Ochrona Danych Osobowych

photo 2

Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 250 000, 00 zł, NIP 7282223682, REGON: 472144058.

Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź.
e-mailem na adres: handlowy@mum.pl,

Jakie masz prawa?

1. dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
6. przenoszenia Twoich danych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?
1. W celu marketingowym polegającym na wysyłaniu newsletterów zawierających informacje o produktach sprzedawanych przez Administratora, samym Administratorze, promocjach oraz wydarzeniach promocyjnych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł otrzymywać newslettera.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  , czyli tego rozporządzenia.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług.

2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail lub numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?

1. Dostawcom narzędzi do:
a. analityki ruchu na stronie,
b. prowadzenia marketingu,
c. wysyłki newsletterów lub smsów,
2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
1. Konieczny do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w postaci wysyłania newsletterów albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail,
2. odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak.
Do jakich państw?
Do Stanów Zjednoczonych. Masz prawo otrzymania kopii Twoich danych, które zostaną tam przekazane.
Na jakiej podstawie przekażemy dane?
Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield) Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.