MapEdit

MuM MapEdit

MuM MapEdit ułatwia dostęp do danych geoprzestrzennych w intranecie i Internecie.

MuM MapEdit nie jest tylko rozwiązaniem umożliwiającym dostęp do danych w internecie lub na stacjach roboczych, ale sprawia, że program AutoCAD Map 3D i inne systemy informacji geograficznej są szybkim i elastycznym „rejestratorem”. MuM MapEdit Mobile wprowadza dane geoprzestrzenne na dowolnym urządzeniu mobilnym (smartfony, tablety) i zapewnia dostęp do danych niemal wszędzie

MapEdit-photo 1

Wyświetlanie i edytowanie danych geoprzestrzennych w intranecie / Internecie

Jeśli chcesz wprowadzić dane GIS w internecie w prosty i szybki sposób albo chcesz wprowadzić lub przetworzyć mniej złożone dane, takie jak symbole punktu, linki, przeciągi kablowe itp.?
MuM MapEdit jest idealnym rozwiązaniem do publikacji internetowych.

Dostęp i gromadzenie danych

Możesz także uzyskać dostęp do danych, gdy jesteś nieobecny. Uzyskaj dostęp do bazy danych na tablecie lub smartfonie.

Ważność – odmienność i definicja funkcji MuM MapEdit

MuM MapEdit nie czeka. Wyniki zapytania są wyświetlane niemal natychmiast w każdej sytuacji.  System, z którego są wyodrębnione dane GIS, nie jest ważny, podobnie jak Autodesk MapGuide, Microsoft Bing, Mapy Google, itp.

MapEdit-photo 3

Integracja z programem AutoCAD Map 3D

W programie MuM MapEdit można używać wszystkich formularzy i typów danych dostępnych w różnych modułach i aplikacjach opracowanych w programie AutoCAD Map 3D, w tym tych, które nie zostały opracowane bezpośrednio przez firmę Autodesk. Dane z różnych dziedzin mogą być łączone w jeden projekt, dzięki czemu użytkownicy uzyskują dokładnie te informacje, których potrzebują. Doświadczeni użytkownicy mogą tworzyć swoje środowisko pracy zgodnie z aktualnymi wymaganiami poprzez system zarządzania prawami.

Przegląd MuM MapEdit

MapEdit Client

Rozwiązanie Web-GIS do edycji danych geoprzestrzennych w intranecie / Internecie. Posiada digitalizację, śledzenie sieci, redlining, import / eksport z programu Excel, definiowanie parametrów zapytania zgodnie z wymaganiami użytkownika.

MapEdit PowerExplorer

Moduł ten pozwala na zapytanie i wyświetlanie odpowiednich informacji o sieciach elektrycznych, takich jak segmenty kabli, urządzenia i obwody wewnętrzne, zarówno na mapie, jak iw interfejsie AutoCAD Map 3D. Dzięki temu za pomocą niewielkiej liczby kliknięć użytkownik może dotrzeć np. od punktu połączenia do podłączonego odbiorcy. Po każdym naciśnięciu przycisku użytkownik może wyświetlić obwód segmentu kablowego lub urządzenia.

MapEdit Viewer

Rozwiązanie Web-GIS dla Internetu i intranetu. Przeglądarka Web-GIS udostępnia scentralizowany punkt kontaktowy wewnątrz i / lub poza firmą w celu wyszukiwania lub wykreślania danych z różnych modułów aplikacji. W ten sposób każdy użytkownik wie, gdzie można znaleźć najnowsze dane.

MapEdit Mobile

Web-GIS mobilny. MapEdit Mobile jest zaprojektowany specjalnie dla tabletu i smartfona. Pozwala to na wygodne uzyskiwanie dostępu do aktualnych danych. Ważne jest, aby w razie problemów technicy terenowi mogli szybko uzyskać dostęp do bieżących danych.

Moduł MapEdit TV Inspection

Moduł MapEdit TV Inspection stanowi rozszerzenie MuM Praxispaket Map dedykowane sieciom kanalizacyjnym. Dzięki temu można uzyskać dostęp do wszystkich istotnych informacji, aby przejść przez trasy kanalizacji ściekowej. Zdjęcia lub nagrania dotyczące monitorowania / nieprawidłowego działania mogą być wyświetlane bezpośrednio lub mogą nakładać się na siebie dwie inspekcje.