Global AutoCAD FY15 Demand Gen Campaign image, SMB version. Cityscape created in AutoCAD and rendered in 3ds Max Design. Image represents the possibilities of AutoCAD 2015 by showing the cityscape as a line drawing with a fully rendered reflection. PLEASE NOTE: This image should only be used as part of the AutoCAD global campaign, and should appear with the headline “Think you know AutoCAD? Think again.”

Szkolenie Autodesk Advance Steel

Autodesk Advance Steel – Szkolenie podstawowe

Szkolenie Autodesk Advance Steel skupia się na podstawowych narzędziach, potrzebnych większości użytkowników. Obejmuje zapoznanie z interfejsem użytkownika, podstawowymi narzędziami do przeglądania w 3D oraz standardowymi narzędziami AutoCAD®, najczęściej potrzebnymi podczas pracy. Omówione zostaną także specyficzne obiekty Autodesk Advance Steel, takie jak słupy konstrukcyjne, belki, stężenia, blachy, połączenia śrubowe, kotwy, spoiny oraz dodatkowe obiekty 3D. Aby kurs był kompleksowy, omówione zostanie także generowanie potrzebnych rysunków dokumentacji.
Celem kursu Autodesk Advance Steel - Podstawy jest przygotowanie do samodzielnego tworzenia projektów konstrukcji stalowych, w pełni opartych na modelach 3D, o najwyższym poziomie szczegółowości i przygotowywania rysunków produkcyjnych. Uczestnicy powinni posiadać podstawową znajomość programu AutoCAD.

Kluczowe tematy

 • Interfejs Autodesk Advance Steel.
 •  Narzędzia przeglądania modelu 3D.
 •  Wybrane przydatne narzędzia AutoCAD.
 • Praca z Lokalnym Układem Współrzędnych (LUW).
 • Polecenia edycyjne Autodesk Advance Steel.
 • Dodawanie siatek konstrukcyjnych.
 •  Tworzenie poziomów
 •  Modelowanie słupów, belek i stężeń.
 • Tworzenie połączeń predefiniowanych oraz tworzenie połączeń własnych.
 • Tworzenie blach i dodawanie śrub, kotew i spoin.
 • Dodawanie krat i pokryć.
 •  Modelowanie dodatkowych obiektów, jak drabiny, schody, poręcze i elementy betonowe (fundamenty).
 • Numerowanie obiektów.
 •  Generowanie rysunków 2D z modelu za pomocą Stylów Rysunkowych oraz Procesów Rysunkowych.
 • Przeglądanie i edycja rysunków 2D za pomocą Menedżera Dokumentów.
 • Tworzenie zestawień materiałowych na bazie gotowych szablonów (BOM).
 • Eksportowanie danych do plików .NC oraz .DXF.

Czas trwania - 3 dni

 

Następny krok- kurs dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta

Autodesk Advance Steel

Updated on 2019-03-26T12:20:23+00:00, by Ewa Kuczma.