Zapis webinaru „iCopy w Autodesk Inventor”

Narzędzie iCopy w Autodesk Inventor pozwala w łatwy sposób tworzyć modele wzorcowe oraz zautomatyzować generowanie zespołów, które są do siebie podobne kształtem, jednak różnią się wymiarami. Jakie możliwości jeszcze otwiera to narzędzie? Jak może ono pomóc Ci w codziennych projektach? Tego dowiesz się z poniższego webinaru.

Previous

Autodesk Inventor – jak szybko migrować pliki ze starszych wersji.

Autodesk Revit – w poszukiwaniu zaginionych obiektów odniesienia

Next

Click here to view all of our blog posts