Inventor

Szkolenia Autodesk Inventor

Autodesk Inventor – Stopień I – Wprowadzenie do modelowania bryłowego

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, rozpoczynających pracę z programem Inventor i nie wymaga znajomości jakiegokolwiek środowiska modelowania 3D lub CAD. Głównym celem szkolenia jest praktyczne poznanie metod pracy w Autodesk Inventor.
W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawy pracy w środowisku 3D programu, narzędzia modelowania i edycji części, środowisko rysunkowe, środowisko zespołów, środowisko prezentacyjne i cały szereg różnych narzędzi usprawniających pracę w programie.

Kluczowe tematy

 •  wprowadzenie (pojęcia, zasady pracy)
 •  środowisko szkicowania
 •  środowisko modelowania części
 • parametry i wyrażenia matematyczne
 • zarządzanie modelem i jego wyświetlaniem
 • środowisko modelowania zespołów
 • praca z projektami
 • środowisko menadżera rysunków
 • widoki rysunkowe
 • listy materiałowe i części
 • informacje o modelu (iProperties)i narzędzia pomiarowe
 • środowisko tworzenia prezentacji oraz rysunki montażowe
 • budowanie zespołów

Czas trwania – 3 dni

Następny krok:  Autodesk Inventor – Stopień II – Zaawansowane modelowanie części

Autodesk Inventor – Stopień II – Zaawansowane modelowanie części

Szkolenie znacznie poszerza zakres wiedzy o modelowaniu części. Omawia zagadnienia modelowania części wielobryłowych, sposoby automatyzacji pracy z częściami, wprowadza do tematyki  modelowania powierzchniowego i obejmuje zaawansowane narzędzia edycji części.
Celem kursu jest przedstawienie metod i zaawansowanych technik z zakresu modelowania części oraz wprowadzenie do tematyki modelowania powierzchniowego.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które opanowały podstawy obsługi programu Inventor.

Kluczowe tematy

 • wizualizacja w środowisku modelowania
 • modelowanie części wielobryłowych
 • narzędzia szkicowania: szkice 3D, splajny
 • układ współrzędnych
 • modelowanie powierzchniowe
 • zaawansowane narzędzia modelowania części
 • narzędzia analiz
 • zaawansowana parametryczność w częściach i zespołach: iFeatures
 • • Rodziny części: tabele iParts
 • • Translatory: import z obcych systemów CAD
 • • Dostosowywanie do standardów CAD

Czas trwania – 2 dni

Następny krok:  Autodesk Inventor – Stopień III – Zaawansowane modelowanie zespołów

Autodesk Inventor – Stopień III- Zaawansowane modelowanie zespołów

Szkolenie skoncentrowane jest na udoskonaleniu wiedzy o modelowaniu zespołów, obejmuje nowoczesne metody projektowania zstępującego i szkieletowego, generator części maszynowych, konstrukcji ramowych oraz konstrukcje spawane.
Celem kursu jest przedstawienie metod i zaawansowanych technik oraz udoskonalenie wiedzy z zakresu modelowania zespołów.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które opanowały podstawy obsługi programu Inventor.

Kluczowe tematy

 • środowisko zespołów
 • wiązania: narzędzia zaawansowane, wiązania iMate
 • powielanie w zespołach
 • generator konstrukcji ramowych
 • Asystent Projektu
 • zarządzanie widocznością w zespołach
 • poziomy szczegółu w zespołach: narzędzia zastąpienia oraz Powłoka
 • reprezentacje pozycyjne w zespołach
 • generatory części maszynowych z obliczeniami: Design Accelerator
 • konstrukcje spawane
 • rodziny zespołów:  tabele iAssemblies
 • Wizualizacje w Inventor Studio
 • narzędzia przyspieszenia pracy na zespołach
 • projektowanie zstępujące i modelowanie szkieletowe

Czas trwania – 3 dni

Następny krok:  Autodesk Inventor – Stopień IV – Konstrukcje blachowe

Autodesk Inventor – Stopień IV – Konstrukcje blachowe

W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawy pracy z modułem konstrukcji blachowych  w Autodesk Inventor.  Materiał zakłada wcześniejszą znajomość modelowania bryłowego części 3D i opanowanie podstawowych umiejętności tworzenia rysunków w Autodesk Inventor.
Celem kursu jest doskonalenie już zdobytej wiedzy z modelowania bryłowego części 3D i tworzenia rysunków w Autodesk Inventor o podstawowe wiadomości z konstrukcji blachowych.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę z modułem konstrukcji blachowych w Autodesk Inventor.

