Brak aktualizacji wiązań w Autodesk Inventor

Brak aktualizacji wiązań w Autodesk Inventor

Może się okazać, że po dodaniu nowego wiązania pozycje wiązanych części lub komponentów nie aktualizują się automatycznie. Ponadto w oknie Wstawienie wiązania opcja Pokaż podgląd jest wyszarzona.

 

Dzieje się tak ponieważ włączona jest opcja Odrocz aktualizację.

Opcja ta pozwala na zablokowanie aktualizacji w złożeniach po to aby najpierw zmodyfikować wszystkie części (w kontekście złożenia) wymagające zmian a dopiero później odświeżyć złożenie. Jest to szczególnie przydatne podczas pracy z dużymi złożeniami gdzie aktualizacje mogą trwać nawet kilka minut.

Ustawienie to znajdziemy również w opcjach programu w zakładce Zespół pod nazwą Pomiń aktualizację.

 

Po wyłączeniu tej opcji pozycje części aktualizują się automatycznie.

 

Previous

Otwieranie raportu analizy obciążeń Revit w edytorze arkuszy kalkulacyjnych

Narzędzie rozwijania w Autodesk Inventor 2020

Next

Click here to view all of our blog posts