Autodesk Inventor Professional – przegląd środowiska Drukowanie 3D

Autodesk Inventor Professional – przegląd środowiska Drukowanie 3D.

W dobie coraz większej popularności tanich drukarek 3D wytwarzających detale z tworzyw sztucznych (PLA, ABS) warto pamiętać, że w programie Inventor znajduje się środowisko umożliwiające proste przygotowanie detali do druku. Posiada ono kilka przydatnych narzędzi, które mogą ułatwić nam pracę. Omawianą funkcjonalność można wywołać jedynie w pliku części (.ipt). Znajduje się ona w zakładce Środowiska na panelu Drukowanie 3D.

Po zakończeniu pracy w środowisku Drukowania 3D do przeglądarki zostanie dodany odpowiedni węzeł:

W środowisku drukowania znajdują się następujące funkcje:

  • Określanie położenia komponentu względem ścian obszaru roboczego drukarki
  • Obracanie komponentu w obszarze roboczym drukarki
  • Podział komponentu nie mieszczącego się w całości w obszarze roboczym drukarki na wiele mniejszych brył
  • Sterowanie wyświetlaniem siatki STL na komponencie , co daje poniższy efekt:
  • Włączenie/wyłączanie wyświetlania krawędzi siatki  z efektem poniżej:
  • Wybieranie drukarki 3D
  • Zarządzanie drukarkami 3D

Nie można zapomnieć o istotnej funkcji niezbędnej po każdym przygotowaniu komponentu, czyli o eksporcie pliku do formatu uniwersalnego STL.

Jak widać powyżej, nie jest to zestaw narzędzi, który pozwoli nam zrezygnować z posiadanego obecnie / dołączonego oprogramowania do drukarki 3D. Narzędzia te przenoszą jedynie pewne wykonywane zabiegi z programu typu „Slicer”, w którym m.in. dzielimy detale na warstwy i podglądamy wirtualny wynik drukowania, do znanego nam dobrze obszaru roboczego Inventora.

Piotr Wiórkiewicz – Inżynier Aplikacji CAD

Previous

Konfiguracja Data Standard – część 2

Jak ujarzmić grubości pisaków – dostosowanie szerokości linii w projektach Autodesk Revit

Next

Click here to view all of our blog posts