Autodesk Advance Steel

Szkolenie Autodesk Advance Steel

Autodesk Advance Steel – Szkolenie podstawowe

Szkolenie Autodesk Advance Steel skupia się na podstawowych narzędziach, potrzebnych większości użytkowników. Obejmuje zapoznanie z interfejsem użytkownika, podstawowymi narzędziami do przeglądania w 3D oraz standardowymi narzędziami AutoCAD®, najczęściej potrzebnymi podczas pracy. Omówione zostaną także specyficzne obiekty Autodesk Advance Steel, takie jak słupy konstrukcyjne, belki, stężenia, blachy, połączenia śrubowe, kotwy, spoiny oraz dodatkowe obiekty 3D. Aby kurs był kompleksowy, omówione zostanie także generowanie potrzebnych rysunków dokumentacji.
Celem kursu Autodesk Advance Steel – Podstawy jest przygotowanie do samodzielnego tworzenia projektów konstrukcji stalowych, w pełni opartych na modelach 3D, o najwyższym poziomie szczegółowości i przygotowywania rysunków produkcyjnych. Uczestnicy powinni posiadać podstawową znajomość programu AutoCAD.

Kluczowe tematy

 • Interfejs Autodesk Advance Steel.
 •  Wybrane przydatne narzędzia AutoCAD.
 • Praca z Lokalnym Układem Współrzędnych (LUW).
 • Polecenia edycyjne Autodesk Advance Steel.
 • Tworzenie zestawień materiałowych na bazie gotowych szablonów (BOM).
 • Eksportowanie danych do plików .NC oraz .DXF.
 • Dodawanie siatek konstrukcyjnych.
 •  Tworzenie poziomów
 •  Modelowanie słupów, belek i stężeń.
 • Tworzenie połączeń predefiniowanych oraz tworzenie połączeń własnych.
 • Tworzenie blach i dodawanie śrub, kotew i spoin.
 • Dodawanie krat i pokryć.
 •  Narzędzia przeglądania modelu 3D.
 •  Modelowanie dodatkowych obiektów, jak drabiny, schody, poręcze i elementy betonowe (fundamenty).
 • Numerowanie obiektów.
 •  Generowanie rysunków 2D z modelu za pomocą Stylów Rysunkowych oraz Procesów Rysunkowych.
 • Przeglądanie i edycja rysunków 2D za pomocą Menedżera Dokumentów.

Czas trwania – 3 dni

Następny krok– kurs dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta


Uczestniczenie w szkoleniach jest doskonałym sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji co niesie ze sobą szereg korzyści istotnych zarówno dla firmy jak i jej pracownika, dlatego zajrzyj już teraz do naszej oferty szkoleniowej i wybierz coś dla siebie!

Odwiedź nas też w innych miejscach! 🙂