Ikony stanu plików Autodesk Vault

Ikony stanu plików Autodesk Vault

Ikony stanu plików w Autodesk Vault pozwalają na szybkie określenie czy posiadamy aktualne wersje dokumentów w folderze roboczym, mamy możliwość edycji plików bądź wreszcie czy pliki są dostępne w trybie pełnego dostępu.

Pracując na co dzień z repozytorium pewne ikony uczymy się rozpoznawać automatycznie.

Są jednak i taki, które widujemy rzadko i ich znacznie nie jest takie oczywiste. Poniższe zestawienie pozwoli szybko rozszyfrować znaczenie poszczególnych ikon.

Autodesk Vault BASIC:

Ikona Opis i wymagana operacja
Brak ikony Jeśli nie ma żadnej ikony, plik jest w repozytorium, lecz nie posiadasz kopii lokalnej tego pliku na swoim komputerze. Możesz szybko określić, które pliki w repozytorium są nowe. Użyj polecenia Pobierz najnowszą wersję, aby otrzymać kopię tego pliku.
Plik jest w repozytorium i można go wypisać. Wersja w folderze roboczym jest taka sama jak w repozytorium. Oznacza, że jest to najnowsza wersja.
Plik jest w repozytorium i można go wypisać, ale lokalna wersja, na której pracujesz jest starsza niż najnowsza wersja w repozytorium. Zwykle oznacza to, że plik lokalny został zmodyfikowany bez wypisania. Jeżeli chcesz zapisać wprowadzone zmiany, wypisz plik z opcją Zostaw kopię lokalną.
Plik jest w repozytorium i jest dostępny do wypisania, a lokalna wersja jest nieaktualna. Pobierz najnowszą wersję z repozytorium.
Plik jest wypisany dla Ciebie, lecz nie posiadasz kopii lokalnej tego pliku na komputerze. To może się zdarzyć, jeśli nie ustalono folderu roboczego, jeśli poprzednio wypisano plik bez pobrania kopii lokalnej lub wypisano ten plik do miejsca innego niż folder roboczy. Użyj polecenia Pobierz najnowszą wersję, aby otrzymać kopię tego pliku.
Plik jest wypisany dla Ciebie, a lokalna wersja jest taka sama jak w repozytorium. Oznacza, że jest to najnowsza wersja.
Plik jest wypisany dla Ciebie, a lokalna kopia jest nowsza od wersji w repozytorium. Zwykle oznacza to, że wykonano zmiany w pliku od ostatniego wypisania pliku, ale nie wpisano go z powrotem.
Plik jest wypisany dla Ciebie, a lokalna kopia jest starsza od wersji w repozytorium. Zwykle oznacza to, że rozpoczęto z wersją z repozytorium, która była starsza od wersji najnowszej, a potem ją wypisano, aby stała się wersją ostatnią.
Plik został wypisany przez innego użytkownika, lecz nie posiadasz kopii lokalnej tego pliku na swoim komputerze. Użyj polecenia Pobierz najnowszą wersję, aby otrzymać kopię tego pliku.
Plik został wypisany przez kogoś innego, a lokalna kopia jest taka sama jak w repozytorium. Oznacza, że jest to najnowsza wersja. Zwykle ma to miejsce, gdy inny użytkownik nie wprowadzi zmian z powrotem do repozytorium.
Plik jest wypisany przez kogoś innego, a lokalna kopia jest nowsza od najnowszej wersji w repozytorium.

Zwykle dzieje się tak, jeżeli plik lokalny był edytowany bez wypisania, a inny użytkownik wypisał plik.

Plik jest wypisany przez kogoś innego, a lokalna kopia jest starsza od najnowszej wersji w repozytorium.

Zwykle dzieje się tak, gdy użytkownik wpisał zmiany do repozytorium, ale zachował plik jako wypisany.

Plik ma załączniki. Należy rozwinąć strukturę, aby zobaczyć dołączone pliki.
Plik nie znajduje się w repozytorium. Możesz dodać plik, używając polecenia Wpisz.
Folder w repozytorium, który jest biblioteką. Folder biblioteki jest specjalną nazwą oznaczającą, że pliki w tym folderze nie mogą być edytowane, gdy są używane w kontekście innego zespołu. Pliki w tym folderze mają dwie charakterystyczne cechy.

·         Nie mogą być współdzielone w żadnym innym folderze.

·         Są typowo zapisywane i odwoływane ze współdzielonego położenia w sieci.

Autodesk Vault Workgroup i Professional:

 

Ikona Opis i wymagana operacja
 

Brak ikony

Jeśli nie ma żadnej ikony, plik jest w repozytorium, lecz nie posiadasz kopii lokalnej tego pliku na swoim komputerze. Możesz szybko określić, które pliki w repozytorium są nowe. Użyj polecenia Pobierz / Wypisz, aby otrzymać kopię tego pliku.
Plik znajduje się w repozytorium i jest dostępny do wypisania. Jest to wersja nadrzędna zmiany nadrzędnego pliku. Użyj polecenia Pobierz / Wypisz, aby otrzymać kopię tego pliku.
Plik jest wypisany dla Ciebie, a lokalna wersja jest taka sama jak w repozytorium. Zwana również najnowszą wersją najnowszej zmiany. Użyj polecenia Wpisz, aby z powrotem wprowadzić plik do repozytorium lub wybierz polecenie Cofnij wypisanie, aby odwołać wszelkie zmiany i ponownie wpisz plik do repozytorium.
Plik jest wypisany dla użytkownika, a lokalna kopia jest nowsza od wersji w repozytorium. Zwykle oznacza to, że wykonano zmiany w pliku od ostatniego wypisania pliku, ale nie wpisano go z powrotem.
Lokalna kopia pliku jest zwolniona, ale nie jest to najnowsza wersja najnowszej zmiany. Zwykle dzieje się tak, gdy masz kopię lokalną zwolnionej wersji, ale inny użytkownik wykonał polecenie szybkiej zmiany.
Plik nie znajduje się w repozytorium. Możesz dodać plik, używając polecenia Wpisz.
Kopia lokalna jest zmianą historyczną zmiany nadrzędnej w repozytorium.
Kopia lokalna pliku nie pasuje do najnowszej wersji w repozytorium. Użyj polecenia Odśwież, odczytując dane z elementu w repozytorium, aby uzyskać najnowszą wersję pliku.
Plik jest zablokowany, a kopia lokalna jest aktualna.
Plik został zablokowany, a kopia lokalna nie jest aktualna.
Wystąpiła nieoczekiwana zmiana wersji pliku lub nie można określić jego stanu. Więcej informacji, patrz wskazówki dotyczące narzędzi.
Plik jest w repozytorium i można go wypisać, ale lokalna wersja, na której pracujesz jest starsza niż najnowsza wersja w repozytorium. Zwykle oznacza to, że plik lokalny został zmodyfikowany bez wypisania.

Uwaga: Ta ikona może być także wyświetlona, jeśli użytkownik współużytkuje folder roboczy z innym użytkownikiem, który wypisał plik, wprowadził zmiany, ale nie wpisał jeszcze pliku z powrotem. W programie Vault będzie widać, że plik został zaktualizowany lokalnie, ale zmiany są różne od tych obecnie zapisanych w repozytorium. W tym przypadku plik nie jest dostępny do wypisania, ponieważ inny użytkownik już go wypisał.

Previous

Autodesk Inventor – zmiana skali opisu

Poprawa wydajności Autodesk Vault część 1

Next

Click here to view all of our blog posts