Sprawdzanie pisowni w Autodesk Inventor

Sprawdzanie pisowni w Autodesk Inventor

Inventor od wersji 2019.2 posiada możliwość sprawdzania pisowni dla tekstów wprowadzanych np. w iProperties lub w opisach na rysunkach 2D. Jak możemy zauważyć podczas pracy z programem, większość wyrazów jest podkreślana jako błędne (nawet te napisane poprawnie) a część nie.

Problemem dla nas, polskich użytkowników Inventor-a jest to, że słownik w naszym języku nie został uwzględniony. W związku z tym wszelkie teksty wprowadzone po polsku są podkreślane jako błędne. Możemy jednak zauważyć, że w powyższym przykładzie „Tekst” oraz „artykułu” nie zostały podkreślone, choć są po polsku. Zjawisko takie może powodować mylne wrażenie, że program może jednak obsługuje język polski. Niestety, nic bardziej mylnego. Brak podkreśleń w tym zdaniu wynika z tego, że „Tekst” został napisany wielką literą a po wyrazie „artykułu” została postawiona kropka. Program domyślnie ignoruje wyrazy, w których: użyto wielkiej litery, zawarto cyfry oraz znaki interpunkcyjne. Dla porównania poniżej to samo zdanie, bez użycia wielkich liter i znaków interpunkcyjnych.

Widzimy teraz, że wszystkie wyrazy zostały podkreślone.

Wszystko to powoduje zamieszanie i użytkownicy często się zastanawiają czy poprawnie wprowadzili wyrazy, bo przecież część z nich jest podkreślona a część nie. Dla wszystkich użytkowników, którzy tworzą dokumentację jedynie w języku polskim proponuję wyłączyć sprawdzanie pisowni, bo przecież i tak nie ma ono zastosowania i tylko wprowadza zamęt.

Aby wyłączyć sprawdzanie pisowni należy kliknąć ikonę Plik w lewym górnym narożniku okna programu a następnie z rozwiniętego menu wybrać Opcje.

Następnie w nowo otwartym oknie Opcje aplikacji w kategorii sprawdzanie pisowni należy zaznaczyć opcję Wył.

Po zastosowaniu zmian pisownia nie będzie już sprawdzana.

Łukasz Badowski

Inżynier aplikacji MCAD

Previous

Webinar „Jak przeprowadzać profesjonalną i skuteczną koordynację międzybranżową, gdy gonią Cię terminy?”

Projekty konstrukcji stalowych w kontekście instalacji procesowych. Współpraca AutoCAD Plant 3D i Autodesk Advance Steel

Next

Click here to view all of our blog posts