NAVISWORKS – reguły dla wykonywania kolizji

NAVISWORKS – reguły dla wykonywania kolizji

Koordynacja 3D jest jednym z procesów metodologii BIM, który ma za zadanie wykrywać różnego rodzaju kolizje pomiędzy różnymi opracowaniami branżowymi. Czym koordynacja międzybranżowa jest, każdy wie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać jak wprowadzić własne reguły dla udoskonalenia wykonywania kolizji w programie Autodesk Navisworks. Reguły te mogą stanowić standardy obowiązujące w procesie koordynacji.

Okno dialogowe wykrywania kolizji jest dostępne z paska narzędzi Home >> z panelu Tools wybierz >> narzędzie Clash Detective.

Reguły służą do określania jakie elementy będą ignorowane w trakcie przeprowadzania testu kolizji. Korzystanie z reguł zmniejsz ilość wyników kolizji, które Wy jako koordynatorzy musicie analizować. Program posiada 4 domyślne reguły:

  • Items in same layer: wszystkie znalezione elementy, które znajdują się na tej samej warstwie.
  • Items in same group/block/cell: wszystkie elementy, które znajdują się w tej samej grupie
  • Items in same file: wszystkie znalezione elementy, które znajdują się w tym samym pliku (z odniesieniami zewnętrznymi lub dołączonymi).
  • Items with coincident snap points: wszystkie znalezione elementy, które są częścią tego samego obiektu złożonego (pojedynczy obiekt CAD reprezentowany przez grupę elementów geometrii).  Obiekt złożony to grupa geometrii, która jest traktowana jako pojedynczy obiekt w drzewie wyboru (np. obiekt okna może składać się z ramy i szyby).

Aby dodać własne reguły należy:

1.Uruchom polecenie Clash Detective, jeśli nie masz go aktywnego.

2. Na karcie Rules >> kliknij przycisk [New].

3. Pojawi Wam się okno dialogowe Rules Editor z domyślnymi szablonami, które możesz wykorzystać do stworzenia własnych.

4. W oknie Rule name >> wpiszcie nazwę swojej reguły.
5. Na liście Rule Templates >> wybierzcie szablon którego chcesz użyć.
6. W polu Rule name, pojawi Wam się treść reguły z hasłami podkreślonymi w kolorze niebieskim. Aby nadać regułę kliknijcie każdą z podkreślonych wartości i nadajcie tą którą chcecie wybrać z listy rozwijanej.

7. Kliknij [OK]. Reguła pojawi się  wśród 4 domyślnych reguł w Ignore Clashes Between.

Pamiętajcie, wprowadzenie nowych reguł dla wykonywania koordynacji 3D, ma Wam usprawnić ten proces. Warto opracować zbiór takich reguł w swoich standardach projektowych

Inżynier aplikacji BIM
Joanna Grafka

Previous

Summer Flash Promo

Biblioteki Inventor i Vault

Next

Click here to view all of our blog posts