Schematy numerowania plików – nowości w Autodesk Vault 2020

Schematy numerowania plików – nowości w wersji 2020

Jedna z wielu nowości w Vault 2020 dotyczy schematów numerowania plików.  W wersji tej pojawiła się możliwość stosowania liczników globalnych a także zdefiniowanych przez użytkownika. Postaram się pokazać na przykładach o co chodzi.

 

We wszystkich schematach numerowania zdefiniowanych w Vault 2020 mamy możliwość wyboru odpowiedniego generatora liczb dla liczników.

Dostępne opcje obejmują:

  • Prosty generator liczb (opcja domyślna) – generuje liczniki w obrębie grupy roboczej, w której się logujemy.
  • Scentralizowany generator liczb – używany jest generator z komputera pełniącego rolę Publishera niezależnie od tego czy logujemy się do niego czy też w dowolnej grupie roboczej.
  • Generator użytkownika – umożliwia stworzenie generatora w oparciu o reguły i mechanizmy spoza Vault.

Poniżej na przykładach przedstawię sposób działania poszczególnych generatorów.

Przykłady będą przedstawione w środowisku z replikacją, gdyż tutaj najłatwiej dostrzec różnice pomiędzy nimi.

Generator prosty (domyślny)

Jego działanie znamy dobrze z poprzednich wersji programu. W przypadku tworzenia schematów używanych w środowisku z replikacją konieczne było dodawanie identyfikatora grupy roboczej w celu uniknięcia konfliktów w nazwach plików. Liczniki w każdej z grup roboczych były generowane niezależnie. W zaprezentowanym przykładzie przedrostki 01  oraz 02 oznaczają odpowiednie grupy robocze:

Generator scentralizowany (nowość 2020)

W tym przypadku tylko Publisher generuje liczniki. Ten generator centralny wykorzystywany jest we wszystkich grupach roboczych i nie jest wymagane dodawanie identyfikatora grupy roboczej. W działaniu mechanizm ten może wyglądać np. tak:

 

Generator zdefiniowany przez użytkownika (nowość 2020)

W tym przypadku liczniki generowane są na podstawie reguł zewnętrznych spoza Vault 2020. Generator wykorzystywany jest jako wtyczka do ADMS. Jako efekt można uzyskać sytuację przedstawioną poniżej:

 

Na zakończenie zaprezentuję przykładowy sposób definiowania własnego generatora liczb.

Przypadek skorzystania z generatora scentralizowanego jest banalny – ogranicza się jedynie do wyboru odpowiedniej opcji w ustawieniach schematu numeracji.

W przypadku liczników użytkownika sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.

Poniższy przykład pozwoli zdefiniować schemat składający się z dowolnego ciągu znaków wybranego przez użytkownika oraz dodanego unikalnego licznika niezależnego od sekwencji znaków go poprzedzających:

W celu uzyskania dostępu do schematu użytkownika potrzebne będą:

  • Baza danych na serwerze SQL (może być ten sam server, który obsługuje Vault 2020)
  • Biblioteka dll dostarczająca generatora użytkownika (dostępna do pobrania z tego artykułu)
  • Modyfikacja pliku web.config

Dostarczona w przykładzie biblioteka jest jednym z wielu rozwiązań tego problemu.

Oczywiście można wykorzystać dowolny inny generator liczb i odpowiednio zmodyfikować kod programu, ale to już zadanie dla osób znających Vault API.

W pierwszym kroku stworzymy nową bazę danych i odpowiednią tabelę do przechowywania wygenerowanych wartości licznika.

Aby to zrobić należy z poziomu SQL Management Studio wykonać polecenia:

CREATE DATABASE MyNumberingDB

Utworzona zostanie odpowiednia baza danych, następnie:

Use [MyNumberingDB]

Create table autonumber (id int identity, number as (right(‚000000’+convert([varchar], [id], 0), (6))), value varchar (10))

Następnie należy skopiować plik MyNumbering.dll do folderu:

Teraz modyfikujemy plik web.config dodając wpis odnośnie naszego nowego generatora liczb:

 

W zaznaczone ramką miejsce wklejamy następujący wpis:

<numberProvider name=”CustomNumberingProvider” type=”MyNumbering.MyNumbering, MyNumbering” canCache=”false”>

<!–<initializationParm value=”Your Value Here” />–>

</numberProvider>

Na zakończenie pozostaje nam zrestartować IIS na serwerze Vault poleceniem IISRESET i przystąpić do definiowania schematów numeracji korzystających z naszego nowego generatora liczb.

Aby przykładowy generator działał prawidłowo schemat musi zawierać:

  • pole z tekstem ustalonym, dowolnym bądź listę wartości
  • separator
  • licznik złożony z sześciu znaków
Previous

Model konstrukcji Autodesk Advance Steel w formacie 3D DWG dla Autodesk Revit

Otwieranie raportu analizy obciążeń Revit w edytorze arkuszy kalkulacyjnych

Next

Click here to view all of our blog posts