Miniporadnik dla poszukiwacza Autodesk Vault

Od kilku ostatnich wersji Autodesk Vault wzbogacany jest o drobne rozwiązania znacząco poprawiające komfort zarządzania danymi projektowymi. Rozwiązania te mogą być nie dostrzegane przez użytkowników, którzy korzystają z repozytoriów migrowanych z wersji poprzednich. W artykule tym postaram się zwrócić uwagę na te przydatne drobiazgi.

Wyszukiwanie plików bez powiązanych rysunków

Znalezienie plików bez załączonej dokumentacji płaskiej nie było łatwym zadaniem. Od wersji 2020 pojawiła się nowa właściwość – „zawiera rysunek”, dzięki której bardzo łatwo można zbudować odpowiednie kryterium wyszukujące:

Dzięki powyższemu wyszukiwaniu łatwo odnajdziemy pliki bez załączonej dokumentacji płaskiej.

Wyszukiwanie osieroconych plików

Problem ten prędzej czy później zechce rozwiązać każdy użytkownik Vault – znaleźć części, które nie są wykorzystywane w żadnym złożeniu. Przed wersją 2021 nie rozwiązywalny chyba,  że ktoś jest biegły w Vault API. Od wersji 2021 pojawiła się właściwość „ma relację nadrzędną”. Dzięki niej łatwo odszukamy te pliki, które nie posiadają „rodziców”:

Oczywiście można dodać kryterium znajdujące pliki z odpowiednim rozszerzeniem żaby uzyskać bardziej precyzyjne wyniki.

Wyszukiwanie duplikatów

Wyszukiwarka duplikatów pojawiła się w wersji 2020 i od tej pory stale jest udoskonalana. Pozwala w łatwy sposób wyszukać pliki z powieloną geometrią (nie chodzi tu o narzędzie wyszukujące pliki z powieloną nazwą).

Aby skorzystać z tego narzędzia należy włączyć indeksowanie plików w ustawieniach Vault:

Od tej pory Vault zacznie budować bazę danych plików we wskazanym folderze pod kątem obecności plików zawierających taką samą geometrię.

Jako identyczne traktowane będą pliki zawierające dokładnie taką samą geometrię niezależnie od tego, czy będzie ona pojedynczą bryłą czy też wielobryłowa. Na mechanizm wyszukiwania duplikatów nie mają wpływu różnice w materiale, orientacji czy też lustrzane odbicie części.

Dokładne omówienie tego narzędzia pojawi się podczas webinariów gdyż zakres materiału wykracza poza formułę przyjętą w tych artykułach.

Tomasz Kolasiński
Starszy inżynier aplikacji DM 

Previous

Innowacje 4.0. – Zamień wyzwania na innowacyjność

Nowości Inventor 2021

Next

Click here to view all of our blog posts