Kluczowe tematy

 • interfejs modułu projektowania blach
 • proces projektowy konstrukcji z blach
 • tworzenie bazowych powierzchni, kołnierzy ze szkiców oraz profili rolkowych
 • tworzenie kolejnych powierzchni, kołnierzy ze szkiców oraz profili rolkowych
 • parametry konstrukcji blachowych
 • tworzenie kołnierzy
 • tworzenie zawinięć, zawinięć obrzeży, zagięć zaokrąglenia i fazowania krawędzi
 • wycięcia w blachach (otwory, wycięcia i otwory przebijane)
 • połączenia narożnika (połączenia i rozdarcia)
 • generowanie rozwinięć płaskich
 • kołnierze wyciągnięte
 • rozdarcia
 • rozwijanie i zawijanie ponowne w modelu
 • dokumentacja i opisywanie rysunków
 • konwersja modeli bryłowych na modele z blach
 • style konstrukcji blachowych.

Czas trwania – 2 dni

Następny krok – szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

Autodesk Inventor Tooling – projektowanie form wtryskowych

Szkolenie opracowano z myślą o osobach, które chcą poznać kluczowe aspekty projektowania form wtryskowych dla elementów wykonywanych z tworzyw sztucznych. Program Inventor przeprowadza użytkownika przez cały proces projektowania w sposób naturalny dla doświadczonego użytkownika, a zarazem będący wsparciem dla osoby niedoświadczonej.
Celem kursu jest przeprowadzenie użytkownika przez proces projektowania formy i automatyzowanie szeregu złożonych operacji takich, jak zamykanie otworów oraz generowanie powierzchni podziału. W rezultacie, otrzymuje się produkty o lepszej jakości, które są szybciej dostarczane na rynek.

Kluczowe tematy

 • Utworzenie dla odpowiednio przygotowanych modeli wyprasek
 • Definicje i analiza w zakresie płyt formujących ( punkty wtrysku, zaślepienie otworów, powierzchnia podziału, podział na części matrycową i stemplową, analiza czasu i jakości wypełnienia gniazda).
 • Elementy układu wlewowego
 • Definiowanie podstawowych elementów korpusu formy wtryskowej, analiza ( płyty, kolumny, wypychacze, tuleja i pierścień, analiza czasu i jakości wypełnienia układu wlewowego i wszystkich gniazd)
 • Elementy układu chłodzenia
 • Dodatkowe elementy korpusu ( zamki, połączenia gwintowe)
 • Symulacja otwierania formy
 • Edycja listy materiałowej
 • Definicje gniazd formy wielogniazdowej: formy rodzinne

Czas trwania– 1 dzień

Następny krok– szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

Autodesk Inventor – Szkolenie z Analizy MES

Szkolenie jest przeznaczone dla osób znających program w zaawansowanym stopniu, chcącym poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia analiz Metodą Elementów Skończonych. Materiał zakłada wcześniejszą znajomość modelowania bryłowego części 3D, tworzenia złożeń oraz konstrukcji blachowych w Autodesk Inventor.
Celem kursu jest poszerzenie elementarnej wiedzy w zakresie Metody Elementów Skończonych, poznanie zasad modelowania analizy, ustawień analizy oraz interpretacji otrzymanych wyników.  W czasie szkolenia uczestnicy poznają możliwości analizy MES w Autodesk Inventor.

Kluczowe tematy

 • Wstęp do analizy MES: Podstawy teorii materiałów, Teoria MES
 • Interfejs programu: Właściwości symulacji, Warunki brzegowe, Omówienie elementu skończonego
 • Analiza wytrzymałościowa części
 • Analiza wytrzymałościowa zespołu: Omówienie kontaktów
 • Analiza części z optymalizacją
 • Analiza modalna części
 • Informacje dodatkowe

Czas trwania – 1 dzień

Następny krok – szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

Autodesk Inventor – Projektowanie wiązek elektrycznych

Celem kursu jest doskonalenie już zdobytej wiedzy z modelowania bryłowego części 3D, tworzenia rysunków oraz złożeń w kontekście projektów elektromechanicznych. Szkolenie jest przeznaczone dla osób znających program w zaawansowanym stopniu, chcącym poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z tworzeniem projektów elektromechanicznych. Materiał zakłada wcześniejszą znajomość modelowania bryłowego części 3D oraz tworzenia złożeń w Autodesk Inventor.

