Reset ostatnio edytowanych dokumentów na pulpicie startowym Autodesk Revit

Reset ostatnio edytowanych dokumentów na pulpicie startowym Autodesk Revit

Kiedy uruchamiamy program Autodesk Revit, zanim otworzymy jakikolwiek dokument, program wita nas swoim pulpitem startowym.

Zawiera on, poza podstawowymi poleceniami otwierania plików projektów i rodzin także miniatury ostatnio modyfikowanych dokumentów.

Czy jest możliwe zresetowanie tego panelu do stanu „fabrycznego”?

I skąd program pobiera bieżące ustawienia programu Revit, takie jak wielkości przyciągania, ścieżki dostępu dla plików szablonów projektowych, położenie folderów szablonów projektów i szablonów rodzin, położenie i nazwa pliku parametrów współdzielonych?

Za te i podobne ustawienia odpowiada plik ustawień Revit.ini.

Znajduje się on w folderze systemowym profilu użytkownika, przykładowo, dla instalacji Autodesk Revit 2019 na dysku C:\ ścieżka wygląda następująco:
C:\Użytkownicy\<profil użytkownika>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019\Revit.ini

Spróbujmy przetestować edycję pliku poprzez usunięcie informacji o ostatnio edytowanych dokumentach.

Upewniam się, że program Revit jest zamknięty, robię kopię zapasową pliku Revit.ini (ważne!) i otwieram plik Revit.ini za pomocą Notatnika Windows.

Poszczególne sekcje pliku rozpoczynają się nazwami sekcji, ujętymi w nawiasy kwadratowe. Odnajduję sekcję o nazwie [Recent File List] tuż poniżej listę ścieżek, rozpoczynających się od „File#=…”. W moim przypadku program pamięta 15 ostatnio modyfikowanych dokumentów.

Zaznaczam je wszystkie i po prostu usuwam.

Końcówka zawartości wygląda następująco.

Zapisuję zmiany i uruchamiam program Revit. Panel startowy zawiera po trzy przykładowe projekty i rodziny, jak w świeżo zainstalowany programie.

Dodam, że jednocześnie zresetowana została pamięć ostatnio modyfikowanych dokumentów w menu Plik.

Previous

Autodesk Inventor – Publikowanie elementów o zmiennych parametrach do Content Center

Autodesk Inventor – Konstrukcje spawane

Next

Click here to view all of our blog posts