Ochrona Danych Osobowych- Email-Stopka

photo 4

Nasza siedziba mieści się w  Łodzi (90-626), ul. Żeromskiego 52. Nasz numer KRS to 0000075264, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 250 000, 00 zł, NIP 7282223682, REGON: 472144058.

Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź.
e-mailem na adres: handlowy@mum.pl,

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy lub udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie,
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych.

 Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, lecz, bez podania Twoich danych osobowych możemy nie móc rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie oraz prowadzenie naszego marketingu.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. podmiotom zajmującym się hostingiem danych osobowych dla nas.

 Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy lub udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie;
 2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

 Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak.

Do jakich państw?

Do Stanów Zjednoczonych. Masz prawo otrzymania kopii Twoich danych, które zostaną tam przekazane.

Na jakiej podstawie przekażemy dane?

Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).  Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać,
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.