Narzędzie rozwijania w Autodesk Inventor 2020

Narzędzie rozwijania w Autodesk Inventor 2020

Wraz z nową wersją Autodesk Inventor 2020 wprowadzono narzędzie pozwalające na rozwijanie blach, z którymi nie radzi sobie polecenie rozwiń w konstrukcji blachowej.
Mowa tu o detalach które powstają w wyniku tłoczenia.

Polecenie w polskiej wersji językowej zostało nazwane Spłaszcz i można je znaleźć na wstążce w zakładce Model 3D.

Po wybraniu powyższej opcji otwiera się okno dialogowe pozwalające na wybranie geometrii, która ma być rozwinięta.

Zaznaczenie opcji Automatyczny łańcuch ścian pozwala jednym kliknięciem zaznaczyć wszystkie styczne powierzchnie. Natomiast wybór opcji Pozycja w początku umieszcza rozwiniętą powierzchnię w najbliższym wierzchołku pierwszej wybranej powierzchni. Istnieje możliwość wskazania innego wierzchołka.  W przypadku odznaczenia opcji Pozycja w początku płyny wybór (za pomocą manipulatorów) miejsca umieszczenia rozwiniętej powierzchni.

 

Opcja Wynik liniowy daje możliwość wyboru co najmniej jednej ciągłej krawędzi w celu zachowania jej prostego kształtu. Natomiast Wynik sztywny pozwala wskazać co najmniej jedną ciągłą krawędź w celu zachowania jej sztywności. Przykładowo wskazana krawędź kołowa zachowa po rozwinięciu długość oraz kształt kołowy.

Zaznaczenie okienka przy opcji Połącz bryłę wynikową spowoduje utworzenie wyniku operacji jako powierzchnia bez krawędzi wewnętrznych. Natomiast w przypadku odznaczenia tego okienka powstanie obiekt podzielony krawędziami wewnętrznymi.

Previous

Brak aktualizacji wiązań w Autodesk Inventor

Rzuty powierzchni w Autodesk Revit

Next

Click here to view all of our blog posts