Inventor-Training-Header_Final-Version

Szkolenia Autodesk Inventor

Autodesk Inventor - Stopień I - Wprowadzenie do modelowania bryłowego

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, rozpoczynających pracę z programem Inventor i nie wymaga znajomości jakiegokolwiek środowiska modelowania 3D lub CAD. Głównym celem szkolenia jest praktyczne poznanie metod pracy w Autodesk Inventor.
W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawy pracy w środowisku 3D programu, narzędzia modelowania i edycji części, środowisko rysunkowe, środowisko zespołów, środowisko prezentacyjne i cały szereg różnych narzędzi usprawniających pracę w programie.

Kluczowe tematy

• wprowadzenie (pojęcia, zasady pracy)
• środowisko szkicowania
• środowisko modelowania części
• parametry i wyrażenia matematyczne
• zarządzanie modelem i jego wyświetlaniem

• środowisko modelowania zespołów
• praca z projektami
• środowisko menadżera rysunków
• style i standardy

• listy materiałowe i części

 • informacje o modelu (iProperties)i narzędzia pomiarowe
 • środowisko tworzenia prezentacji oraz rysunki
 • montażowe
 •  narzędzia zespołów
 • współpraca z innymi aplikacjami Autodesk

Czas trwania - 3 dni

Następny krok:  Autodesk Inventor - Stopień II - Zaawansowane modelowanie części

Orange line_3

Autodesk Inventor - Stopień II - Zaawansowane modelowanie części

Szkolenie znacznie poszerza zakres wiedzy o modelowaniu części. Omawia zagadnienia modelowania części wielobryłowych, sposoby automatyzacji pracy z częściami, wprowadza do tematyki  modelowania powierzchniowego i obejmuje zaawansowane narzędzia edycji części.
Celem kursu jest przedstawienie metod i zaawansowanych technik z zakresu modelowania części oraz wprowadzenie do tematyki modelowania powierzchniowego.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które opanowały podstawy obsługi programu Inventor.

Kluczowe tematy

• wizualizacja w środowisku modelowania
• modelowanie części wielobryłowych
• narzędzia szkicowania: szkice 3D, splajny
• układ współrzędnych

• zaawansowane narzędzia modelowania części
• narzędzia analiz
• modelowanie powierzchniowe
• zaawansowana parametryczność w częściach i zespołach: iFeatures

 

 

• Rodziny części: tabele iParts
• Translatory: import z obcych systemów CAD
• Dostosowywanie do standardów CAD

Czas trwania - 2 dni

Następny krok:  Autodesk Inventor - Stopień III - Zaawansowane modelowanie zespołów

Orange line_3

Autodesk Inventor - Stopień III- Zaawansowane modelowanie zespołów

Szkolenie skoncentrowane jest na udoskonaleniu wiedzy o modelowaniu zespołów, obejmuje nowoczesne metody projektowania zstępującego i szkieletowego, generator części maszynowych, konstrukcji ramowych oraz konstrukcje spawane.
Celem kursu jest przedstawienie metod i zaawansowanych technik oraz udoskonalenie wiedzy z zakresu modelowania zespołów.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które opanowały podstawy obsługi programu Inventor.

Kluczowe tematy

• środowisko zespołów
• wiązania: narzędzia zaawansowane, wiązania iMate
• powielanie w zespołach
• narzędzia przyspieszenia pracy na zespołach
• projektowanie zstępujące i modelowanie szkieletowe

 • zarządzanie widocznością w zespołach
 • poziomy szczegółu w zespołach: narzędzia zastąpienia oraz Powłoka
 • reprezentacje pozycyjne w zespołach
 • generatory części maszynowych z obliczeniami: Design Accelerator
 • generator konstrukcji ramowych

• konstrukcje spawane
• Asystent Projektu
• rodziny zespołów:  tabele iAssemblies
• Wizualizacje w Inventor Studio

Czas trwania - 3 dni

Następny krok:  Autodesk Inventor - Stopień IV - Konstrukcje blachowe

Orange line_3

Autodesk Inventor - Stopień IV - Konstrukcje blachowe

W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawy pracy z modułem konstrukcji blachowych  w Autodesk Inventor.  Materiał zakłada wcześniejszą znajomość modelowania bryłowego części 3D i opanowanie podstawowych umiejętności tworzenia rysunków w Autodesk Inventor.
Celem kursu jest doskonalenie już zdobytej wiedzy z modelowania bryłowego części 3D i tworzenia rysunków w Autodesk Inventor o podstawowe wiadomości z konstrukcji blachowych.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę z modułem konstrukcji blachowych w Autodesk Inventor.

Kluczowe tematy

• interfejs modułu projektowania blach
• proces projektowy konstrukcji z blach
• tworzenie bazowych powierzchni, kołnierzy ze szkiców oraz profili rolkowych
• tworzenie kolejnych powierzchni, kołnierzy ze szkiców oraz profili rolkowych
• parametry konstrukcji blachowych

 

 

• tworzenie kołnierzy
• tworzenie zawinięć, zawinięć obrzeży, zagięć zaokrąglenia i fazowania krawędzi
• wycięcia w blachach (otwory, wycięcia i otwory przebijane)
• połączenia narożnika (połączenia i rozdarcia)
• generowanie rozwinięć płaskich

• kołnierze wyciągnięte
• rozdarcia
• rozwijanie i zawijanie ponowne w modelu
• dokumentacja i opisywanie rysunków
• konwersja modeli bryłowych na modele z blach
• style konstrukcji blachowych.

