Sprawdź najnowsze artykuły napisane przez naszych ekspertów

Autodesk Revit – Jak utworzyć rodzinę znaku wodnego do oznaczania arkuszy projektu

Przekazywanie projektu Revit do wglądu osobom trzecim wymaga czasami tymczasowego oznakowania arkuszy symbolicznym napisem, w rodzaju PRACA-W-TOKU, ZATWIERDZONO, DO- CELÓW-DEMONSTRACYJNYCH itp. O ile podczas publikowania arkuszy projektu do formatu PDF można posłużyć się specjalistycznymi narzędziami, które utworzą nieusuwalny znak, to udostępnienie natywnego projektu może stworzyć potrzebę umieszczenia znaków informacyjnych tego rodzaju. Wprawdzie narzędziami Revit nie …

Czytaj więcej

Automatyczne wyczytywanie wyników w Inventor Nastran

Pracując w narzędziu do analizy metodą elementów skończonych Autodesk Inventor Nastran, możemy zauważyć, że zawsze po zamknięciu środowiska Nastran i ponownym jego uruchomieniu wyniki przeprowadzonej przed chwilą analizy stają się niedostępne. Konieczne wtedy staje się kliknięcie prawym przyciskiem myszy w drzewku na węzeł Results i wybranie opcji Load z menu. Po wykonaniu takiego działania ikona …

Czytaj więcej

Your Attractive Heading