Autodesk Revit 2022 – Nowości i udoskonalenia dla oznaczeń i zestawień

Autodesk Revit 2022 – Nowości i udoskonalenia dla oznaczeń i zestawień

Nowa wersja Autodesk Revit przynosi szereg rozmaitych ulepszeń. Większość zmian i nowości jest rozproszona w produkcie w różnych grupach narzędzi. Przekrojowy przegląd większości głównych zmian w produkcie, z zakresu architektury, zostanie przez mnie przedstawiony w prezentacji „Co nowego w Autodesk Revit 2022” w dniu 25.06.2021 i opublikowany zaraz po wydarzeniu tutaj. Ale ulepszenia, dotyczące oznaczeń i zestawień są na tyle obszerne, że zasługują na osobne omówienie, stąd niniejszy wpis, który można potraktować jako komplementarny z zaplanowaną prezentacją wybranych nowości.

Oznaczenia

Na początek zerknijmy na ulepszenia dla oznaczeń. Podczas dodawania oznaczenia w kontekstowym menu wstążkowym można od razu zauważyć nowy przełącznik Dodaj/Usuń obiekt nadrzędny. Jego włączenie pozwala wskazać więcej niż jeden obiekt tego samego rodzaju dla jednego oznaczenia. Ten sam przycisk dostępny jest także w trybie edycji oznaczenia, pozwalając dostosować wybór obiektów odniesienia. To od dawna oczekiwana zmiana.

Jeśli wartości parametru oznaczenia są różne, zostanie wyświetlony tekst <różne>. W dalszej części tego wpisu, przy omawianiu nowości dla zestawień, powiem, jak zmienić ten tekst na inny w skali projektu projektu.

W trybie edycji oznaczenia można zauważyć na panelu Właściwości nowy parametr elementu Kąt. Opcja jest szczególnie przydatna dla modeli podłączonych, które są obrócone o pewien kąt i chcemy uzyskać kąt obrotu nowych oznaczeń w modelu nadrzędnym zgodny z opisami modelu podłączonego.

Jedną z kolejnych nowości w programie jest umożliwienie dodawania oznaczeń wielu kategorii (np. rodzina oznaczeń w standardowej bibliotece Revit Oznaczenie wielu kategorii.rfa) do wszystkich oznaczalnych kategorii programu. Przypomnę jedynie, że do umieszczania takich oznaczeń służy polecenie Wiele kategorii z zakładki Opisz.

Lista oznaczalnych kategorii, skoro o tym mowa, także się zwiększyła. Można teraz oznaczać profile ścian osłonowych (nowa rodzina oznaczeń w standardowej bibliotece Revit Oznaczenie szprosu ściany kurtynowej.rfa), co nie wiedzieć czemu wcześniej nie było możliwe.

Ponadto Revit 2022 posiada bogatszą listę kategorii obiektów modelu. Są to następujące kategorie:

  • Sprzęt dla gastronomii
  • Sprzęt medyczny
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Obieg pionowy
  • Urządzenia audiowizualne
  • Oznakowanie
  • Drogi
  • Konstrukcje tymczasowe

Zestawienia

Możliwość dzielenia długich zestawień na arkuszach to nic nowego. Ale już rozmieszczenie segmentów tak podzielonego zestawienia na różnych arkuszach to nowość Revit 2022. Funkcjonalność może być przydatna na przykład wtedy, gdy chcemy wydrukować długie zestawienie na małym formacie arkusza i zachować czytelną wielkość czcionek. Po podzieleniu zestawienia na arkuszu znacznikiem tyldy na bocznej krawędzi, poza oczywistym podzieleniem tabeli, można zauważyć w Przeglądarce projektu zmianę w strukturze zestawienia, widoczną też w sekcji Arkusze dla bieżącego arkusza.

Aby umieścić oddzielone poszczególne części tabeli na innych arkuszach wystarczy przeciągnąć je z Przeglądarki projektu na arkusz, tak samo, jak dla innych widoków, a na arkuszu bazowym, w którym dokonaliśmy podziału po prostu usunąć zbędne części. Nadal zestawienie jest całością, podlega pod te same ustawienia, nadal tekst przepływa między częściami podziału, tak, jak to było dla zestawienia podzielonego na jednym arkuszu w poprzednich wersjach.

Zatem podział jest zapamiętany jako dodatkowa cecha zestawienia. Dzięki temu podczas powielania widoków zestawień mamy teraz do dyspozycji poza standardowym poleceniem Powiel dodatkowe polecenie Powiel z segmentami,służące do uzyskania kopii zestawienia z zachowaniem zdefiniowanego na arkuszu podziału.

