REACT- EU

REACT- EU DLA ŁÓDZKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przygotował dotację na dofinansowanie zakupu środków trwałych i oprogramowania w ramach programu REACT-EU. Celem działania jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstw po kryzysie związanym z COVID-19. Projekt ten ukierunkowany jest przede wszystkim na działania inwestycyjne, w tym związane są z transformacją cyfrową i ekologiczną.

Na co można przeznaczyć środki? 

Na zakup maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków, zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych (nie można zakupić wyłącznie sprzętu informatycznego).

Kto może składać wnioski?             

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa łódzkiego co najmniej od 1 stycznia 2019 roku.
Główne kryterium: Spadek przychodów ogółem w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 w stosunku do 01.01.2019 – 31.12.2019 o minimum 15%.

Główne kryterium: Spadek przychodów ogółem w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 w stosunku do 01.01.2019 – 31.12.2019 o minimum 15%.

Ile wynosi dofinansowanie? 

Kwota dofinansowania: do 300 000 zł.

Poziom dofinansowania to maksymalnie 85% w ramach pomocy de minimis.

Dużym ułatwieniem jest też możliwość otrzymania 80% zaliczki na planowane wydatki, dzięki czemu środki wypłacane są sprawnie.

Kiedy można składać wnioski?       

Wnioski można składać od 7 do 28 września 2022.

Termin realizacji projektu? 

Planowana data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć terminu 30 września 2023 r.

Jeśli jesteś zainteresowany dofinansowaniem REACT-EU lub masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.
Pomożemy Ci w przygotowaniu pełnej, gotowej do złożenia dokumentacji aplikacyjnej obejmującej wniosek o dofinansowanie i obligatoryjne załączniki. 

Kontakt:


Odwiedź nas też w innych miejscach! 🙂