CustomX

Oprogramowanie customX jest używane do automatycznego generowania konstrukcji wariantów produktu.

Umożliwia indywidualną konfigurację złożonych produktów za pośrednictwem Internetu. Zarówno personel sprzedaży jak i klienci mogą szybko i szybko zoptymalizować produkty dostosowane do potrzeb klienta, a wszystkie niezbędne dokumenty produkcyjne są generowane automatycznie. Jest to doskonała realizacja krótkich procesów biznesowych.

Zasada działania
CustomX zasadniczo działa jak automatyczny konfigurator. Kompaktowy zestaw reguł opisuje strukturę produktu w instrukcjach montażu, takich jak łącza między komponentami; tak powstają indywidualne i zautomatyzowane części i złożone zespoły.
Zewnętrzne programy obliczeniowe mogą być zintegrowane, aby automatycznie kontrolować konfigurację.
Po zakończeniu budowy CustomX automatycznie wyda wszystkie wymagane dokumenty, od oferty do dokumentów produkcyjnych, w tym rysunków i list materiałów.

Funkcje:

 • Każdy wariant produktu oparty jest na zasadach.
 • customX buduje indywidualne produkty (oparte na ograniczeniach technicznych), zamiast wybierać z predefiniowanych wariantów. Zasada automatycznej konstrukcji zupełnie różni się od wyboru wstępnie zdefiniowanych zespołów.
 • Każdy produkt posiadający systematyzację można w pełni zautomatyzować. customX opisuje produkt poprzez logiczne korelacje między jego składnikami.
 • Dzięki automatycznej konstrukcji możliwe jest zarządzanie bardzo złożonymi produktami z wieloma wariantami.
 • Konfiguracja, budowa i kalkulacja są oparte na tym samym źródle danych – w efekcie konserwacja jest minimalna i nie zajmuje dużo miejsca w pamięci.

Korzyści

Z customX uzyskuje się wydajne procesy bez błędów technicznych. Zamiast tego można skoncentrować się na najważniejszych aspektach: dział sprzedaży klienta, zamiast wewnętrznych konsultacji i działu produkcyjnego w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów, a nie małych dostosowań do istniejących produktów.

Zwiększenie jakości przy jednoczesnym zaoszczędzeniu czasu i oszczędności. Rezultat? Większa satysfakcja klientów i pozytywne oceny dostawcy.

CustomX korzysta z przeglądarki internetowej i dlatego może być uzywanyz dowolnego miejsca.

Dodatkowe zamówienia nie wymagają dodatkowego personelu technicznego. Poprzez usystematyzowanie produktu unika się utraty know-how spowodowanych fluktuacjami pracowników.

CustomX umożliwia standaryzację przepływów pracy.

Cechy

Unikalna funkcjonalność customX umożliwia manipulowanie wszystkimi wariantami produktu bez użycia kodu programowania.

Montaż poszczególnych części.

customX stawia produkt razem zgodnie z zasadami i nie korzysta z predefiniowanych zestawów. Dlatego też indywidualny produkt końcowy składa się tylko z kilku elementów, a zatem baza danych jest niewielka.

Model parametryczny

Produkt jest usystematyzowany – w rejestrze reguł customX istnieją formuły każdej cechy składnika. Podczas instalacji customX rozpoznaje relacje logiczne między komponentami i buduje ostateczny produkt na tej podstawie. To podejście parametryczne oznacza, że złożony produkt można przedstawić przy użyciu zaledwie kilku reguł.

Modele 3D i rysunki wykonawcze

Po zakończeniu konfiguracji customX generuje modele 3D, a także kompletne rysunki 2D – z automatycznym wymiarowaniem, skalowaniem i układem strony.

Przykłady sektorów customX

 • elementy wykonane z blachy (szafy, meble metalowe, drzwi, bramy, systemy magazynowe, wymienniki ciepła itp.)
 • instalacje technologiczne (zbiorniki ciśnieniowe, zbiorniki, zawory, silosy itp.)
  budowa (hale, kontenery, oczyszczalnie itp.)
 • systemy przenośników (przenośniki, transport, itp.)
 • inne typy produktów (meble laboratoryjne, systemy oświetleniowe, silniki elektryczne, siłowniki itp.)

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem lub chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń do zespołu Man and Machine pod numer 42 291 33 33, wyślij zapytanie ofertowe.