Sieć otwartych innowacji

ARP S.A. ogłasza konkurs. Zyskaj do 200 tys. euro na rozwój swojej firmy

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji. 8 października został uruchomiony nabór wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR. 

Data ogłoszenia konkursu: 10 września 2021 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 8 października 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia 2021 r. (lub do wyczerpania alokacji)
Budżet konkursu:  5 500 000,00 PLN*

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje. Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie SOI obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania. Przedsiębiorcy wciąż będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 tys. euro.

Na co możesz zdobyć dofinansowanie?

  • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
  • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
  • prawa do chronionych odmian roślin
  • topografia układów scalonych
  • know-how

Kompletność dokumentacji na etapie oceny formalnej

Ocena formalna wniosku dokonywana jest dwustopniowo. W pierwszej kolejności (w ramach I stopnia oceny formalnej) dokonywana jest wstępna analizy polegająca na:

  • weryfikacji zgodności opisu Technologii zawartego we Wniosku z definicją Technologii zawartą w Regulaminie,
  • sprawdzeniu, czy wraz z Wnioskiem przedłożono co najmniej następujące załączniki:

a. Opinia o innowacyjności,
b. Część finansowa Wniosku,
c. Wycena lub Uzasadnienie ceny Technologii,
d. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryterium MŚP
e. Umowa warunkowa
oraz czy ww. załączniki są kompletne,

  • spełnienia przez Wnioskodawcę warunków udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis

Negatywna Ocena formalna I stopnia skutkuje odrzuceniem Wniosku, bez wzywania Wnioskodawcy do jego uzupełnienia. W poprzedniej edycji wnioskodawca był wzywany do uzupełnienia.

II stopień to pogłębiona ocena formalna Wniosku, w ramach której dokonuje się weryfikacji spełnienia przez Projekt oraz przez Wnioskodawcę wszystkich kryteriów określonych w Przewodniku po kryteriach oraz analizy prawnej Umowy warunkowej i Wniosku. W ramach oceny formalnej II stopnia możliwe jest dokonanie uzupełnienia Wniosku w odpowiedzi na wezwanie ARP S.A.

Do każdego projektu przydzielany jest Broker Technologii, który wspiera przedsiębiorstwo – Biorcę Technologii do momentu złożenia wniosku (następuje wstępna weryfikacja pomysłu transferu technologii, odpowiadanie na pytania związane z wnioskiem, doradztwo w obszarze wyboru KISów)

Zastanawiasz się czy jest to konkurs dla Ciebie? Więcej potrzebnych informacji znajdziesz na tej stronie.
Zapraszamy Cię do kontaktu z nami. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania!


Nie czekaj, zdobądź nowe kwalifikacje przed konkurencją! 

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą szkoleń dofinansowanych, a nie możesz znaleźć danego szkolenia lub terminu dopasowanego do Twoich potrzebskontaktuj się z nami. Pomożemy przy doborze szkolenia, dostosujemy termin i pomożemy w przygotowaniu potrzebnych dokumentów.
Kontakt: tel. +48 607616969, handlowy@mum.plszkolenia@mum.pl

Odwiedź nas też w innych miejscach! 🙂