Ecodomus

EcoDomus BIM – Zarządzanie cyklem życia budynku

W obszarze zarządzania nieruchomości jesteśmy specjalistami w dostarczaniu rozwiązań BIM Lifecycle od firmy EcoDomus. Platforma ta oferuje nowy sposób zarządzania obiektem, integrując modele BIM i dane o zasobach w postaci COBie.

Platformę można uznać za oprogramowanie pośredniczące dla BIM, oferujące możliwość automatyzacji zarządzania systemami budynku poprzez połączenie wielu systemów ze sobą, aby zapewnić  naprawdę skuteczny zintegrowany proces pracy BIM.

EcoDomus jest liderem w udostępnianiu wartości BIM dla właścicieli budynków (BIM FM) w celu usprawnienia kolekcjonowania i przekazywania danych, dotyczących projektu i budowy, a także zarządzania obiektami, obsługi i konserwacji.

Oprogramowanie EcoDomus zapewnia widok 3D obiektów w łatwym w obsłudze formacie dla menedżerów obiektów, łącząc  BIM z rzeczywistymi danymi operacyjnymi, wykonywanymi w obiektach przez mierniki i czujniki (Building Automation Systems, BAS) oraz oprogramowanie do zarządzania obiektami (FM). Pozwala to na inteligentną analizę charakterystyki budynku i wymusza lepsze praktyki konserwacyjne, powodując znaczną redukcję godzin pracy i oszczędność energii.

(Najedź na obrazki po więcej informacji)

Zobacz swoje zasoby w 3D, aby śledzić mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne systemy oraz zidentyfikować obszary problemowe

EcoDomus integruje systemy automatyki budynków (BAS) z BIM, umożliwiając śledzenie danych w 3D. Śledź szybko wydajność systemów HVAC

Rozwiązanie EcoDomus również radzi sobie z danymi COBie, zapewniając zarówno prosty interfejs formularza internetowego, jak i interfejs 3D

Zapoznaj się z informacjami przestrzennymi zarówno w BIM jak i w chmurach punktów, otrzymanych ze skanowania laserowego. Interfejs przeglądarki umożliwia nawigację