Poprawa wydajności Autodesk Vault część 1

Poprawa wydajności Autodesk Vault

Niniejszy wpis jest pierwszym z serii porad dotyczących diagnozowania i eliminowania problemów z wydajnością pracy w środowisku Vault.

Większość informacji odnosi się do serwera, na którym jest zainstalowany ADMS.

Podane poniżej wskazówki można zastosować w przypadku zauważenia znacznego pogorszenia wydajności podczas takich operacji jak:

 • Pobieranie plików
 • Kopiuj model
 • Zmiana nazwy
 • Przenoszenie plików
 • Przeglądanie zawartości folderów
 • Edycja właściwości
 • Przypisywanie elementów

Większość informacji odnosi się do serwera, na którym jest zainstalowany ADMS.

PODSTAWY:

 1. Czy środowisko pracy jest optymalne dla danej wersji oprogramowania? Sprawdź:
 • Czy jest zainstalowana odpowiednia wersja serwera SQL.
 • Czy system operacyjny jest zgodny z zainstalowaną wersją Vault.

Odpowiednie informacje znajdziesz pod adresem: system requirements.

 1. Czy oprogramowanie jest aktualne? Upewnij się, że zainstalowane są wszystkie poprawki i service packi dla Vault – Vault downloads.
 2. Zrestartuj serwery SQL oraz Vault – poinformuj o tym wcześniej użytkowników!
 3. Czy Vault pracuje na dedykowanym serwerze?
 • Autodesk zaleca instalację serwera Vault na dedykowanej maszynie. Nie jest to kluczowy wymóg w przypadku małych środowisk pracy Vault Basic, lecz w przypadku więcej niż pięcu użytkowników oraz systemów Workroup i wyższych zaczyna mieć to duży wpływ na wydajność pracy systemu. W przypadku Vault Workgroup oraz Professional upewnij się, że oprócz wymaganych przez Vault Server usług (IIS, SQL) nie działają żadne inne nie związane ze środowiskiem data management, w szczególności:
 • Server nie jest kontolerem Active Directory
 • Brak MS Exchange.
 • Nie ma zainstalowanego klienta Vault ani Job Processora.
 1. Sprawdź jaki wpływ na wydajność ma oprogramowanie antywirusowe.

Nie zawsze wystarczy zatrzymać/ zabić odpowiedni proces. Np. po deaktywacji programu antywirusowego firmy CData nadal aktywne jest monitorowanie Web Proxy

6. Generalna konserwacja systemu – opróżnij zawartość folderów tymczasowych. Upewnij się że jest przynajmniej 15% wolnego miejsca na partycjach:

 • Systemowa/ rozruchowa
 • Zawierającej magazyn plików
 • Zawierającej bazy SQL

Uruchom w razie potrzeby Windows Cleanup (cleanmgr.exe) w celu zwolnienia miejsca na dyskach, Dodaj do Harmonogramu zadań IISRESET.

 

Previous

Ikony stanu plików Autodesk Vault

Edycja profilu cięcia w widoku przekrojowym w Autodesk Revit

Next

Click here to view all of our blog posts