Slider-1300x300-sam

SAM czyli Zarządzanie Aktywami oprogramowania

Budowanie dobrej i ugruntowanej reputacji firmy to ciężka praca, a wiarygodność i działanie zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji są ważnymi elementami wizerunku przedsiębiorstwa na rynku. Korzystanie z legalnego oprogramowania z zawartymi umowami licencyjnymi na jego użytkowanie wzmacnia ten przekaz podkreślając, że przedsiębiorstwo jest odpowiedzialnym partnerem w biznesie.

Zakup licencjonowanego oprogramowania niesie za sobą wiele kwestii wymagających kontroli i nadzoru. Zaniedbanie tej dziedziny może mieć konsekwencje prawne, a co za tym idzie powodować niepotrzebne wydatki i zniweczyć budowany przez lata pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Co zrobić aby mieć jasny obraz posiadanych stanów licencyjnych, aby nie narazić się na sankcje prawne?

Jednym z elementów strategii działania każdej firmy powinno być wprowadzenie w przedsiębiorstwie programu SAM, czyli zarządzania aktywami oprogramowania.

Zarządzanie oprogramowaniem jest odpowiedzialnym zadaniem umożliwiającym organizacji zdefiniowanie potrzebnego oprogramowania i chroniącym przed jego nielegalnym użytkowaniem. Nieodpowiednie strategie zarządzania oprogramowaniem mogą doprowadzić do postawienia firmie zarzutów piractwa komputerowego, co może zakończyć się na drodze sądowej wysokimi karami i utratą dobrego imienia firmy.

Jako Autodesk SAM Partner w ramach programu zarządzania aktywami oprogramowania przeprowadzamy badania zgodności licencji Autodesk. Celem takiego badania jest weryfikacja zasobów firmy w obszarze oprogramowania Autodesk, a w jego wyniku firma otrzymuje pełną informację na temat posiadanych licencji i używanego oprogramowania. Umożliwia to uporządkowane zasobów i pozwala na optymalizację sposobu wykorzystywania oprogramowania.

SAM - proces badania zgodności licencji Autodesk

Na proces badania zgodności licencji Autodesk składają się:

 • skanowanie komputerów w celu ustalenia, co jest zainstalowane
 • badanie dowodów zakupu w celu ustalenia, co zostało zakupione
 • porównanie ww. z rejestracjami oprogramowania w Autodesk w celu sprawdzenia, co zostało zarejestrowane.

Po weryfikacji poprawności rejestracji firma otrzymuje raport zawierający szczegółowe informacje o oprogramowaniu zainstalowanym na każdym z komputerów, informacje o ogólnej liczbie instalacji danego oprogramowania w ramach danej wersji, liczbie zakupionych licencji oraz liczbie braków/nadwyżek. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości raport zawiera także wskazówki dotyczące zalegalizowania oprogramowania Autodesk (odinstalowanie, zakup, poprawne zarejestrowanie, transfer licencji itp.) wraz z sugerowanym terminem wykonania ewentualnych czynności legalizacyjnych. Po usunięciu ewentualnych nieprawidłowości firma otrzymuje drugi, końcowy raport zawierający informacje zawarte w pierwszym raporcie oraz wskazówki dotyczące dalszego nadzoru nad licencjonowaniem oprogramowania Autodesk (zarządzanie licencjami).

Na zakończenie badania po zastosowaniu się do zaleceń firma otrzymuje Certyfikat Legalności Oprogramowania Autodesk. Certyfikat jest ważny 1 rok, potwierdza, że Autoryzowany SAM Partner Autodesk zrealizował projekt SAM oraz, że w momencie zakończenia wdrożenia SAM na komputerach udostępnionych przez klienta znajdowało się legalne oprogramowanie.

W ramach usługi przeprowadzone jest szkolenie z zakresu zarządzania licencjami.

Badanie legalności oprogramowania Autodesk polega na analizie całego oprogramowania Autodesk i uporządkowaniu licencji. Aby przeprowadzane badanie było efektywne każdy komputer w firmie powinien zostać sprawdzony.

Informacje zebrane w trakcie badania są w pełni poufne. W przypadku wykrycia oprogramowania wykorzystywane niezgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej przeprowadzane są konsultacje z zarządem oraz kierownikiem działu IT w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości.

Jeśli jesteś zainteresowany lub chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń do zespołu Man and Machine pod numer 42 291 33 33, wyślij wiadomość pod adres handlowy@mum.pl lub skorzystaj z funkcji Live Chat.

 

Korzyści z wprowadzenia SAM

Dzięki przeprowadzeniu badania legalności oprogramowania Autodesk przez naszą firmę uzyskacie Państwo:

 • Certyfikat Legalności oprogramowania Autodesk
 • wyjaśnienie zawiłości umów licencyjnych oraz gwarancje spełnienia wszystkich wymogów licencyjnych
 • przeniesienie z Zarządu odpowiedzialności prawnej i finansowej za nieprawidłowe działania pracowników
 • przeszkolenie pracowników o zagrożeniach technicznych i prawnych płynących z korzystania z nielegalnego oprogramowania
 • opracowanie procedur SAM, które dodatkowo zabezpieczą firmę przed ewentualnymi naruszeniami ze strony pracowników
 • zwiększenie bezpieczeństwa firmowych danych oraz gwarancję minimalizacji ryzyka naruszenia prawa
 • zwiększenie wydajności sprzętu i zmniejszenie ryzyka zagrożeń technicznych
 • przygotowanie bazy pod przyszłe inwestycje w oprogramowanie
 • Minimalizację kosztów, dzięki świadomemu wykorzystaniu oprogramowania i jego standaryzacji
 • najwyższą jakość usług gwarantowaną przez doświadczonych doradców
 • opiekę doradcy z naszej firmy przez rok od wydania certyfikatu legalności, zapewniającą konsultacje i fachową pomoc.

Zarządzanie Aktywami Oprogramowania

Updated on 2018-03-27T07:55:26+00:00, by Ewa Kuczma.