Przyjrzyjmy się zmianom w oknie dialogowym definiowania tabeli zestawienia Nowe zestawienie/ilości. Dostępne są wszystkie kategorie modelu Revit, także nowe. Załóżmy, że tworzę nową tabelę zestawienia Drzwi. Na marginesie wspomnę, że dla Nowy przedmiar materiałowy ilość dostępnych kategorii i podkategorii jest teraz znacznie większa. Ale wróćmy do tworzenia zestawienia drzwi. Zakładka Pola okna Właściwości zestawienia jest wyposażona w nowe narzędzia wyszukiwania i filtrowania dostępnych parametrów, dzięki czemu odnalezienie i prawidłowa identyfikacja parametru są nieporównywalnie łatwiejsze. Można zatem wyszukać nazwę albo fragment nazwy parametru i odfiltrować dostępne parametry po typie parametru (wbudowany, wbudowany projektu, współdzielony parametr rodziny, współdzielony parametr projektu…), dziedzinie (wspólne, HVAC, orurowanie… itp.), typie wartości (tekst, materiał, długość, objętość… itp.) oraz po rodzaju (parametr elementu, parametr typu).

Dla projektów współdzielonych, opartych na zadaniach, wśród dostępnych pól znajdziemy teraz parametr Zadanie. Pozwala to zestawiać przynależność do zadań, a także filtrować tabelę zestawienia według wartości tego parametru.

Jeśli do pól zestawienia dodaliśmy pola Rodzina, Typ, albo Rodzina i Typ, to w zakładce Filtr okna Właściwości zestawienia z pewnością zauważymy, że od tej wersji Revit będziemy mogli filtrować zestawienie według tych pól.

Dla zestawień wielu kategorii w zakładce Filtr rzuca się w oczy jeszcze jedna zmiana, widoczna w sytuacji filtrowania według parametru Kategoria. Teraz dostępne kategorie pojawiają się w porządku alfabetycznym.
Poniżej, dla porównania, po lewej stronie lista kategorii w Revit 2021, po prawej w Revit 2022.

W przypadku tworzenia zestawień kluczowych, takich, jak zestawienia kluczowe wykończenia pomieszczeń albo zestawienia kluczowe osprzętu drzwi, Revit 2022 pozwala korzystać nie tylko z parametrów wbudowanych i parametrów projektu, ale również z parametrów współdzielonych. Podczas tworzenia nowego parametru zestawienia kluczowego obszar zmiany typu parametru projektu na parametr współdzielony jest aktywny, podczas gdy Revit 2021 pozwalał tylko na tworzenie nowych parametrów projektu.

Podobnie jak dla oznaczeń, gdy komórka tabeli zestawienia sumarycznego odczytuje wiele wartości, teraz zamiast pustego pola wyświetlany jest tekst <różne> lub inny tekst, zgodnie z ustawieniami projektu albo indywidualnie dla każdego pola tabeli, zgodnie z ustawieniami w zakładce Formatowanie okna dialogowego Właściwości zestawienia. Dostępne opcje to użycie ustawień projektu, użycie proponowanego tekstu domyślnego (dla polskiej wersji językowej to właśnie <różne>) albo wprowadzenie tekstu własnego.

Ustawienia projektu w tym zakresie znajdziemy w menu Zarządzaj, po rozwinięciu Ustawienia dodatkowe w pozycji Wskazywanie wielu wartości. W okienku dialogowym o tej samej nazwie można przyjąć dla projektu wartość proponowaną lub wpisać własną.

Ostatnią istotną zmianą jaką chciałabym opisać, dotyczącą zestawień, to możliwość bezpośredniego eksportu zestawień do formatu rozdzielanego wybranymi znakami separacji z rozszerzeniem .CSV. Wprawdzie w poprzednich wersjach Revit wyeksportowany plik z rozszerzeniem .TXT także był właśnie plikiem rozdzielanym znakami separacji i wystarczyło zmienić mu rozszerzenie, to jednak było to mało intuicyjne. Ustawienie od razu prawidłowego formatu jest ważne, jeżeli publikujemy do systemów zarządzania dokumentacją czy też, jeśli sprzęgamy Revit z dodatkowymi programami narzędziowymi, mającymi automatyzować pracę. W sytuacji, gdy zakładamy, że będziemy na tym samym komputerze eksportować zestawienia i otwierać je w programie do edycji arkuszy, warto najpierw ustawić sobie w systemie operacyjnym odpowiedni znak separacji listy, taki sam, jaki będziemy wybierać podczas eksportu zestawień. Załóżmy, że będzie to średnik.

Następnie z poziomu widoku zestawienia w Revit poleceniem z menu Plik > Eksportuj > Raporty > Zestawienie określamy położenie pliku eksportu. Domyślnie jest to właśnie .CSV.

Kliknięcie Zapisz otwiera okno Eksportuj zestawienie, znane z poprzednich wersji. Tu też stosuję wybrany w systemie znak separacji.

Filmowy przegląd większości opisanych zmian można odtworzyć poniżej:

Senior App Eng AEC
Anna Nowak

Uczestnictwo w szkoleniach jest doskonałym sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji co niesie ze sobą szereg korzyści istotnych zarówno dla firmy jak i jej pracownika, dlatego zajrzyj już teraz do naszej oferty szkoleniowej i wybierz coś dla siebie!
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat innych nowości i metod pracy w Autodesk Revit, zajrzyj na nasz kanał YouTube! W przypadku chęci skontaktowania się z nami, wypełnij formularz poniżej 🙂

Previous

Resetowanie interfejsu użytkownika w Autodesk Inventor

ZAPIS Webinaru „Autodesk Inventor – Edycja bezpośrednia”

Next

Click here to view all of our blog posts