Dokumenty przygotowywane przez Zamawiającego: Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli MPDT

Zasady i wytyczne dla Planu Wytwarzania i Dostarczania Modeli

W procesach BIM i jego standardach znajdziesz wiele nowych rodzajów dokumentów, liczne akronimy i serię tabelek. Do tego opisu idealnie pasuje MPDT, czyli Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli, który przedstawia zakres projektowania i modelowania bibliotek BIM. Jest to jeden z dokumentów BIM opracowywanych przez Zamawiającego do umowy, a jego szablon stanowi załącznik do Wymagań Informacyjnych Zamawiającego (EIR – Employers Information Requirements). Dziś przedstawię Ci bliżej jego format, zawartość oraz jego zastosowanie.  Będzie to jeden z pierwszych artykułów w których omawiać będę dokumenty, przygotowywane przez Zamawiającego w ramach projektu BIM.

Definicja MPDT

Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (ang. Model Production and Delivery Table – MPDT) jest dokument w formie tabeli, która zawiera listę planowanych modeli w projekcie. Z punktu widzenia dokumentów standaryzujących BIM, jego przygotowanie jest obowiązkowe. Zredagowane szablonu MPDT leży po stronie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest natomiast jej uzupełnianie i dołączenie do Planu Wykonania BIM (BEP). Plan ten ma pomagać w planowaniu prac projektowych, zwłaszcza modelowania oraz być źródłem informacji o komponentach BIM.

Jej odpowiednikiem jest np. LOD Matrix. Tabela uwzględnia podział na branże wraz z listą kluczowych komponentów z przypisanym poziomem szczegółowości: geometrycznych i niegeometrycznych na poszczególnych etapach projektu BIM. Ze względu na łatwość edycji i uzupełniania, szablon tej tabeli wykonywany jest w formacie arkusza kalkulacyjnego. Wpływ na wybór formatu ma również jego powszechność, bo któż z nas nie używa Exela, chociażby do prostych zestawień lub obliczeń.  

Kluczowe jest jednak, aby od rozpoczęcia projektu, tabela ta była jak najbardziej kompletna. Uzupełnienie jej od samego początku dużą ilością szczegółów jest nie możliwe, dlatego jest to dokument który powinien być aktualizowany wraz z rozwojem projektu. Takie aktualizacje powinny być przeprowadzane regularnie (nie rzadziej niż raz na miesiąc) przez jedną osobę z zespołu BIM. Ma to na celu zachowanie ciągłościinformacji oraz utrzymanie kontroli nad dokumentem. Przygotowanie tego dokumentu spoczywa na doświadczonych BIM Managerów bądź BIM Koordynatora, z każdej branży. Wtedy ten dokument będzie przygotowany rzetelnie i realistycznie.

Struktura MPDT

Tabela posiada podział na dwie główne grupy:

  • Format: zawiera jasny podział na obszary pracy z listą modeli BIM. Lista ta powinna uwzględniać możliwości projektanta, budżet, ambicje stron zwłaszcza Inwestor. Ponad to powinna zawierać taką ilość komponentów, która jest wystarczająca do realizacji celów BIM i projektu. Nie powinna być za obszerna.
  • Etap projektu: podzielone na branże, poziom szczegółowości komponentu oraz datę.

Przykładowa struktura tabeli Planu Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM poniżej:

Proces tworzenia MPDT

Nie jest on skomplikowany ani złożony jak może się wydawać na samym początku.

  1. Format tabeli. Od samego początku zacznij od dobrze dobranego formatu. W tym przypadku najczęściej jest to arkusz kalkulacyjny, jak wspomniałam wcześniej. Dodatkowo ustal układ i treść kolumn. Strukturę którą pokazałam wyżej, jest przykładem. Możesz ją modyfikować, jednak skonsultuj ją z głównymi projektantami branżowymi oraz przedstawicielami Zamawiającego. Ustal sposób nazewnictwa modeli i komponentów oraz sposób kodowania.

Uwaga: Format tabeli będzie zależał od rodzaju projektu. Inną formę może przybrać dla budynku wielorodzinnego a inny dla biurowego.

  • Lista modeli dla danego projektu. Uwzględnij podział projektu oraz sposób pracy zespołów projektowych, ale bez sztucznego podziału, który jest niezgodny z praktyką i doświadczeniem projektowania.
  • Lista komponentów wchodzących w skład danego modelu, ograniczona do zakresu oraz specyfiki zamierzenia projektowego oraz typu modelu.
  • Do listy komponentów dopisz ustalone i planowane poziomy szczegółowości geometrycznej i niegeometrycznej.
  • Systematyzowanie nazewnictwa i kodowania.
  • Harmonogram aktualizacji i przypisanie osoby odpowiedzianej za jej przeprowadzanie.

Pośród dokumentów przygotowywanych przez Zamawiającego do umowy jest również Głównego i Zadaniowych Planów Dostarczania Informacji (MIDP/TIDP) o którym więcej w następnym wpisie.

Inżynier aplikacji BIM
Joanna Grafka

Uczestniczenie w szkoleniach jest doskonałym sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji co niesie ze sobą szereg korzyści istotnych zarówno dla firmy jak i jej pracownika, dlatego zajrzyj już teraz do naszej oferty szkoleniowej i wybierz coś dla siebie!
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat innych metod pracy z BIM, zajrzyj na nasz kanał YouTube! W przypadku chęci skontaktowania się z nami, wypełnij formularz poniżej.


Odwiedź nas też w innych miejscach! 🙂

Previous

Cykl bezpłatnych webinarów

Tworzenie i modyfikacja zestawień rewizji w Autodesk Revit

Next

Click here to view all of our blog posts