Fundusze unijne – przyspiesz innowacje i cyfrową transformację

Fundusze unijne – uzyskaj dofinansowanie!

Kredyt technologiczny

“Kredyt technologiczny” pozwala pozyskać bezzwrotne dofinansowanie na budowę hali produkcyjnej, zakup maszyn i oprogramowania.
W Kredycie technologicznym środki unijne są wypłacane jako dotacja (nawet do 70% wartości inwestycji). Jedynie sposób wypłaty dotacji jest niestandardowy.

W innych konkursach dotacyjnych pieniądze unijne są wypłacane na konto bankowe przedsiębiorcy, któremu została udzielona dotacja. W kredycie technologicznym środki unijne spłacają wcześniej zaciągnięty na daną inwestycję kredyt. Zatem zanim zaczniesz starać się o kredyt technologiczny musisz wykonać jeden dodatkowy krok – uzyskać kredyt na swoją inwestycję. Promesa kredytowa jest załącznikiem wniosku o dofinansowanie. Wymagana jest zdolność kredytowa co najmniej na kwotę równą planowanej wysokości dotacji.

Jest to klasyczny kredyt inwestycyjny, oferowany w bankach z poniższej listy :

 1. Alior Bank SA
 2. Bank BGŻ BNP Paribas SA
 3. Bank Handlowy w Warszawie SA
 4. Bank Millennium SA
 5. Bank Ochrony Środowiska SA
 6. Bank Polska Kasa Opieki SA
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
 8. Santander Bank Polska S.A.
 9. Deutsche Bank Polska SA
 10. Idea Bank SA
 11. ING – Bank Śląski SA
 12. Krakowski Bank Spółdzielczy
 13. mBank SA
 14. PKO Bank Polski SA
 15. Raiffeisen Bank Polska SA
 16. SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
 17. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 18. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 19. Getin Noble Bank SA
 20. Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy
Żródło: Mapka Grantera 2022- https://grantera.pl/kredyt-technologiczny/


Poziom dofinansowania na cele inwestycyjne jest zależny od mapy regionalnej.


O poziomie dofinansowania nie decyduje siedziba firmy, a miejsce realizacji projektu.


Warto rozważyć możliwość lokalizacji projektu w regionie o wyższym poziomie pomocy.

Kroki prowadzące do pozyskania dotacji w Kredycie technologicznym:

 1. Uzyskanie promesy kredytowej (przyrzeczenia wypłaty kredytu) w jednym z powyższych banków – procedura dla promesy jest analogiczna jak dla kredytu – należy przygotować wniosek kredytowy wraz z załącznikami.
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego
 3. Uzyskanie pozytywnej decyzji o dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego
 4. Uruchomienie kredytu w banku komercyjnym (na podstawie wcześniej uzyskanej promesy)
 5. Wypłata dotacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego na konto kredytu inwestycyjnego (spłata zaciągniętego kapitału w wysokości równej przyznanej dotacji)

Dofinansowaniem objęte są następujące wydatki: 

 • zakup środków trwałych (np. maszyn, urządzeń, narzędzi),
 • koszty robót budowlanych (np. budowa hali produkcyjnej),
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji na oprogramowanie, patentu)
 • zakup nieruchomości (np. działki, hali produkcyjnej), ale tylko do 10% wartości całej inwestycji – np. jeśli wszystkie koszty projektu to 10 mln zł, to dofinansowanie będzie na zakup nieruchomości o wartości do 1 mln zł,
 • usługi doradcze (np. studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii).

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie naboru zaplanowane jest na 9 marca 2023r. Nabór wniosków jest planowany w terminie od 23 marca do 31 maja br.


Zastanawiasz się czy masz szansę na uzyskanie dotacji w konkursie „Kredyt technologiczny” ?
Pomożemy Ci przeanalizować szanse na sukces w oparciu o kryteria oceny wniosków. 

Nie masz pomysłu na innowacyjny produkt lub technologię produkcji?

Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci go znaleźć 😉


Odwiedź nas też w innych miejscach! 🙂