Skróty klawiaturowe w Autodesk Inventor

Skróty klawiaturowe w Autodesk Inventor

Czasami jest tak, że aby się dostać do pewnej funkcji Inventor-a musimy przejść do innej zakładki na wstążce i dodatkowo skorzystać z rozwijalnej listy. Czynności te wymagają wykonania kilku kliknięć przez co zajmują cenne sekundy podczas projektowania.

Przykładem takiej funkcji jest tu Widok przekroju w połowie.

 

Aby włączyć przekrój konieczne jest przejście do zakładki Widok na wstążce. Następnie w panelu Wygląd należy wybrać z listy odpowiedni typ widoku przekroju. Znacznie szybszym i wygodniejszym rozwiązaniem byłoby tu przypisanie skrótu klawiszowego.

Warto zauważyć, że możemy przypisywać skróty jako pojedyncze klawisze np. klawisz „A”. Nie jest konieczne stosowanie kombinacji klawiszy takich jak np. Ctrl + A no chyba, że wykorzystamy już wszystkie pojedyncze klawisze.

Przypisywania skrótów klawiszowych dokonuje się w oknie Dostosuj, które można otworzyć ikoną znajdującą się w zakładce Narzędzia.

 

Aby dodać nowy skrót klawiszowy np. do funkcji Widok przekroju w połowie w oknie dostosuj należy przejść do zakładki Klawiatura, odszukać odpowiednie polecenie (można korzystać z filtru Kategorie – w tym przypadku Widok oraz filtru Nieprzypisany ponieważ do tej funkcji domyślnie nie jest przypisany żaden skrót), kliknąć w kolumnie Klawisze i wybrać na klawiaturze pożądany klawisz. Informacja o tym jaki klawisz będzie przypisany pojawi się w mini okienku edycyjnym, w tym przypadku przypisany zostaje klawisz „+” z klawiatury numerycznej.

 

Po odkliknięciu w puste miejsce należy wybrać Zastosuj, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Previous

Vault Data Standard – konfiguracja-część 1

Tworzenie rodzin stóp fundamentowych w Autodesk Revit część I

Next

Click here to view all of our blog posts