Certyfikaty i egzaminy

Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Testowym Autodesk (Certiport)

Certyfikacja Autodesk to uznane w branży uprawnienia pomagające osiągnąć sukces w dziedzinie projektowania zapewniające korzyści zarówno Tobie, jak i Twojemu pracodawcy. Certyfikacja stanowi niezawodne potwierdzenie umiejętności i wiedzy, dzięki czemu może przyśpieszyć rozwój zawodowy, zwiększyć produktywność i poprawić wiarygodność.

Certyfikat Ukończenia Szkolenia (certyfikat ATC) otrzymuje każdy uczestnik po skończonym szkoleniu. Certyfikat jest automatycznie generowany z systemu Autodesk do którego wpisywany jest każdy uczestnik, który ukończy dane szkolenie. Certyfikat honorowany jest na całym świecie.

Certyfikat dokumentujący kompetencje (certyfikat Certiport)

Certyfikat potwierdzający kompetencje projektowe przy wykorzystaniu danego oprogramowania Autodesk:

  • o ogólnoświatowym zasięgu (USA, UK, Niemcy, Australia, Japonia)
  • wystawiany przez producenta oprogramowania – firmę Autodesk
  • pozwalający na wyróżnienie się na rynku, inspirowanie do rozwoju, stworzenie jasnych kryteriów oceny pracownika
  • certyfikat daje możliwość korzystania z logo Autodesk, dostęp do elektronicznego
  • certyfikatu, na życzenie dane posiadacza mogą być dostępne na stronie www, w bazie certyfikowanych użytkowników

Egzaminy certyfikacyjne Autodesk w Man and Machine Software odbywają się na  poziomie Professional.

  • Certified Professional (praca z programem, test zadań praktycznych)

Egzamin Certified Professional — 35 pytań, test teoretyczny połączony ze sprawdzianem wiedzy praktycznej. Egzamin zawiera pytania wielokrotnego wyboru oraz takie, w których należy użyć programu w celu podania właściwej odpowiedzi w polu wprowadzania, a także pytania polegające na dopasowywaniu zagadnień. Limit czasu egzaminu: 120 minut.