Centrum Szkoleniowe

Zainwestuj w swoje oprogramowanie CAD szkoląc siebie lub swój zespół zgodnie z wymogami rynku w centrum szkoleniowym Man and Machine!

Nawiązując do powstałej sytuacji związanej z pandemią COVID -19, od 16 marca 2020r. wszyscy pracownicy firmy Man and Machine Software Sp. Z o.o. pracowali w trybie zdalnym. Okoliczności te wymusiły zmianę charakteru i miejsca pracy. Pragniemy jednak z radością poinformować , iż sytuacja ta uległa zmianie i przeszliśmy na hybrydowy tryb pracy i nasze sale szkoleniowe są ponownie dla Państwa otwarte! Zmiana ta oznacza, że oprócz szkoleń zdalnych (które nadal będą odbywać się w tej formie) będzie można skorzystać ze szkoleń stacjonarnych – w siedzibie naszej firmy lub w wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy, iż ze swojej strony dołożyliśmy wszelkich starań, aby korzystanie z naszych szkoleń było w każdym stopniu bezpieczne oraz sterylne, tak by nic nie zagrażało temu co najważniejsze, czyli Państwa zdrowiu! Zakres szkoleń oraz omawiany materiał pozostaje bez zmian. Możemy również, ustalić z Państwem indywidualny program i dogodne terminy takiego szkolenia. Zapraszamy do kontaktu i odwiedzin!

O Centrum szkoleniowym Man and Machine:

Dlaczego warto korzystać ze szkoleń

 1. Posiadamy status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk ATC (certyfikat) oraz Autoryzowanego Centrum Testowego Autodesk Certiport (certyfikat)
 2. Posiadamy Certyfikat Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0., który pozwala nam na realizację szkoleń dofinansowanych z Funduszy Europejskich, za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, serwisu prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
 3. Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00073/2012 (certyfikat)
 4. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wymagany jest od instytucji ubiegających się o zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
 5. Szkoląc się w Man and Machine możesz mieć pewność, że uczysz się od najlepszych, na najnowszych wersjach oprogramowania, korzystasz z polecanych przez Autodesk materiałów szkoleniowych.
 6. Nasze centrum szkoleniowe zatrudnia certyfikowanych instruktorów Autodesk z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z firmą Autodesk oraz użytkownikami jej oprogramowania. Trenerzy stale aktualizują posiadaną wiedzę uczestnicząc w certyfikowanych specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez firmę Autodesk, a ich wiedza corocznie weryfikowana jest dedykowanym egzaminem autoryzacyjnym.
 7. Dysponujemy nową salą szkoleniową wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt szkoleniowy i audiowizualny. Każdy z uczestników szkolenia dysponuje własnym stanowiskiem pracy z odpowiednim oprogramowaniem. Przeprowadzamy również szkolenia w trybie zdalnym.
 8. Oprócz szkoleń CAD standardowych z określonym z góry zakresem jesteśmy w stanie dopasować naszą ofertę szkoleniową do Twoich indywidualnych potrzeb.
 9. Realizujemy również szkolenia CAD dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dowiedz się więcej o dofinansowaniu szkoleń.
  Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą szkoleń i chcesz skorzystać z dofinansowania, skontaktuj się z nami w celu dopasowania szkoleń do Twoich potrzeb i ustalenia terminu realizacji. Kontakt
 10. Oferujemy specjalne ceny i bonifikaty w przypadku zgłoszeń grupowych oraz na pakiety szkoleniowe.
 11. Uczestnicy szkolenia CAD otrzymują dedykowane materiały szkoleniowe zawierające omawiane podczas kursu materiały ćwiczeniowe oraz wersję testową programu, która umożliwia ugruntowanie wiedzy w ciągu kolejnych 30 dni własnych ćwiczeń.
 12. W cenie szkolenia zapewniamy 30-dniową pomoc poprzez kontakt telefoniczny, e-mail lub telekonferencje dotyczące odbytego u nas szkolenia.
 13. Szkolenia CAD odbywają się w małych grupach w cyklach całodziennych w tygodniu roboczym.
 14. Oprócz szkoleń w siedzibie ośrodka realizujemy szkolenia u naszych klientów, a na życzenie również w wynajętych ośrodkach konferencyjnych i wypoczynkowych. Podczas szkoleń w siedzibie firmy zapewniamy kawę, herbatę i słodki poczęstunek. Dla osób przyjezdnych pomagamy przy rezerwacji noclegów.
 15. Uczestnicy autoryzowanych szkoleń Man and Machine Software otrzymują oryginalny Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia firmy Autodesk, który jest najbardziej wiarygodnym i honorowanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym znajomość tego oprogramowania.

Uczestnictwo w szkoleniach jest doskonałym sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji co niesie ze sobą szereg korzyści istotnych zarówno dla firmy jak i jej pracownika. Firma uczestnicząca w szkoleniach idzie z postępem, liczy się na rynku swojej działalności i jest godnym przeciwnikiem dla konkurencji. Uczestnictwo w szkoleniach może zaowocować zwiększonymi zyskami w firmie oraz zwiększeniem obszarów działalności, a także pozyskaniem nowych klientów.

Korzyści istotne dla firmy to przede wszystkim dobrze wykwalifikowany pracownik, który umiejętnie wykorzystując zdobytą wiedzę i skutecznie wprowadzając nowości technologiczne może usprawnić swoją wydajność w pracy. Przeszkolony pracownik może też dzielić się zdobytymi umiejętnościami i doświadczeniem z pozostałymi pracownikami, czym z pewnością zachęci do indywidualnego rozwoju poszczególnych pracowników. Możliwość rozwoju umiejętności projektowania CAD pracowników to możliwość ich rozwoju w Twojej organizacji.

Korzyści istotne dla pracownika to zdobywanie nietuzinkowych umiejętności popartych certyfikatami. Zdobyta wiedza i doświadczenie przyczynia się do umacniania pozycji pracownika w firmie, pracownik wykwalifikowany jest potrzebny i ceniony. Podnoszenie kwalifikacji często wiąże się z awansem i podniesieniem zarobków, co jest ważną motywacją do pracy. Innym plusem uczestnictwa w szkoleniach jest kontakt z ludźmi, możliwość porównania doświadczeń, zacieśnienia współpracy. Zwiększa się możliwość zatrudnienia na wymagającym rynku pracy, pojawiają się nowe perspektywy pracy zawodowej.

Man and Machine Software bazując na wieloletnim doświadczeniu współpracy z Autodesk oferuje szkolenia, które pozwalają optymalnie wykorzystać możliwości systemów komputerowego wspomagania projektowania firmy Autodesk minimalizując czas potrzebny na zdobycie umiejętności ich skutecznego stosowania. Uczestnicy szkoleń ATC MuM-PL potrafią wykorzystywać program w sposób najbardziej wydajny i wykonywać projekty bezpośrednio po zakończeniu szkolenia. Poznają wiele skrótów, uproszczeń i najłatwiejsze sposoby pracy w środowisku oprogramowania Autodesk, a także metody tworzenia rysunków oraz polecenia podstawowej i zaawansowanej edycji.
Podczas naszych szkoleń przekazujemy praktyczną wiedzę naszych instruktorów, często niedostępną w żadnych podręcznikach.


Siedziba Man and Machine Software