BIM-Training-Header_Final-Version

Szkolenia BIM

BIM Manager - W przygotowaniu

Kurs podzielony jest na dwie części, pierwsza część dotyczy strategii, a druga część obejmuje działania związane z projektem. Ma to zapewnić gruntowne przyswojenie podstawowych zasad BIM, dzięki czemu poznamy i dobrze zrozumiemy technologię BIM, wymagania projektowe i odpowiedzialności członków zespołu projektowego. Poznasz zadania organizacyjne i techniczne, które BIM Manager musi podjąć podczas całego procesu BIM. Dowiesz się, jak wdrożyć BIM, obejmując takie obszary, jak tworzenie standardów, szablony / biblioteki i dokumentację w celu osiągnięcia celów biznesowych i projektów.

Kluczowe tematy

 • Wartość BIM
 • Międzynarodowy BIM
 • Wdrożenie BIM
 • ocena kompetencji BIM
 • IFC i openBIM
 • BIM dla MEP
 • BIM dla konstrukcji
 • Idealne przepływy pracy
 • Koordynacja i kontrola jakości
 • Plan realizacji projektu BIM
 • Nowe definicje ról BIM
 • Menadżer BIM
 • Zarządzanie systemem CDE
 • Normy CAD i BIM
 • Zarządzanie projektami

Czas trwania szkolenia - 2 + 2 dni

Następny krok - kurs dostosowany do specyficznych potrzeb

Orange line_3

BIM Coordinator - W przygotowaniu

Płynna wymiana modeli i informacji są imperatywem dla każdego udanego projektu BIM. Koordynator BIM jest odpowiedzialny za zapewnienie koordynacji modeli między poszczególnymi branżami, które niejednokrotnie stosują własne środowiska aplikacji.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie funkcje i obowiązki składają się na koordynację BIM, tak, aby wymiana informacji między projektantami przebiegała gładko i była zgodna z dokumentacją projektową. Kurs szkoleniowy oparty jest na głównych założeniach openBIM i wykorzystaniu IFC, RVT i innych formatów dla skutecznej wymiany. Szkolenie obejmuje ćwiczenia i obsługę produktów, takich jak Revit Model Checker, Navisworks i Solibri jako praktycznych narzędzi do wypełniania roli koordynacyjnej.

 

Kluczowe tematy

 • Wprowadzenie do Revit Model Checker
 • Generowanie raportów
 • Wprowadzenie do Navisworks and Solibri
 • Integracja przy użyciu BCF
 • Planowanie plików w zewnętrznych bazach danych
 • Dodawanie rzeczywistych materiałów i oświetlenie
 • Wykonanie kontroli zakłóceń
 • Obsługa modelu i wizualizacja
 • Obsługa modeli połączonych
 • Sprawdzanie modelu
 • Porównanie modelu i aktualizacje
 • Wprowadzenie informacji
 • Tworzenie raportów
 • Tworzenie niestandardowych konfiguracji
 • Przegląd modelu wizualnego

Czas trwania szkolenia - 1 + 2 + 1 dni

Następny krok - Kurs dostosowany do specyficznych potrzeb

Orange line_3

BIM Modeler - szkolenie podstawowe

Kurs praktyczny BIM Ready Modeler obejmuje podstawy rysowania oraz sporządzania dokumentacji niezbędne do tworzenia modeli 3D BIM, w oparciu o ideę tworzenia szablonów BIM, standardów oraz kontroli modelu. Dowiesz się, jak tworzyć przyszłe projekty w postaci wirtualnego trójwymiarowego modelu budynku przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy. Kurs oparty jest na programie Autodesk Revit, jako podstawowym programie projektowym.
Uczestnik szkolenia poznaje metody tworzenia parametrycznego modelu budynku w rozwiązaniu Autodesk Revit. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie w stanie tworzyć samodzielnie modele budynków i generować na ich podstawie dokumentację gotową do wydruku.

Kluczowe tematy

 • Wprowadzenie, podstawowe zasady i ustawienia
 • Definiowanie siatki, kondygnacji i płaszczyzn
 • Odniesienia
 • Tworzenie ścian, otworów, słupów, stropów
 • Tworzenie dachów, sufitów, schodów, ramp i poręczy
 • Modelowanie terenu
 • Materiały
 • Zestawienia
 • Zarządzanie widokami
 • Tworzenie i eksport dokumentacji
 • Importowanie i eksportowanie danych

