narzędzia pomocnicze w pracy z programem.

Kluczowe tematy

 • Warianty projektu
 • Etapy projektu
 • Praca w grupie
 • Podłączanie danych
 • Współrzędne projektu
 • Modelowanie terenu
 • Zestawienia ilości, arkuszy, materiałów
 • Lista arkuszy
 • Rzuty i zestawienia powierzchni
 • Wizualizacja i studium oświetlenia
 • Wymiana danych

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Następny krok - BIM Ready Modeler - Tworzenie Rodzin

BIM Ready Modeler - Tworzenie rodzin

Kurs praktyczny BIM Modeler obejmuje podstawy rysowania oraz sporządzania dokumentacji niezbędne do tworzenia modeli 3D BIM, w oparciu o ideę tworzenia szablonów BIM, standardów oraz kontroli modelu. Dowiesz się, jak tworzyć przyszłe projekty w postaci wirtualnego trójwymiarowego modelu budynku przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy. Kurs oparty jest na programie Autodesk Revit, jako podstawowym programie projektowym. Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników programu Autodesk Revit, posiadających już pewną znajomość obsługi programu z branży architektonicznej, poszukujących wskazówek w zakresie samodzielnego tworzenia rodzin systemowych, rodzin komponentów 3D oraz rodzin opisowych i tabelek rysunkowych.

Kluczowe tematy

 • Zasady edycji i tworzenia rodzin, narzędzia
 • Rodziny wczytywane na przykładzie mebli
 • Rodziny oznaczeń
 • Rodziny tabelek rysunkowych
 • Rodziny otworów na przykładzie okien
 • Rodziny profili
 • Narzędzia budowania rodzin
 • Zarządzanie widocznością
 • Tworzenie i przypisywanie materiałów
 • Komponenty zagnieżdżone i współdzielone
 • Techniki udoskonalania rodzin

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Następny krok - BIM Ready Modeler - Procesy BIM

Autodesk Revit Structure Szkolenie podstawowe

Możliwość korzystania z  systemu BIM w Autodesk  Revit służy usprawnieniu procesu projektowania i analizy oraz usprawnia współpracę zespołów projektowych. Szkolenie Autodesk Revit Structure idealnie nadaje się, jeśli przechodzisz  z 2D CAD lub jesteś zupełnie nowym użytkownikiem CAD. Ten kompleksowy kurs obejmuje podstawowe umiejętności niezbędne do korzystania z oprogramowania Revit do projektowania i wymiany informacji pomiędzy zespołami projektów BIM. Dowiesz się, jak narysować i zmodyfikować elementy konstrukcyjne w 3D za pomocą zestawów narzędzi Revit firmy Autodesk. Po opanowaniu technik rysowania nauczymy Cię, jak wyodrębnić informacje i dane z modelu informacji o budynku, aby utworzyć zestawienia ilościowe i materiałowe.

Kluczowe tematy

 • Kontrola widoczności i kategoryzacja
 • Metodologia modelowania
 • Podstawy modelowania - ściany, belki i stężenia
 • Fundamenty i filary
 • Edycja rodzin systemowych
 • Podstawowe zestawienia i legendy
 • Tworzenie geometrii i rodzin w miejscu
 • Narzędzia stropowe i dachowe
 • Schody, rampy i balustrady
 • Systemy belkowe i kratownicowe
 • Sekwencjonowanie konstrukcji (fazy)
 • Rysowanie 2D i opisy
 • Komponowanie arkuszy i publikacja
 • Podstawowe podziały i współpraca
 • Wprowadzenie do podstaw edytowania rodzin

Czas trwania szkolenia - 3 dni

Następny krok:  Autodesk Revit BIM Management

Orange line_3

Autodesk Revit MEP Szkolenie podstawowe

Kurs przybliża interfejs użytkownika oraz specyfikę działania podstawowych komponentów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Uczestnik szkolenia zapoznaje się z narzędziami, potrzebnymi do poprawnego tworzenia, opisywania, zestawiania, analizowania i dokumentowania projektów instalacji. Przykłady i ćwiczenia są tak przemyślane, aby przeprowadzić przez tworzenie projektu różnych instalacji MEP począwszy od podłączenia modelu architektonicznego po utworzenie zestawień i dokumentacji. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie z Autodesk Revit.

Kluczowe tematy

 • Przeglądanie, rysowanie i edycja w Autodesk Revit.
 • Wstawianie i łączenie komponentów MEP.
 • Praca z podłączonymi plikami architektonicznymi.
 • Tworzenie przestrzeni i stref
 • Tworzenie systemów HVAC.
 • Tworzenie sieci wodnych i kanalizacyjnych.
 • Tworzenie obwodów elektrycznych oraz rur i drabinek kablowych.
 • Automatyczne układy kanałów i rur.
 • Testowanie systemów kanałów, rur i elektrycznych.
 • Dodawanie etykiet i tworzenie zestawień.
 • Tworzenie i opisywanie dokumentacji wykonawczej.

Czas trwania szkolenia - 3 dni

 

Szkolenia BIM

Updated on 2019-07-22T12:56:18+01:00, by admin.