Nawet 100% dofinansowania z funduszu KFS na rozwój i kształcenie pracowników w 2023 roku

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Z dofinansowania na szkolenia skorzystać może każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 1 osobę na dowolny rodzaj umowy o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania?

80% kosztów szkolenia – w przypadku małego, średniego i dużego przedsiębiorcy

100% kosztów szkolenia – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych)*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Aby skorzystać z dofinansowania musisz spełnić jeden z priorytetów wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023 (kwota 219 752 tys. zł) :

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Na jakie szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

W ramach KFS możesz uzyskać dofinansowanie na wszystkie szkolenia z oferty Man and Machine

Dofinansowanie objęte jest każde szkolenie (otwarte i zamknięte), które przyczyni się do podniesienia kompetencji personelu.

Zainteresowany dofinansowaniem?

Skontaktuj się z nami! Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie dla Twoich pracowników.


Odwiedź nas też w innych miejscach! 🙂