Kluczowe tematy

 • Wstęp do środowiska przewody i wiązki przewodów
 • Przewody w złożeniach wiązek przewodów
 • Modyfikacje w przewodach i wiązkach przewodów
 • Wymiana informacji projektowych
 • Konfiguracja biblioteki oraz pliki konfiguracyjne zestawień
 • Tworzenie, redagowanie oraz publikacja komponentów elektrycznych

Czas trwania: 2 dni

Następny krok – szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

Autodesk Inventor – Rury i przewody Rurowe

Celem szkolenia jest rozszerzenie posiadanej wiedzy z modelowania bryłowego części oraz złożeń pod kątem tworzenia projektów hydraulicznych oraz pneumatycznych. Kurs przeznaczony jest dla osób znających program w stopniu zaawansowanym oraz chcących poszerzyć swoją wiedzę o tematy związane z projektami hydraulicznymi i pneumatycznymi. Materiał zakłada wcześniejszą znajomość modelowania bryłowego części 3D oraz tworzenia złożeń w Autodesk Inventor.

Kluczowe tematy

 • Konfiguracja programu
 • Przewody w złożeniach wiązek przewodów
 • Dodawanie elementów znormalizowanych
 • Dokumentacja

Czas trwania: 2 dni

Następny krok: szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

Autodesk Inventor Nastran  – Symulacje – Szkolenie przekrojowe

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych poznaniem kluczowych aspektów w dziedzinie Metody Elementów Skończonych, które mają podstawową wiedzę z zakresu pracy w programie Autodesk Inventor. Środowisko Nastran przeprowadza użytkownika przez cały proces modelowania i oceny wyników analiz w sposób intuicyjny nawet dla niedoświadczonej osoby.
Celem kursu jest poszerzenie wiedzy uczestników o zagadnienia Metody Elementów Skończonych z naciskiem na analizy statyczne, analizy statyczne nieliniowe, analizy drgań własnych oraz sposoby ich modelowania i interpretacji wyników.
W czasie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę niezbędną do modelowania analiz dla części i złożeń w module Autodesk Inventor Nastran działającym w oparciu o środowisko graficzne Autodesk Inventor.

Kluczowe tematy

 • Wstęp do analizy ME
 • Praca z domyślną analizą
 • Praca z siatką i wizualizacja wyników
 • Ustawianie i praca z kontaktami
 • Analiza wyboczenia
 • Nieliniowe statyczne analizy
 • Nieliniowe materiały
 • Nieliniowa analiza dynamiczna
 • Współpraca mieszanych elementów skończonych

Czas trwania – 2 dni

Następny krok – kurs dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta

Inventor CAM

Szkolenie ma charakter indywidualny i może być dostosowane do potrzeb klienta. Może zostać zrealizowane od samych podstaw jak i również mogą zostać poruszone wybrane zagadnienia wskazane wcześniej przez klienta. W przypadku wątpliwości oferujemy pomoc w doborze zakresu szkolenia. Nasz inżynier może się z Państwem skontaktować i dobrać materiał do posiadanych przez Państwa maszyn oraz ich możliwości.
W większości przypadków zakres szkolenia jest ustalany indywidualnie i jest uzależniony od parku maszynowego jakim dysponuje klient, dlatego poniżej zamieszczamy przykładowy zakres szkolenia.

Kluczowe tematy

 • Strategie obróbkowe dla frezowania
 • Omówienie strategii wycinania profili 2D na wycinarkach laserowych, plazmowych oraz water-jet
 • Omówienie strategii dla sondy dotykowej
 • Wstawianie ręcznych kodów NC
 • Wygenerowanie ścieżek narzędziowych 2,5 osi; 3 osie; 3+2 oraz 5 osi
 • Symulacja obróbki
 • Omówienie postprocesorów
 • Wstawianie ręcznych kodów NC
 • Wygenerowanie kodu NC na tokarkę
 • Wygenerowanie i symulacja obróbki wycinania 2D
 • Omówienie strategii toczenia
 • Wygenerowanie i symulacja obróbki toczenia oraz frezowania na tokarkach
 • Omówienie kodu NC dla wycinania

Czas trwania – 1-2 dni, uzależniony od zakresu szkolenia

Następny krok – kurs dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta


Uczestniczenie w szkoleniach jest doskonałym sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji co niesie ze sobą szereg korzyści istotnych zarówno dla firmy jak i jej pracownika, dlatego zajrzyj już teraz do naszej oferty szkoleniowej i wybierz coś dla siebie!

Odwiedź nas też w innych miejscach! 🙂