Slider Innowacje

Program "Sieć Otwartych Innowacji"

Sieć Otwartych Innowacji to projekt kreujący i wspierający transfer technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Planujesz wdrożenie innowacji? Sprawdź, czy kwalifikujesz się do udziału w projekcie! Możesz uzyskać nawet refundację do 70% kosztów transferu technologii.

Sprawdź warunki!

Korzyści dla biorców technologii:

 • Obniżenie kosztów transakcji do 70% = realny dodatkowy zysk
 • Bezpieczeństwo transakcji poprzez jej transparentność
 • Ograniczenie ryzyka transakcji dzięki wsparciu ekspertów
 • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

SEKTOR MŚP

Refinansowanie projektu a wdrożenie innowacji

Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja. Technologia nie może być wdrożona w kilku lokalizacjach/zakładach. W sytuacji realizacji Projektu na terenie całego kraju lub gdy na etapie składania Wniosku nie jest możliwe wskazanie konkretnej lokalizacji, poziom intensywności wsparcia określany jest zgodnie z lokalizacją siedziby lub też zakładu/oddziału będącego głównym miejscem realizacji Projektu, tj. gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub najistotniejsza z punktu celu realizacji część projektu.

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu ( wyrobu lub usługi ) lub procesu.

Finansowanie przyznawane jest na zakup oprogramowania Autodesk:

 • kolekcja Product Design & Manufacturing Collection
 • kolekcja Archtecture, Engineering & Construction Collection
 • kolekcja Media & Entertaimnet Collection
 • kolekcja Platforma BIM 360

Kryteria dot. transferowanej technologii

 • Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej.
 • Projekt musi dotyczyć innowacji na poziomie gotowości technologicznej TRL 7 lub wyższej klasy.
 • Przedmiot projektu wpisuje się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)
 • Innowacja jest znana i stosowana na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata lub jest znana i stosowana na rynku  międzynarodowym nie dłużej nić 5 lat.


Wielkość transakcji

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100.000 PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR.
 • Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty nabycia Technologii, tj. koszt zakupu lub uzyskania licencji do Technologii.
 • Koszt wdrożenia Technologii nie jest objęty Grantem. Kosztami kwalifikowanymi nie są także szkolenia pracowników.


Kryteria formalne

 • Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wnioskodawca ma status mikro,małego lub średniego przedsiębiorcy.
 • Wnioskodawca oraz Dawca Technologii nie pozostają ze sobą w relacji podmiotów powiązanych kapitałowo, osobowo bądź faktycznie.

Składanie wniosku

Wnioski można składać do 31 marca 2020 roku, a projekt trwa do wyczerpania budżetu.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, dlatego nie czekaj i złóż wniosek już TERAZ!

Oferujemy pomoc przy składaniu i wypełnianiu wniosku.
Jeśli jesteś zainteresowany lub chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń do zespołu Man and Machine pod numer 42 291 33 33, wyślij wiadomość pod adres handlowy@mum.pl lub skorzystaj z funkcji Live Chat.

Program Sieć Otwartych Innowacji

Updated on 2019-12-20T11:04:53+00:00, by Ewa Kuczma.