Poprawa wydajności Autodesk Vault- część 3

Poprawa wydajności Autodesk Vault – część 3

W trzeciej części przyjrzymy się czynnościom konserwacyjnym możliwym do przeprowadzenia z poziomu konsoli ADMS.

 1. Defragmentacja bazy danych – silna fragmentacja pliku bazy danych ma negatywny wpływ na wydajność, dlatego dobrze jest defragmentować bazę w regularnych odstępach czasu. Można tą operację wywołać z wiersza poleceń:

Connectivity.ADMSConsole.exe -Odefragmentvault -NVault -VUAdministrator -VPadmin –S

Oczywiście w opcji NVault podajemy nazwę repozytorium do defragmentacji, VU nazwę konta administrator zaś VP jego hasło.

Polecenie to umieszczamy w pliku *.bat, który może być dodany do zadania w harmonogramie zadań serwera.

 1. Usuwanie zbędnych wersji plików. Operacja ta pozwala:
  • Zmniejszyć rozmiar repozytorium plików,
  • Zredukować czas tworzenia kopii oraz przywracania repozytoriów,
  • Zmniejsza rozmiar kopii bezpieczeństwa.
 2. Odłączenie i ponowne podłączenie repozytorium – operacja ta pozwala czasami pozbyć się błędów w komunikacji bazą danych.
 3. Uruchomienie polecenia B2migrate.

Niektóre aktualizacje Vault wymagają uruchomienia tego polecenia po instalacji łatki.

Informacja o konieczności przeprowadzenia takiej operacji jest podana zawsze w dokumentacji dla danej aktualizacji.  Jest ona bardzo często ignorowana, co może prowadzić do problemów z wydajnością.  Operację te wywołujemy z wiersza poleceń:

Connectivity.ADMSConsole.Exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPadmin_password -DBUsql_user -DBPsql_password

Ostatnie dwie opcje należy podać jeżeli korzystamy z niestandardowego hasła dla konta sa SQL serwera.

 1. Wydajność tworzenia kopii zapasowych (dotyczy Vault Basic i Workgroup)

Jeżeli pomimo zastosowania uprzednio wspomnianych porad odnośnie optymalizacji pracy serwera Vault operacja tworzenia kopii zapasowej nadal trwa zbyt długo należy zastanowić się nad migracją do Vault Professional, który umożliwia:

 • Tworzenie kopii przyrostowych
 • Tworzenie kopii bez przerywania pracy użytkowników systemu.
 1. Deinstalacja i ponowna instalacja serwera Vault wraz z jego komponentami.

Jakkolwiek może to zabrzmieć dosyć radykalnie to taka operacja w wielu przypadkach pozwala na pozbycie się problemów z pracą Vault wynikających z problemów z jednym z wymaganych przez program komponentów (IIS, platforma .Net itp.).

Jeżeli brzmi to zbyt ekstremalnie można pokusić się o odtworzenie repozytorium na maszynie testowej i sprawdzenie czy takie rozwiązanie eliminuje problemy a dopiero później wdrożenie tej metody w środowisku produkcyjnym. Oczywiście warto zadbać o to, by konfiguracja środowiska testowego odpowiadała konfiguracji wykorzystywanego serwera.

 1. Skrypty uzdrawiające.

Suport Autodesk wraz z każdą wersją Vault tworzy odpowiednie skrypty, które mogą być wykonywane na serwerze SQL. Ich wykorzystanie wymaga już odpowiednio dużej wiedzy i nie jest zalecane dla większości użytkowników. Jeżeli jednak nie ma innej metody poradzenia sobie z problemami należy założyć odpowiednie zgłoszenie w systemie wsparcia Autodesk w celu uzyskania dostępu do tych narzędzi.

 

Previous

Tworzenie bloków w AutoCAD

Tworzenie tabel zestawieniowych w Autodesk Revit

Next

Click here to view all of our blog posts