Przeniesienie baz danych Vault na inny serwer – Część II

Przeniesienie baz danych Vault na inny serwer –  Część II

Dzisiaj zajmiemy się drugą z metod przenoszenia  danych na inny serwer Vault – z wykorzystaniem operacji odłączania oraz dołączania baz.

Czy ta metoda jest odpowiednia w każdym przypadku?

Zalety: metoda ta tworzy odpowiednie uprawnienia SQL oraz migruje bazy do odpowiednich wersji. Można przenieść w ten sposób magazyn plików oraz oba pliki bazy danych – *.mdf oraz *.ldf. Ponadto ta metoda ta powoduje krótszy przestój w pracy – metoda ta jest szybsza niż odtwarzanie bazy z backupu.

Wady:  Metoda ta nie zachowuje przypisania użytkowników do poszczególnych repozytoriów.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że w środowisku docelowym dysponujemy odpowiednią wersją serwera SQL – taką samą (wraz z aktualizacjami bądź wyższą od tej ze środowiska produkcyjnego. Vault może być przywrócony na jednym serwerze (SQL i repozytorium plików) bądź też na kilku (odpowiednie instrukcje na stronach Autodesk). Po zainstalowaniu serwera Vault nie należy jeszcze uruchamiać konsoli ADMS!

Zaczynamy

W konsoli serwera Vault odłącz repozytorium, biblioteki Content Center oraz  bazę KnowledgeMasterVault, dokładnie w tej kolejności:

Odłączanie repozytoriów oraz baz Content Center:

 

Odłączanie KnowledgeMasterVault:

Skopiuj pliki baz danych *mdf oraz *.ldf ze starego serwera na nowy. Gdy używasz serwera SQL w innej lokalizacji niż serwer Vault bazy muszą być umieszczone w domyślnej lokalizacji dla baz danych.

Następnie skopiuj repozytorium plików ze starego serwera na nowy.

Uruchom konsolę serwera Vault na nowym serwerze. Odpowiedz Nie na pytanie o utworzenie repozytoriów.

Dołącz n nowym serwerze bazę KnowledgeMasterVault:

 

Dołącz biblioteki Content Center:

 

Dołącz repozytoria:

Dla każdego dołączanego repozytorium przejdź na zakładkę zaawansowane i wskaż lokalizacje poszczególnych plików:

Po wykonaniu operacji odtwarzania można usunąć nie przydzielone grupy robocze z poprzednią nazwą serwera:

Previous

Tworzenie nowych stylów linii w Autodesk Revit

Generowanie plików PDF 3D w Autodesk Inventor

Next

Click here to view all of our blog posts