Zarządzanie Aktywami Oprogramowania

SAM czyli Zarządzanie Aktywami oprogramowania

Budowanie dobrej i ugruntowanej reputacji firmy to ciężka praca, a wiarygodność i działanie zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji są ważnymi elementami wizerunku przedsiębiorstwa na rynku. Korzystanie z legalnego oprogramowania z zawartymi umowami licencyjnymi na jego użytkowanie wzmacnia ten przekaz podkreślając, że przedsiębiorstwo jest odpowiedzialnym partnerem w biznesie.

Zakup licencjonowanego oprogramowania niesie za sobą wiele kwestii wymagających kontroli i nadzoru. Zaniedbanie tej dziedziny może mieć konsekwencje prawne, a co za tym idzie powodować niepotrzebne wydatki i zniweczyć budowany przez lata pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Co zrobić aby mieć jasny obraz posiadanych stanów licencyjnych, aby nie narazić się na sankcje prawne?

Jednym z elementów strategii działania każdej firmy powinno być wprowadzenie w przedsiębiorstwie programu SAM, czyli zarządzania aktywami oprogramowania.

Zarządzanie oprogramowaniem jest odpowiedzialnym zadaniem umożliwiającym organizacji zdefiniowanie potrzebnego oprogramowania i chroniącym przed jego nielegalnym użytkowaniem. Nieodpowiednie strategie zarządzania oprogramowaniem mogą doprowadzić do postawienia firmie zarzutów piractwa komputerowego, co może zakończyć się na drodze sądowej wysokimi karami i utratą dobrego imienia firmy.

Jako Autodesk SAM Partner w ramach programu zarządzania aktywami oprogramowania przeprowadzamy badania zgodności licencji Autodesk. Celem takiego badania jest weryfikacja zasobów firmy w obszarze oprogramowania Autodesk, a w jego wyniku firma otrzymuje pełną informację na temat posiadanych licencji i używanego oprogramowania. Umożliwia to uporządkowane zasobów i pozwala na optymalizację sposobu wykorzystywania oprogramowania.

SAM – proces badania zgodności licencji Autodesk

Na proces badania zgodności licencji Autodesk składają się:

 • skanowanie komputerów w celu ustalenia, co jest zainstalowane
 • badanie dowodów zakupu w celu ustalenia, co zostało zakupione
 • porównanie ww. z rejestracjami oprogramowania w Autodesk w celu sprawdzenia, co zostało zarejestrowane.

Po weryfikacji poprawności rejestracji firma otrzymuje raport zawierający szczegółowe informacje o oprogramowaniu zainstalowanym na każdym z komputerów, informacje o ogólnej liczbie instalacji danego oprogramowania w ramach danej wersji, liczbie zakupionych licencji oraz liczbie braków/nadwyżek. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości raport zawiera także wskazówki dotyczące zalegalizowania oprogramowania Autodesk (odinstalowanie, zakup, poprawne zarejestrowanie, transfer licencji itp.) wraz z sugerowanym terminem wykonania ewentualnych czynności legalizacyjnych. Po usunięciu ewentualnych nieprawidłowości firma otrzymuje drugi, końcowy raport zawierający informacje zawarte w pierwszym raporcie oraz wskazówki dotyczące dalszego nadzoru nad licencjonowaniem oprogramowania Autodesk (zarządzanie licencjami).

Na zakończenie badania po zastosowaniu się do zaleceń firma otrzymuje Certyfikat Legalności Oprogramowania Autodesk. Certyfikat jest ważny 1 rok, potwierdza, że Autoryzowany SAM Partner Autodesk zrealizował projekt SAM oraz, że w momencie zakończenia wdrożenia SAM na komputerach udostępnionych przez klienta znajdowało się legalne oprogramowanie.

W ramach usługi przeprowadzone jest szkolenie z zakresu zarządzania licencjami.

Badanie legalności oprogramowania Autodesk polega na analizie całego oprogramowania Autodesk i uporządkowaniu licencji. Aby przeprowadzane badanie było efektywne każdy komputer w firmie powinien zostać sprawdzony.

Informacje zebrane w trakcie badania są w pełni poufne. W przypadku wykrycia oprogramowania wykorzystywane niezgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej przeprowadzane są konsultacje z zarządem oraz kierownikiem działu IT w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości.

Jeśli jesteś zainteresowany lub chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń do zespołu Man and Machine pod numer 42 291 33 33 lub wyślij wiadomość poprzez Formularz Kontaktowy.

Korzyści z wprowadzenia SAM

Dzięki przeprowadzeniu badania legalności oprogramowania Autodesk przez naszą firmę uzyskacie Państwo:

 • Certyfikat Legalności oprogramowania Autodesk
 • wyjaśnienie zawiłości umów licencyjnych oraz gwarancje spełnienia wszystkich wymogów licencyjnych
 • przeniesienie z Zarządu odpowiedzialności prawnej i finansowej za nieprawidłowe działania pracowników
 • przeszkolenie pracowników o zagrożeniach technicznych i prawnych płynących z korzystania z nielegalnego oprogramowania
 • opracowanie procedur SAM, które dodatkowo zabezpieczą firmę przed ewentualnymi naruszeniami ze strony pracowników
 • zwiększenie bezpieczeństwa firmowych danych oraz gwarancję minimalizacji ryzyka naruszenia prawa
 • zwiększenie wydajności sprzętu i zmniejszenie ryzyka zagrożeń technicznych
 • przygotowanie bazy pod przyszłe inwestycje w oprogramowanie
 • Minimalizację kosztów, dzięki świadomemu wykorzystaniu oprogramowania i jego standaryzacji
 • najwyższą jakość usług gwarantowaną przez doświadczonych doradców
 • opiekę doradcy z naszej firmy przez rok od wydania certyfikatu legalności, zapewniającą konsultacje i fachową pomoc.