Automatyczne wyczytywanie wyników w Inventor Nastran

Pracując w narzędziu do analizy metodą elementów skończonych Autodesk Inventor Nastran, możemy zauważyć, że zawsze po zamknięciu środowiska Nastran i ponownym jego uruchomieniu wyniki przeprowadzonej przed chwilą analizy stają się niedostępne. Konieczne wtedy staje się kliknięcie prawym przyciskiem myszy w drzewku na węzeł Results i wybranie opcji Load z menu.

Po wykonaniu takiego działania ikona węzła przeglądarki Results stanie się kolorowa i wyniki obliczeń są ponownie dostępne.

Taka zmiana ikony z szarej na kolorową jest zawsze informacją dla użytkowników, że wyniki zostały wczytane i można je przeglądać.

Dla niektórych takie wczytywanie wyników po zamknięciu środowiska, pliku czy programu jest dość uciążliwe dlatego chciałbym przedstawić opcję automatycznego wczytywania wyników zaraz po uruchomieniu środowiska Nastran.

Aby przejść do tego ustawienia należy kliknąć ikonę Default Settings znajdującą się w panelu System.

Następnie w nowo otwartym oknie Default Settings, w drzewku po lewej stronie należy wybrać kategorię Post-Processing i zaznaczyć okienko Automatically Load Results.

Od momentu wybrania tej opcji wyniki będą wczytywane automatycznie gdy tylko model będzie otwierany w środowisku Nastran.

Previous

Kalendarz szkoleniowy

Autodesk Revit – Jak utworzyć rodzinę znaku wodnego do oznaczania arkuszy projektu

Next

Click here to view all of our blog posts