Autodesk Vault – odtwarzanie baz danych

Autodesk Vault – odtwarzanie baz danych

 

W Vault mamy wiele sposobów na odtworzenie baz z kopii bezpieczeństwa.

W celu poprawnego odzyskania danych z kopii ważne jest dobre zrozumienie tego procesu.

Poniżej zostaną omówione różne bazy danych wykorzystywane przez Vault (środowisko bez replikacji).

KnowledgeMasterVault   zawiera wspólną dla wszystkich repozytoriów oraz bibliotek konfigurację a także ustawienia administracyjne. Tutaj przechowywane są informacje o użytkownikach i grupach wraz z ich uprawnieniami. Kolejne bazy są związane z repozytoriami – każde z nich ma odpowiadającą mu bazę danych.  Tutaj zapisana jest konfiguracja właściwa dla danego repozytorium. Zapisane są tu rekordy z informacjami o wersjach plików wpisanych oraz wypisanych z Vault, informacje o obiektach niestandardowych, elementach oraz zleceniach zmiany.  Mamy wreszcie bazy danych związanych z bibliotekami Content Center – standardowymi oraz tymi tworzonymi przez użytkownika.

W momencie przywracania repozytoriów z kopii bezpieczeństwa za pomocą konsoli Vault wszystkie wymienione wcześniej bazy danych są przywracane i nie musimy specjalnie przejmować się tym procesem.

W przypadku odtwarzania baz z wykorzystaniem innych narzędzi ta wiedza może być nieco bardziej przydatna.  I tak, skoro KnowledgeMasterVaut oraz bazy poszczególnych repozytoriów zawierają pełen obraz konfiguracji środowiska należy odtworzyć je jednocześnie by mieć pewność, że środowisko Vault będzie działać prawidłowo. Przykładowo – odtwarzając stan repozytorium z przed dwóch miesięcy należy użyć kopii baz Vault oraz KVM z przed dwóch miesięcy. Nie zadziała odtworzenie aktualnych kopii baz repozytoriów i starej kopi bazy KVM – istnieją ścisłe powiązania pomiędzy rekordami użytkowników z bazy KVM a rekordami plików bazach repozytoriów. Możliwe jest natomiast odtworzenia najnowszej kopii bazy KVM i starszych kopii baz repozytoriów.

 

Previous

Zmienne systemowe w programie AutoCAD

Using Exercise to Clear Your Mind

Next

Click here to view all of our blog posts