Kolejna edycja konkursu Robogrant!

Blisko milion złotych dla firmy meblarskiej

11 października Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję konkursu Robogrant. Program przeznaczony jest dla branży meblarskiej. Jedna organizacja ma szansę uzyskać dofinansowanie do nawet 850 tysięcy złotych. Pula w konkursie to 29 000 000 zł.

JAKI JEST CEL KONKURSU?

Celem programu jest wsparcie mikro, małych i średnich organizacji i zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną.

DLA KOGO JEST ROBOGRANT?

ROBOGRANT jest skierowany do firm produkcyjnych z branży meblarskiej prowadzących działalność na terenie całej Polski.
Dofinansowanie mogą uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, które przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

JAKA JEST KWOTA DOFINANSOWANIA?

Maksymalna kwota dofinansowania, czyli wspomniane 850 tysięcy złotych, pokryje do 85% wydatków netto. Twój wkład musi wynosić najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Pomoc z Robograntu ma charakter dotacji, zatem nie trzeba później oddawać pieniędzy.

KIEDY ZOSTANIE OGŁOSZONY
NABÓR WNIOSKÓW?

Nabór wniosków planowany jest między 8 listopada, a 6 grudnia 2022r.

Aby uzyskać dotację, wśród kosztów kwalifikowanych wolno ująć:

  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia
  • zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami! Zweryfikujemy z Tobą pomysł na projekt, pomożemy ułożyć budżet, a w razie potrzeby skonsultujemy Twój projekt z PARP lub innym wykfalifikowanym ekspertem.

Śledź naszego bloga oraz kanały social media. Znajdziesz tam bieżące aktualizacje w przypadku pojawienia się nowych informacji dotyczących konkursu.

Odwiedź nas też w innych miejscach! 🙂

Previous

ZAPIS WEBINARU Fusion 360 – Frezowanie w 5 krokach

Kontrolowanie kierunku tekstury materiału na obiektach modelu w Autodesk Revit

Next

Click here to view all of our blog posts