Podkłady w formacie PDF w Autodesk Revit 2020

Podkłady w formacie PDF w Autodesk Revit 2020

Jedną z ważnych zmian, jakie przynosi nowa wersja Autodesk Revit 2020, jest możliwość wykorzystania plików PDF jako podkłady dokumentacji. Otwiera to nowe możliwości przyspieszenia pracy w sytuacji, gdy posiadamy dokumentację budowlaną stanu istniejącego jedynie w formacie wydruków PDF a musimy zamodelować obiekt, zanim przejdziemy do głównego projektu adaptacji.

Przyjrzyjmy się bliżej tej funkcjonalności na bazie prostego scenariusza importu podkładu rzutu.

W menu wstążkowym programu Revit, w zakładce Wstaw > na panelu Importuj znajdziemy nowe polecenie (PDF). Jest ono aktywne tylko dla widoków 2D, takich jak rzuty, elewacje czy przekroje.

Przykładowo, poniżej od lewej ten sam rzut 150 DPI, 300 DPI i 600 DPI. Różnica w jakości jest bardzo widoczna.

Wraz ze wzrostem rozdzielczości rozmiar pliku projektu Revit zmienia się – wyższa rozdzielczość, większy plik projektu Revit.

Wybieram 150 DPI i umieszczam PDF w widoku, przypomina to nieco obecne w Revit umieszczanie obrazu. Przy wciąż zaznaczonym obiekcie, zwracam uwagę zarówno na właściwości jak i na narzędzia w menu wstążkowym.

W obu obszarach dostępna jest opcja Włącz przyciąganie. Sprawia, że podczas rysowania program rozpozna obiekty jako „liniowe” te, które były przed publikacją do PDF obiektami wektorowymi.

Dzięki temu, rysując osie czy ściany możliwe będzie użycie trybu Wskaż, można też wyrównywać do linii podkładu.

Włączam opcję dla rozmieszczenia osi konstrukcyjnych – choć nie zwolni mnie to od korygowania każdego wprowadzanego obiektu zgodnie z wymiarowaniem na oryginalnym dokumencie.

Po pomiarze wybranych odległości w poziomie i w pionie okazuje się, że podkład został wyskalowany do skali widoku jako 1:50 i jest pomniejszony o połowę, a należy ustawić skalę podkładu zgodną z oryginalnym plikiem PDF. Ustawiam dla Skala pozioma oraz Skala pionowa wartość 100.

Gdyby trzeba było przemieścić podkład, np. do punktu bazowego projektu czy do już istniejących ewentualnych obiektów w projekcie, można użyć typowych poleceń edycyjnych jak przesuwanie, obracanie, lustro.

Obraz PDF można też przenieść na wierzch lub na spód.

Przypinam podkład i mogę zacząć pracę – rysowanie osi, zgodnie z podkładem, ich wymiarów, utworzenie przekrojów, w widokach przekrojów wczytanie kolejnych plików PDF i prawidłowe ustawienie poziomów. Następnie wprowadzanie obiektów modelu Revit – ścian, stolarki i innych obiektów.

Ważne może być też ustawienie funkcjonalności Etapy – cały model to przecież stan istniejący.

Podkłady PDF nie oferują wyrafinowanych ustawień widoczności – nie można ustawić ich jako Półcień, nie są obecne w oknie Nadpisania widoczności grafiki. Są traktowane jak obrazy. Do zarządzania wczytanymi podkładami PDF stosowane jest typowe narzędzie (Zarządzaj obrazami), dostępne w zakładce Wstaw jak i w menu wstążkowym w części kontekstowej, dla wskazanego podkładu PDF w widoku.

Pozwala ono między innymi wczytać ponownie plik PDF (polecenie Wczytaj ponownie) – jeśli w oryginalnej lokalizacji umieściliśmy nowszą wersję o tej samej nazwie.

Można umieścić kolejne wystąpienie podkładu w bieżącym widoku (polecenie Umieść wystąpienie). Jeśli nie wystarcza pierwotnie wybrana rozdzielczość, można użyć Wczytaj ponownie z… i wskazać jeszcze raz plik PDF na dysku – pojawi się okno takie, jak przy imporcie PDF, pokazane na początku tego bloga.

Kliknięcie na Dodaj… pozwala dodać zarówno typowe formaty graficzne .bmp, .jpg, .png i .tif jak i właśnie.pdf.

Pliki PDF można też przeciągnąć do widoku 2D projektu bezpośrednio z eksploratora Windows.

Także pojawi się odpowiednio okno dialogowe, pomocne w wyborze rozdzielczości.
Dodam, że polecenie PDF obsługuje także pliki wieloarkuszowe PDF. Po wskazaniu na dysku takiego pliku podczas wstawiania, jeśli aktywny jest widok miniaturek, program pozwala wybrać miniaturkę arkusza albo podać numer strony.

Previous

Autodesk Navisworks. Procesy BIM – Wymiana danych z Autodesk Revit

Nowe narzędzia w Autodesk Revit 2020

Next

Click here to view all of our blog posts