Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nawet 100% na dofinansowanie z funduszu KFS na rozwój i kształcenie pracowników w 2019 roku!

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kwota, jaka została przyznana na rok 2019 jest ponad dwukrotnie większa od ubiegłorocznej.

Z dofinansowania na szkolenia skorzystać może każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 1 osobę na dowolny rodzaj umowy o pracę.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Na jakie szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

W ramach KFS możesz uzyskać dofinansowanie na wszystkie szkolenia z oferty Man and Machine

Dofinansowanie objęte jest każde szkolenie, które przyczyni się do podniesienia kompetencji personelu.

  • szkolenia otwarte i zamknięte
  • coaching oraz doradztwo

Dodatkowo środki z KFS mogą być przeznaczone na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego,
  • studia podyplomowe oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jaki jest poziom dofinansowania?

  • dla mikroprzedsiębiorstw ( do 10 osób zatrudnionych ): 100% kosztów kształcenia*
  • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kwota jaką można przeznaczyć na osobę to około 12 000 zł.

Okres naboru wniosków: indywidualnie wyznaczany przez Powiatowe Urzędy Pracy, preferując I kwartał, jako kwartał o największej ilości złożonych wniosków.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Powiatowy urząd pracy powinien opracować formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnić go na swojej stronie internetowej.

Więcej na stronie 

Zapraszamy do współpracy!

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń w Man and Machine

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą szkoleń i chcesz skorzystać z dofinansowania, skontaktuj się z nami w celu dopasowania szkoleń do Twoich potrzeb i ustalenia terminu realizacji. Kontakt: 42 291 33 33, handlowy@mum.pl, szkolenia@mum.pl