Konsultacje w zakresie Zarządzania Dokumentacją

Dlaczego zarządzanie dokumentacją jest tak ważne?

Twoje projekty , kod CNC, plany  architektoniczne  i inne ważne dokumenty są prawdopodobnie najważniejszym kapitałem, innym niż personel. To Twoja własność intelektualna i jej ochrona ma istotne  znaczenie.

Ponadto powinieneś wdrożyć solidne rozwiązanie do zarządzania dokumentacją, zarówno dla zarządzania własnymi danymi, jak i do ciągłego zarządzania projektem i  budowania projektów. Podejścia różnią się nieco w zależności od sektora przemysłu i zamiaru wykorzystania platformy do zarządzania dokumentacją, ale przez to szukasz takiego rozwiązania:

 • Aby chronić swoje dane i adres IP
 • Aby poprawić komunikację wewnętrzną i współpracę
 • Aby skuteczniej współpracować z Twoim dostawcami
 • Aby poprawić efektywność dzięki zredukowaniu pracy przy utracie danych
 • Aby szybko znaleźć rysunki, modele i dane

Zarządzanie dokumentacją  dla producentów produktów

Nasze podstawowe rozwiązanie dla producentów produktów oparte jest na oprogramowaniu do zarządzania dokumentacją  Autodesk Vault  firmy Autodesk. Pomaga organizować dane projektowe, zarządzać dokumentacją i śledzić zmiany i inne procesy rozwojowe. Jest dostępne jako wariant podstawowy, warsztatowy lub profesjonalny.

Vault pomaga tworzyć lepsze projekty, zmniejszyć błędy i budować wydajniejszy cykl rozwojowy, a jednocześnie umożliwia śledzenie zmian i zarządzanie procesem wydawania.

Vault jest zasadniczo zamkniętą platformą do zarządzania dokumentacją,  zaprojektowaną w celu utworzenia wewnętrznego serwera modelu obsługującego własne wewnętrzne procesy biznesowe i przepływy pracy, co pozwala tworzyć dyscyplinę w zakresie zarządzania i zabezpieczeń posiadanej własności intelektualnej.

Silne rozwiązanie do zarządzania treścią inżynieryjną zwiększy wydajność, zmniejszy koszty, poprawi jakość i zgodność. Dla wielu klientów zaletą dobrze zaprojektowanego rozwiązania będzie możliwość naśladowania swoich standardów jakościowych jako procesów roboczych w systemie (np. ISO 9001). Dobrze zorganizowana dokumentacja, zarządzana w bezpiecznym środowisku jest  dobrym posunięciem na zrobienie pierwszego kroku.  Wdrażanie rozwiązania do zarządzania danymi jest często uważane za złożone i kosztowne, ale w momencie, gdy pojedyncze zadania tworzą ważny projekt, można rozpocząć implementacje w prostszy sposób, podejmować mniejsze kroki i budować możliwości firmy.

(Kliknij w obrazki po więcej informacji)

Wdrażanie Autodesk Vault 'Up and Ready’

Wdrożenie gotowej aktualizacji Autodesk Vault

 

Kody BIM dla Architektury i Budownictwa

Architekci, specjaliści ds. Budownictwa i organizacje usług budowlanych, tacy jak Ty, powinni mieć solidny wewnętrzny serwer modelu, podobnie jak wymagania wewnętrzne producentów produktów. Zwykle jest to oferowane przez produkt, taki jak Autodesk Vault.

Projekty budowlane mają jednak bardzo szeroki łańcuch dostaw, a w nowym wspólnym świecie BIM każdy powinien używać wspólnego środowiska danych (CDE), aby dzielić się danymi projektu i współpracować z wieloma etapami projektu (projektowanie, budowa i obsługa).

Kody CDE są oparte na chmurze i umożliwiają wszystkim członkom zespołu projektowego dostęp do wymaganych danych. Platformy takie jak Autodesk BIM 360 i Ecodomus są idealnymi rozwiązaniami, z których każdy posiada unikalny zestaw funkcji.

Podczas wdrażania kodów CDE dążymy do spełnienia wszystkich wymagań poziomu 2 BIM, określonych w normach takich jak PAS1192 i BS1192.

Plany wdrożeniowe CDE

Wdrażanie rozwiązań do zarządzania dokumentacją

Podczas wdrażania rozwiązań do zarządzania dokumentacją stosujemy sprawdzoną formułę, aby zapewnić  uzyskanie potrzebnych  rzeczy i spełnienie przez system Twoich wymagań. Proces ten zazwyczaj obejmuje następujące etapy:

Wywiad: W tej fazie będziemy współpracować z Tobą w celu zdefiniowania, identyfikowania i udokumentowania Twoich potrzeb, w tym obszarów, takich jak role użytkowników i definicje, przepływy pracy i potrzeby migracji danych itp.

Pilot: W przypadku wdrożeń na dużą skalę zalecamy nasze wsparcie w małym wdrożeniu pilotażowym, testując procedury i przepływy pracy oraz otrzymywanie informacji zwrotnych, tak, aby umożliwić pełne wdrożenie spełniające  kryteria sukcesu.

Pełne wdrożenie: Pociąga za sobą wdrożenie w pełnej skali. Obejmuje to skonfigurowanie użytkowników, administratorów, automatyzacji przepływu pracy, sprawdzania danych, transferu i migracji.

Szkolenie: Szkolenie ma obejmować kluczowe zadania administracyjne i dostęp użytkowników:

 • Architektura i konfiguracja systemu
 • Instalacja i licencjonowanie
 • Wsparcie i rozwiązywanie problemów
 • Przekazywanie dokumentów, nazewnictwo i organizacja
 • Przepływy pracy (tworzenie i zarządzanie)
 • Renderowanie dokumentów
 • Wymiana danych i import

Migracja danych i integracja z systemem ERP

W przypadku dużych i złożonych wdrożeń zarządzania dokumentacją  często trzeba będzie zintegrować lub połączyć wiele starszych danych, które mogą nie być dobrze zorganizowane, i / lub są wymagana do włączenia do systemu ERP. Nasza platforma Pinpoint ma na celu uczynienie tego procesu tak komfortowym  jak i wydajnym.