Czas trwania - 2 dni

Następny krok - szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

Orange line_3

Autodesk Inventor Tooling - projektowanie form wtryskowych

Szkolenie opracowano z myślą o osobach, które chcą poznać kluczowe aspekty projektowania form wtryskowych dla elementów wykonywanych z tworzyw sztucznych. Program Inventor przeprowadza użytkownika przez cały proces projektowania w sposób naturalny dla doświadczonego użytkownika, a zarazem będący wsparciem dla osoby niedoświadczonej.
Celem kursu jest przeprowadzenie użytkownika przez proces projektowania formy i automatyzowanie szeregu złożonych operacji takich, jak zamykanie otworów oraz generowanie powierzchni podziału. W rezultacie, otrzymuje się produkty o lepszej jakości, które są szybciej dostarczane na rynek.

Kluczowe tematy

 • Utworzenie dla odpowiednio przygotowanych modeli wyprasek
 • Definicje i analiza w zakresie płyt formujących ( punkty wtrysku, zaślepienie otworów, powierzchnia podziału, podział na części matrycową i stemplową, analiza czasu i jakości wypełnienia gniazda).
 • Definicje gniazd formy wielogniazdowej: formy rodzinne
 • Elementy układu wlewowego
 • Definiowanie podstawowych elementów korpusu formy wtryskowej, analiza ( płyty, kolumny, wypychacze, tuleja i pierścień, analiza czasu i jakości wypełnienia układu wlewowego i wszystkich gniazd)
 • Elementy układu chłodzenia
 • Dodatkowe elementy korpusu ( zamki, połączenia gwintowe)
 • Symulacja otwierania formy
 • Edycja listy materiałowej

Czas trwania- 1 dzień

Następny krok- szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

Orange line_3

Autodesk Inventor - Szkolenie z Analizy MES

Szkolenie jest przeznaczone dla osób znających program w zaawansowanym stopniu, chcącym poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia analiz Metodą Elementów Skończonych. Materiał zakłada wcześniejszą znajomość modelowania bryłowego części 3D, tworzenia złożeń oraz konstrukcji blachowych w Autodesk Inventor.
Celem kursu jest poszerzenie elementarnej wiedzy w zakresie Metody Elementów Skończonych, poznanie zasad modelowania analizy, ustawień analizy oraz interpretacji otrzymanych wyników.  W czasie szkolenia uczestnicy poznają możliwości analizy MES w Autodesk Inventor.

Kluczowe tematy

• Wstęp do analizy MES: Podstawy teorii materiałów, Teoria MES
• Interfejs programu: Właściwości symulacji, Warunki brzegowe, Omówienie elementu skończonego

• Analiza wytrzymałościowa części
• Analiza wytrzymałościowa zespołu: Omówienie kontaktów

• Analiza części z optymalizacją
• Analiza modalna części
• Informacje dodatkowe

Czas trwania - 1 dzień

Następny krok - szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

Orange line_3

Autodesk Inventor - Projektowanie wiązek elektrycznych

Celem kursu jest doskonalenie już zdobytej wiedzy z modelowania bryłowego części 3D, tworzenia rysunków oraz złożeń w kontekście projektów elektromechanicznych. Szkolenie jest przeznaczone dla osób znających program w zaawansowanym stopniu, chcącym poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z tworzeniem projektów elektromechanicznych. Materiał zakłada wcześniejszą znajomość modelowania bryłowego części 3D oraz tworzenia złożeń w Autodesk Inventor.

Kluczowe tematy

 • Wstęp do środowiska przewody i wiązki przewodów
 • Przewody w złożeniach wiązek przewodów
 • Modyfikacje w przewodach i wiązkach przewodów
 • Wymiana informacji projektowych
 • Konfiguracja biblioteki oraz pliki konfiguracyjne zestawień
 • Tworzenie, redagowanie oraz publikacja komponentów elektrycznych

Czas trwania: 2 dni

Następny krok - szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

Orange line_3

Autodesk Inventor - Rury i przewody Rurowe

Celem szkolenia jest rozszerzenie posiadanej wiedzy z modelowania bryłowego części oraz złożeń pod kątem tworzenia projektów hydraulicznych oraz pneumatycznych. Kurs przeznaczony jest dla osób znających program w stopniu zaawansowanym oraz chcących poszerzyć swoją wiedzę o tematy związane z projektami hydraulicznymi i pneumatycznymi. Materiał zakłada wcześniejszą znajomość modelowania bryłowego części 3D oraz tworzenia złożeń w Autodesk Inventor.

Kluczowe tematy

 • Konfiguracja programu
 • Przewody w złożeniach wiązek przewodów
 • Dodawanie elementów znormalizowanych
 • Dokumentacja

Czas trwania: 2 dni

Następny krok: szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

Inventor

Updated on 2019-04-17T10:13:59+01:00, by admin.