AutoCAD i AutoCAD LT 2024

Najnowsze wersje już dostępne!

Co nowego w AutoCAD LT 2024?

AutoLISP

Język AutoLISP pozwala usprawnić procesy robocze i egzekwowanie standardów CAD dzięki automatyzacji. Wykorzystaj tysiące wcześniej napisanych programów utworzonych do używania w programach opartych na programie AutoCAD. Funkcja obsługuje typy plików LSP, FAS i VLX.

Umieszczanie bloków inteligentnych

Funkcja umieszczania bloków inteligentnych umożliwia automatyczne umieszczanie bloków na rysunku na podstawie tego, gdzie do tej pory w pliku DWG wstawiono te same bloki, co zmniejsza liczbę kliknięć i skraca czas trwania procesu.

Jakie funkcje zostały ulepszone?

Zliczanie

Funkcja Zlicz automatyzuje zliczanie bloków lub obiektów w wybranym obszarze lub na całym rysunku
za pomocą menu umożliwiającego identyfikowanie błędów i poruszanie się między zliczonymi obiektami.

Okna przestawne

Przeciągaj okna rysunku w celu wyświetlenia ich obok siebie lub na wielu monitorach w tej samej sesji programu AutoCAD LT.

Śledzenie

Dodawaj uwagi i znaczniki dotyczące zmian w projekcie bez modyfikowania istniejącego rysunku z poziomu programu AutoCAD LT
na komputerze oraz w aplikacjach internetowej i mobilnej.

Menedżer zestawów arkuszy

Otwieraj zestawy arkuszy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Korzystanie
z platformy chmurowej Autodesk do wysyłania i otwierania zestawów arkuszy do i od członków zespołu
jest szybsze i bezpieczniejsze.


Co nowego w AutoCAD 2024?

Spostrzeżenia dotyczące aktywności


Spostrzeżenia dotyczące aktywności zawierają informacje o poprzednich operacjach wykonanych przez użytkownika lub innych użytkowników w odniesieniu do rysunków.

Inteligentne bloki: umieszczanie

Nowa funkcja inteligentnego bloku może wyświetlać sugestie dotyczące umieszczenia
na podstawie wcześniejszego miejsca bloku
na rysunku.

Inteligentne bloki: zastępowanie 

Zastępowanie określonych odniesień do bloków przez wybranie ich z palety sugerowanych podobnych bloków.

Śledzenie aktualizacji

Środowisko śledzenia nadal się udoskonala i zawiera teraz nowe polecenie KOPIUJZEŚLADU oraz nowe ustawienia elementów sterujących na pasku narzędzi.

Śledzenie aktualizacji 

Środowisko śledzenia nadal się udoskonala i zawiera teraz nowe polecenie KOPIUJZEŚLADU oraz nowe ustawienia elementów sterujących na pasku narzędzi.

Ulepszenia usługi Autodesk Docs

Poprawiono nawigację na karcie Początek w przypadku rysunków przechowywanych w usłudze Autodesk Docs, obsługę i wydajność podczas wyświetlania dużych plików jak i zwiększono wydajność programu Desktop Connector.

Aktualizacje karty Początek 

W tej wersji karty Początek w dalszym ciągu są ulepszane opcje sortowania i wyszukiwania ostatnio używanych rysunków.

Menu karty Plik

Menu karty nowego pliku pozwala przełączać się między rysunkami, tworzyć i otwierać rysunki, zapisywać wszystkie rysunki, zamykać wszystkie rysunki i wykonywać inne czynności.

Menu karty Układ 

Menu karty nowego układu pozwala przełączać się pomiędzy układami, tworzyć układ na podstawie szablonu, publikować układy i wykonywać inne czynności.

Odtwórz film – Omówienie nowych funkcji w AutoCAD 2024

W najbliższym czasie w osobnych artykułach z pewnością będziemy bardziej skupiać się na szczegółowym omówieniu najnowszych funkcji AutoCAD 2024 w oparciu o praktyczne przykłady.

Previous

ZAPIS WEBINARU – Autodesk Revit – Wykorzystanie analiz natężenia oświetlenia w projektach

Procedura nazewnictwa i numerowania dokumentów BIM

Next

Click here to view all of our blog posts