Czas trwania szkolenia - 3 dni

Następny krok - BIM Ready Modeler - szkolenie zaawansowane

BIM Modeler - szkolenie zaawansowane

Kurs praktyczny BIM Modeler obejmuje podstawy rysowania oraz sporządzania dokumentacji niezbędne do tworzenia modeli 3D BIM, w oparciu o ideę tworzenia szablonów BIM, standardów oraz kontroli modelu. Dowiesz się, jak tworzyć przyszłe projekty w postaci wirtualnego trójwymiarowego modelu budynku przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy. Kurs oparty jest na programie Autodesk Revit, jako podstawowym programie projektowym. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania procesami roboczymi, pozwalającymi na pracę w grupie, tworzenie wariantów projektu, podział na fazy, wstawianie odnośników, definiowanie współrzędnych projektu, zaawansowane metody tworzenia komponentów budynku i różne narzędzia pomocnicze w pracy z programem.

Kluczowe tematy

 • Warianty projektu
 • Etapy projektu
 • Praca w grupie
 • Podłączanie danych
 • Współrzędne projektu
 • Modelowanie terenu
 • Zestawienia ilości, arkuszy, materiałów
 • Lista arkuszy
 • Rzuty i zestawienia powierzchni
 • Wizualizacja i studium oświetlenia
 • Wymiana danych
 • Ściany osłonowe
 • Legendy

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Następny krok - BIM Ready Modeler - Tworzenie Rodzin

BIM Modeler - Tworzenie rodzin

Kurs praktyczny BIM Modeler obejmuje podstawy rysowania oraz sporządzania dokumentacji niezbędne do tworzenia modeli 3D BIM, w oparciu o ideę tworzenia szablonów BIM, standardów oraz kontroli modelu. Dowiesz się, jak tworzyć przyszłe projekty w postaci wirtualnego trójwymiarowego modelu budynku przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy. Kurs oparty jest na programie Autodesk Revit, jako podstawowym programie projektowym. Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników programu Autodesk Revit, posiadających już pewną znajomość obsługi programu z branży architektonicznej, poszukujących wskazówek w zakresie samodzielnego tworzenia rodzin systemowych, rodzin komponentów 3D oraz rodzin opisowych i tabelek rysunkowych.

Kluczowe tematy

 • Zasady edycji i tworzenia rodzin, narzędzia
 • Rodziny wczytywane na przykładzie mebli
 • Rodziny oznaczeń
 • Rodziny tabelek rysunkowych
 • Rodziny otworów na przykładzie okien
 • Rodziny profili
 • Narzędzia budowania rodzin
 • Zarządzanie widocznością
 • Tworzenie i przypisywanie materiałów
 • Komponenty zagnieżdżone i współdzielone
 • Techniki udoskonalania rodzin

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Następny krok - BIM Ready Modeler - Procesy BIM

BIM Modeler - Procesy BIM

Kurs praktyczny BIM Modeler obejmuje podstawy rysowania oraz sporządzania dokumentacji niezbędne do tworzenia modeli 3D BIM, w oparciu o ideę tworzenia szablonów BIM, standardów oraz kontroli modelu. Dowiesz się, jak tworzyć przyszłe projekty w postaci wirtualnego trójwymiarowego modelu budynku przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy. Kurs oparty jest na programie Autodesk Revit, jako podstawowym programie projektowym. Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się modelowaniem w Revit, potrzebujących rozumieć szerzej zagadnienia związane z samą metodą BIM, związanymi z nią pojęciami i rolami a także możliwymi zastosowaniami BIM. Uczestnicy dowiedzą się, co jest konieczne, aby wdrożyć w firmie BIM, w jaki sposób zdefiniować standardy BIM dla biura projektowego, w jaki sposób prawidłowo tworzyć modele w zależności od przyszłego zastosowania, jak rozumieć różne struktury projektu i jak je samodzielnie definiować. Pokazane zostaną praktyczne narzędzia, pozwalające koordynować, sprawdzać i analizować modele BIM. Na koniec szkolenia uczestnik będzie rozumieć cel metody BIM oraz modelować zgodnie z BIM, wymieniać dane z partnerami projektowymi, rozumieć wytyczne dla wymiany danych i sprawdzać zarówno własne, jak i obce projekty.

Kluczowe tematy

 • Metoda BIM
 • Reguły modelowania
 • Standard BIM
 • Koordynacja i zarządzanie jakością w Autodesk Revit
 • Praca z formatem IFC
 • Koordynacja
 • Zestawienia ilościowe
 • Symulacja harmonogramu budowy
 • Analiza kolizji
 • Narzędzia do zarządzania projektem

Czas trwania szkolenia - 2 dni

 

Szkolenia BIM

Updated on 2018-03-27T14:47:01+00:00, by admin.