Wsparcie Subskrypcyjne Autodesk i Innych Dostawców

Image7

Co to jest usługa subskrypcyjna?

Subskrypcja oprogramowania (w tym wszystkie usługi subskrypcji Autodesk) w zasadzie daje prawo do korzystania z oprogramowania przez określony czas, zazwyczaj od 3 miesięcy do 3 lat.

Nie jesteś właścicielem oprogramowania, zamiast tego możesz :
• Wypożyczyć  oprogramowania, jeśli pracujesz lokalnie na komputerze PC
• Subskrybować  usługę opartą  na chmurze lub usługę internetową

Oprogramowanie Autodesk jest teraz dostępne jedynie na zasadzie subskrypcji, chyba że oprogramowanie było pierwotnie zakupione jako licencja wieczysta, w takim przypadku jest możliwość odnowienia licencji na określony  termin, zazwyczaj przez okres 1 roku, co zapewnia podobne korzyści co usługa subskrypcyjna .

Kliknij w obrazek po więcej informacji…..

Produkty objęte usługami subskrypcji:

Subskrypcja Autodesk często zadawane pytania

Czy muszę być podłączony do internetu, aby skorzystać z subskrypcji oprogramowania komputerowego?

W przypadku większości Twoich produktów stacjonarnych w ramach subskrypcji nie musisz korzystać z oprogramowania online. Oprogramowanie działa na komputerze, a nie w internecie. Musisz jednak połączyć się z Internetem co trzydzieści dni, dzięki czemu możemy aktualizować oprogramowanie i sprawdzić, czy subskrypcja jest nadal aktualna. Połączenie z Internetem jest wymagane początkowo, aby zainstalować i uruchomić oprogramowanie.

Niektóre z Twoich produktów zawierają również dostęp do niektórych usług chmurowych, które nie są zainstalowane na Twoim komputerze. Mogą to być usługi opcjonalne, takie jak renderowanie w chmurze, narzędzia do współpracy i bezpieczne przechowywanie. Oferujemy również pewne produkty, które są dostępne tylko jako usługa chmury. Produkty oparte na chmurze wymagają połączenia z Internetem.

Jak pobrać i uzyskać dostęp do najnowszej wersji oprogramowania?

Jeśli jesteś wyznaczonym menedżerem kontraktu, możesz pobrać oprogramowanie Autodesk z konta Autodesk – Autodesk Account. Istnieją różne opcje pobierania i metody instalacji, aby zaspokoić potrzeby związane z wdrażaniem. Oto ogólna procedura pobierania dla portali kont:

  1. Zlokalizuj oprogramowanie: produkty, które licencjonujesz i zarejestrujesz, będą wyświetlane w account portal na karcie Produkty i UsługiUwaga dotycząca Kolekcji Branżowych: Produkty i usługi znajdujące się w kolekcji branżowych zgrupowane są pod nazwą kolekcji, ale są wymienione indywidualnie według produktu. Każdy produkt oprogramowania należy pobrać i zainstalować osobno w kolekcji.
  2. Wybierz wersję produktu: Elastyczne licencjonowanie w ramach subskrypcji umożliwia dostęp do więcej niż jednej wersji oprogramowania. Uwaga: na koncie Autodesk kliknij przycisk Pobierz w ikonie produktu, aby uruchomić pobieranie wyskakujące go okna, które pozwala wybrać wersję, platformę, język i opcję pobierania.

Jakie są korzyści z subskrypcji?

Jako klient posiadający Subskrypcję otrzymujesz takie korzyści, jak dostęp do najnowszego oprogramowania i ulepszeń produktów, podstawowego wsparcia, praw licencyjnych, takich jak poprzednia wersja, Global Travel Rights, and Home Use Rights, oraz w zależności od pakietu lub produktu, dostęp do wybranych usług chmury .

Film klienta posiadającego subskrypcję Autodesk